Publicerad artikel bekräftar Sprint Biosciences vps34-projekt

Sprint Bioscience publicerar artikel i tidskriften Cancer Letters som bekräftar bolagets Vps34-projekt som viktigt inom svårbehandlad bröstcancer.

Sedan starten 2009 har Sprint Bioscience skapat ett läkemedelsbolag med kompetens inom läkemedelskemi på högsta nivå. Detta arbete har givit två licensavtal; ett med Bayer 2015 och ett med Petra Pharma 2016. Samtidigt har vi utvecklat en biologisk kompetens, både internt och genom externa samarbeten inom tumörmetabolism. Bolaget har både internt och i samarbete med akademiska grupper byggt upp ett stor biologiskt och medicinskt kunnande i Vps34 projektet. Tillsammans med forskare på Karolinska Institutet har vi nu publicerat en artikel med titeln: ”Targeting autophagy by small molecule inhibitors of vacuolar protein sorting 34 (Vps34) improves the sensitivity of breast cancer cells to Sunitinibi den vetenskapliga tidskriften Cancer Letters. 

 Vi har systematiskt byggt en organisation som har kompetens att starta projekt och driva dom till kliniska studier. Jag är stolt över våra medarbetare och glad för att vi än en gång kan informera om och visa att vårt Vps34-projekt har en stor potential som läkemedel mot cancer, där det finns stora medicinska behov”, säger verkställande direktör Anders Åberg

Om Vps34-projektet; Sprint Bioscience har utvecklat selektiva och potenta Vps34-inhibitorer med utmärkt oral biotillgänglighet. Läkemedelssubstansen SB02024 har valts för toxikologiska studier, inför val av klinisk kandidat. Sprint Bioscience har lämnat in sex patentansökningar till European Patent Office (EPO) för att skydda SB02024 och övriga kemiska substanser utvecklade mot Vps34. Dessutom lämnades en patentansökan in tidigare i år som skyddar de biomarkörer bolaget utvecklat i projektet.

Länk till artikeln: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304383518304865

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.se

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 juli 2018.

Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till
den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sin verksamhet i
Stockholm. Sprint Bioscience-aktien är noterad på NASDAQ OMX First North listan och handlas under kortnamnet SPRINT.
Ytterligare information finns att hämta på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se. Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Om oss

Sprint Bioscience är ett komplett läkemedelsföretag med fokus på att utveckla nya innovativa läkemedel för att bekämpa cancer. På Sprint Bioscience identifierar vi, startar och driver projekt för läkemedelsutveckling och utlicensierar dessa i preklinisk fas till den globala läkemedelsindustrin. Denna affärsmodell ger oss möjlighet att på ett tidigt stadium pröva ett projekts kommersiella genomförbarhet.Visionen är att bygga ett svenskt långsiktigt läkemedelsbolag med spetskompetens inom preklinisk läkemedelsutveckling. Vi drivs av att kunna göra skillnad och att utveckla läkemedel som når marknaden, något som präglar all verksamhet i bolaget.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Jag är stolt över våra medarbetare och glad för att vi än en gång kan informera om och visa att vårt Vps34-projekt har en stor potential som läkemedel mot cancer, där det finns stora medicinska behov
Anders Åberg, verkställande direktör Sprint Bioscience