Dela

Kontakt

Citat

Immunonkologisk terapi är på snabb frammarsch men dessvärre är det endast en minoritet av patienterna som svarar på denna typ av behandling. Det finns därför ett stort behov av att öka tumörernas känslighet för attacker från immunförsvaret och här kan läkemedel som hämmar proteinet Vps34 komma att spela en viktig roll.
dr Ravi Amaravadi, MD, Sprint Bioscience vetenskaplige rådgivare
Trots att pandemin orsakat en rejäl volatilitet på kapitalmarknaden kunde vi genomföra en övertecknad företrädesemission, vilken inbringade 48,5 miljoner SEK före transaktionskostnader
säger Jessica Martinsson, vd, Sprint Bioscience
Den senaste tidens prekliniska forskningsframsteg i VADA-projektet gör det möjligt för oss att äntligen tillkännage vårt nya målprotein och vi gläds åt att nu gå in i en fas av affärsdiskussioner med potentiella samarbetspartner
Martin Andersson, forskningschef, Sprint Bioscience
Korttidspermitteringarna är nödvändiga för att säkra Bolagets finansiella stabilitet under covid-19-utbrottet, men startsträckan är kort för att åter växla upp arbetet så snart situationen tillåter.
Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Bolagets projektportfölj ska breddas. Vi har visat framgång på marknaden med de projekt vi licensierat ut och vi ser potentialen i vår affärsmodell. Emission ska säkerställa pågående och framtida projekts möjlighet att generera värde till aktieägarna
Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience
De studieresultat som presenterats visar att en av våra läkemedelskandidater på ett helt nytt sätt förstärker den immunonkologiska responsen i tumörer...
Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Vi får även möjligheten att testa våra substanser i nya och avancerade inflammationsmodeller som kan ge uppslag till nya projekt.
Martin Andersson, forskningschef på Sprint Bioscience
Vi är glada att strategiska investerare som visat ett långsiktigt intresse för bolagets arbete med utveckling och utlicensiering av läkemedelsprojekt nu vill investera i bolaget.
Jessica Martinsson, vd Sprint Bioscience
Vi är glada att strategiska investerare som visat ett långsiktigt intresse för bolagets arbete med utveckling och utlicensiering av läkemedelsprojekt nu vill investera i bolaget.
Jessica Martinsson, vd Sprint Bioscience
Jag ser fram emot att tillsammans med alla medarbetare ha ett affärsmässigt fokus på våra prioriteringar så att vi både driver våra befintliga kommersiella samarbeten framåt mot nya delmålsbetalningar och samtidigt utvecklar våra egna program och sluter nya samarbetsavtal.
Jessica Martinsson, vd Sprint Bioscience
Jessicas kombination av vetenskaplig expertis, affärsmässighet och uppskattade ledaregenskaper ger företaget bästa möjliga förutsättningar att fortsätta utvecklas och bygga värde
Rune Nordlander, styrelseordförande Sprint Bioscience
Kombinationen av välkonstruerade avtal och en organisation som kan mobilisera och leverera gör att vi successivt bygger värde i bolaget.
Jessica Martinsson, t.f. verkställande direktör
De två patent som nu är på väg att bli godkända i Europa är en hörnsten i en stark global patentportfölj och höjer därmed värdet i Vps34-programmet
Jessica Martinsson, t.f. vd, Sprint Bioscience
– Framgångarna med den nya PIP4K2-substansen visar på vikten av att kunna leverera breda läkemedelsprogram till våra licens- och samarbetspartners. Vi ser nu fram emot fortsatta framsteg i projektet, vars målsättning är att förse leukemipatienter med en helt ny typ av läkemedelsbehandling.
Jessica Martinsson, t.f. vd för Sprint Bioscience.
Vi tackar Anders Åberg för det fantastiska arbete som ligger bakom att Sprint Bioscience blivit det högkvalitativa bolag det är idag.
Rune Nordlander, styrelseordförande
Samarbetet med LG Chem i vårt NASH projekt har startat bra och redan efter några månader har vi nått vårt första gemensamma prekliniska delmål.
