Sprint Bioscience erhåller besked om godkännande av patent för Vps34-hämmare i Australien och Hong Kong

Report this content

Sprint Bioscience AB (publ) meddelar idag att bolaget har erhållit besked från patentmyndigheterna i Australien respektive Hong Kong om kommande godkännanden av patentansökningar för sina Vps34-hämmare, som har potential att göra tumörer mer känsliga för behandling med immunonkologiska läkemedel.

Patentansökan 2017219847 (Australien), ansökningarna 19124943.2 samt 19124942.4 (Hong Kong) avser Sprint Biosciences läkemedelsprojekt Vps34 där SB02024 ingår. De kommande patenten får en giltighetsperiod till och med februari 2037. Två motsvarande patent beviljades under 2020 både av den europeiska patentmyndigheten EPO och patentmyndigheten i Kina. Ansökningar har även lämnats in till patentverk i andra kommersiellt viktiga länder, bl.a. USA, Indien och Japan.

Vårt framgångsrika arbete med immaterialrättsligt skydd för våra Vps34-hämmare ger en god grund för fortsatt utveckling och kommersialisering. Med godkända patent i både Australien och Hong Kong fortsätter vi att expandera omfattningen av vår patentportfölj”, säger Johan Lindström, chef för läkemedelskemi på Sprint Bioscience.

Under hösten 2020 publicerade tre oberoende forskargrupper resultat i vetenskapliga tidskrifter som stödjer konceptet bakom Sprint Biosciences läkemedelsprojekt Vps34.

För vidare information, vänligen kontakta:

Charlotte Leife, tf. verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: charlotte.leife@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.
Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Prenumerera

Citat

Vårt framgångsrika arbete med immaterialrättsligt skydd för våra Vps34-hämmare ger en god grund för fortsatt utveckling och kommersialisering. Med godkända patent i både Australien och Hong Kong fortsätter vi att expandera omfattningen av vår patentportfölj
Johan Lindström, chef för läkemedelskemi