Sprint Bioscience erhåller första delmålsbetalning i NASH-projekt

Report this content

I Sprint Bioscience AB (publ.) samarbete med LG Chem Life Sciences Company (LG Chem) meddelar nu bolagen att det första prekliniska delmålet uppnåtts. Därmed utfaller en delmålsbetalning till Sprint Bioscience om 1,5 miljoner USD. 

Som tidigare meddelats har Sprint Bioscience och LG Chem ingått ett samarbets- och licensavtal för forskning, utveckling och kommersialisering av Sprint Bioscience program i tidig utvecklingsfas för NASH och metabola sjukdomar. Vid ingången av avtalet övergår kostnaderna för vidareutveckling av programmet till LG Chem, i enlighet med Sprint Bioscience tidigare kommunicerade affärsmodell.

Avtalet berättigar Sprint Bioscience till cirka 230 miljoner USD i potentiella prekliniska, kliniska och nettoomsättningsbaserade delmålsbetalningar. Dessutom är Sprint Bioscience berättigad att erhålla royalties på världsomspännande nettoomsättning av eventuella resulterande produkter från samarbetet.

Samarbetet med LG Chem i vårt NASH projekt har startat bra och redan efter några månader har vi nått vårt första gemensamma prekliniska delmål. Förutom att det för projektet framåt utfaller en delbetalning till Sprint Bioscience. Tillsammans med LG Chem utvecklar vi ett läkemedel för att bota NASH, en allvarlig sjukdom där det i dagsläget saknas behandling”, säger Anders Åberg, verkställande direktör på Sprint Bioscience.

Om NASH

Den globala marknaden för NASH, nonalcoholic steatohepatitis, värderades till 1,2 miljarder USD år 2017 och förväntas nå 21,5 miljarder dollar år 2025 och växa med en genomsnittlig årlig tillväxt på 58,4% från 2021 till 2025. Tillväxten av NASH-marknaden kommer främst att drivas av en ökad patientbas, ökad fetma hos befolkning, ökning av antalet patienter med typ 2-diabetes samt ökande hälsoutgifter.

Om LG Chem Life Sciences Company

LG Chem Life Sciences Company fokuserar på utveckling, tillverkning och kommersialisering av läkemedel globalt. Företaget strävar efter att expandera och etablera global närvaro genom att fokusera på terapeutiska områden inom immunologi, onkologi och metabola sjukdomar (särskilt diabetes och relaterade metabola sjukdomar). För att uppnå detta är strategin att aktivt driva globala samarbeten som omfattar allt från projektspecifika till strategiska investeringar och samarbeten.

Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

För vidare information, vänligen kontakta:
Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55, E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com, www.sprintbioscience.com

Denna information är sådan som Sprint Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 juni 2019, klockan 08.30 CET.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Samarbetet med LG Chem i vårt NASH projekt har startat bra och redan efter några månader har vi nått vårt första gemensamma prekliniska delmål.
Anders Åberg, verkställande direktör Sprint Bioscience