Anders Åberg, verkställande direktör Sprint Bioscience
I och med att avtalet med LG-Chem tecknats kompenseras bolagets kostnader för NASH-projektet och ersätts av möjligheter till betydande intäkter.
Anders Åberg, verkställande direktör
Vi är mycket glada över att ha ingått avtalet med LG Chem, en perfekt partner för att vidareutveckla detta program.
Dr. Anders Åberg, vd Sprint Bioscience
Genom att kombinera Sprint Bioscience kompetens och förmåga inom fragmentbaserad läkemedelsutveckling och LG Chem Life Sciences expertis inom klinisk utveckling syftar vi till att påskynda utvecklingen av viktiga nya behandlingsalternativ för NASH och metabola syndrom
Dr. Jeewoong Son, vd LG Chem Life Sciences Company
Att vi valt rätt fokus för bolaget intygas av alla positiva omdömen vi får när vi är ute och presenterar bolagets arbete för branschkollegor.
Anders Åberg, verkställande direktör
2019 kommer att kunna bli ett genombrottsår för Sprint Bioscience där vi har möjlighet att utlicensiera ytterligare två projekt och där vi i projekten tar steg mot kliniska studier
Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Den säkrade bryggfinansiering ger oss möjlighet att fokusera på licensförhandling för STK25-projektet och förbereda bolaget för teckningsoptionslösenprogrammet, som kan inbringa 25,2 – 48,8 MSEK.
Rune Nordlander, styrelseordförande, Sprint Bioscience
Vi visar med denna överenskommelse att vår affärsmodell är stabil. Projekten vi driver i Sprint Bioscience får positiv respons av läkemedelsbranschen och vi har genom att hålla hög kvalité möjliggjort licensavtal för bolagets prekliniska projekt
Anders Åberg, verkställande direktör Sprint Bioscience
Sprint Biosciences projektportfölj är starkare än på länge.
Anders Åberg, verkställande direktör
Vi är glada över att Petra Pharma fortsätter att ge projektet högsta prioritet i deras portfölj och gör ytterligare investeringar för att gå i klinik med bästa möjliga molekyl
Anders Åberg, vd, Sprint Bioscience
Detta är ett viktigt projekt där vi satsar stora resurser. Sprint Bioscience har gett oss förutsättningarna för ett brett kemiprogram där vi nu kan välja den bästa möjliga molekylen för lyckade kliniska studier
Brian O’Callaghan, vd, Petra Pharma
Vi kan konstatera att vårt arbete lett fram till ännu ett projekt att lägga till vår portfölj av möjliga utlicensieringar med stor kommersiell potential
Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Läkemedel som slår mot vps34 kommer bland annat att kunna bredda användningen av existerande immunterapier och därmed kunna nå en betydande marknad.
Anders Åberg, verkställande direktör
Jag är stolt över våra medarbetare och glad för att vi än en gång kan informera om och visa att vårt Vps34-projekt har en stor potential som läkemedel mot cancer, där det finns stora medicinska behov
Anders Åberg, verkställande direktör Sprint Bioscience
Ett patentskydd ger oss ett försprång gentemot andra inom fältet
Anders Åberg, vd Sprint Bioscience
PIP4K2 projektet som nu går mot klinik, kan komma att bli en helt ny behandling av tidigare svårbehandlade cancerformer…
Anders Åberg, verkställande direktör
Läkemedelskandidaten som nu valts, SB02829, har i de studier som gjorts visat på mycket goda läkemedelsegenskaper och god säkerhetsprofil. Vi har stora förhoppningar i en kommande klinisk studie.
Anders Åberg, vd på Sprint Bioscience
The PIP4K2 project is the lead program at Petra Pharma. We are fully committed to take the program into clinical phase and we are convinced that it has the potential of becoming a new treat-ment for cancer patients.
Brian O’Callaghan, vd på Petra Pharma
Målet för första delbetalning nås när dessa toxikologiska studier startar. Vi räknar med att det sker i slutet av februari
Brian O’Callaghan, verkställande direktör på Petra Pharma
…Sprint Bioscience har den innovativa förmågan att förvandla idéer till säljbara projekt och på så sätt skapa värde för våra aktieägare.
