Årsredovisning 2018

Report this content

Sprint Bioscience AB:s (publ) årsredovisning för verksamhetsåret 2018 finns nu tillgänglig för nedladdning och/eller beställning via bolagets hemsida; sprintbioscience.com

Sprint Bioscience är ett komplett läkemedelsföretag med fokus på att utveckla nya innovativa läkemedel för att bekämpa cancer. På Sprint Bioscience utvecklar vi läkemedel – från idé till läkemedelskandidat – i egna lokaler med fullt utrustade laboratorier. Vi arbetar med en bred projektportfölj och utvecklar på kort tid flera parallella projekt i den prekliniska fasen, fram till att vi har identifierat en läkemedelskandidat som är redo för kliniska studier. Sedan bolaget grundades har vi varit inriktade på onkologi och tumörmetabolism och i dagsläget är fokus på gränslandet mellan metabolism/immunonkologi/tumörens mikromiljö.

Vi identifierar, startar och driver projekt för läkemedelsutveckling och utlicensierar dessa till den globala läkemedelsindustrin. Denna affärsmodell ger oss möjlighet att på ett tidigt stadium pröva ett projekts kommersiella genomförbarhet. Att licensiera i preklinisk fas ger oss möjlighet att fokusera på att bygga expertis i preklinisk läkemedelsutveckling. När ett projekt licensierats ut och arbetet tagits över av licenstagaren kan nya projekt startas. Detta ger möjligheten att sprida risk över en portfölj med olika projekt snarare än att vara beroende av ett fåtal projekt.

På Sprint Bioscience är vi inriktade på tre mål; omvandla kunskap till läkemedel som gör skillnad för patienter, skapa värde som kommer att inspirera till fortsatt stöd från våra aktieägare och bygga ett team som passionerat bedriver framgångsrik läkemedelsutveckling.

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2019, klockan 08.30 CET.


Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com