Anders Åberg, verkställande direktör
Tillsammans har vi stärkt kunskapen om STK25 som ett målprotein inom behandling av T2D och NASH med både genetiska verktyg och småmolekyler. Den biologiska valideringen är nu mycket god vilket ger oss en stark utgångspunkt för den framtida utvecklingen
Anders Åberg, verkställande direktör för Sprint Bioscience
Det här ser riktigt positivt ut. Samtidigt som Petra Pharma driver projektet med full kraft mot klinik, väljer de också att förstärka kemiprogrammet. PIP4 är ett högintressant målprotein med stor potential inom cancerterapi
Anders Åberg, verkställande direktör på Sprint Bioscience.
I Vps34-projektet har vi i nya djurstudier visat att genom att stänga av Vps34 med våra substanser så aktiveras immunsystemet till att bekämpa tumörer.
Anders Åberg, verkställande direktör
Vi vet från våra kontakter med läkemedelsindustrin att immunonkologi är ett område där efterfrågan på nya projekt är stor
Anne-Marie Wenthzel, chef för affärsutvecklingen på Sprint Bioscience
Kapitaltillskottet möjliggör att vi obehindrat kan fortsätta satsa på de projekt vi ser ett starkt industriellt intresse för...
Anders Åberg, vd i Sprint Bioscience
Det är en fröjd att se kvalitén på det arbete som kan uträttas när man sammanför personer med rätt kompetens och förser dem med rätt resurser.
Anders Åberg, Vd på Sprint Bioscience
PIP4K2-projektet utvecklas väl och med goda resultat. Petra Pharma förlänger nu samarbetet i ytterligare tre månader med fyra heltidstjänster. Därefter kommer vi att göra en ny bedömning om projektet behöver fortsatta resurser från Sprint Bioscience för att leverera en läkemedelskandidat
Anders Åberg, verkställande direktör Sprint Bioscience
Sprint Bioscience är nu ett läkemedelsbolag med spjutspetskompetens inom vårt verksamhetsområde; tumörmetabolism.
Anders Åberg, Vd på Sprint Bioscience
Här kommer vi att kunna göra det vi brinner för – skapa högkvalitativa läkemedel för att hjälpa dem som drabbats av cancer eller typ 2-diabetes. Under ombyggnadstiden kommer verksamheten vara i full gång. Vi låter inte lite byggdamm stoppa oss!
Anders Åberg, vd Sprint Bioscience
Sprint Bioscience är ett mycket spännande företag med bred kompetens inom läkemedelsutveckling. Jag ser fram emot att få bidra med mitt kunnande inom tumörbiologi till bolagets utveckling av nya läkemedel.
Dr. Angelo de Milito
Vi är mycket glada över att dr. Angelo de Milito väljer Sprint Bioscience. Hans kompetens och breda nätverk kommer att stärka bolaget inom fältet. Vi har ambitionen att vara världsledande inom tumörmetabolism och rekryteringen av dr. de Milito är ett viktigt bidrag till detta.
Anders Åberg, verkställande direktör Sprint Bioscience
Mina medarbetares yrkesstolthet och skicklighet kommer att ta oss långt. Det inger hopp om att vi ska kunna ge patienter ett bättre liv.
Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Årets Nobelpris i medicin sätter fokus på autofagi, ett område där vi har varit verksamma sedan starten.
Anders Åberg, Vd på Sprint Bioscience
Under våren har vi startat den experimentella processen att hitta nya projekt. …Att vaska fram rätt målprotein som kan generera nya avtal är en av bolagets viktigaste aktiviteter
Anders Åberg, vd Sprint Bioscience
Vi är mycket glada över att ha ingått detta avtal. Vi är övertygade om att Petra är en perfekt partner för att vidareutveckla PIP4K2-programmet. Petra har världsledande biologisk kompetens inom tumörmetabolism och speciellt runt PIP4K2. Tillsammans har vi goda förutsättningar att vidareutveckla projektet med målsättningen att identifiera läkemedelskandidater för fortsatt klinisk utveckling.
Anders Åberg, vd på Sprint Bioscience
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera