Sprint Biosciences licenspartner har sålt PETRA01-projektet till HiberCell

Report this content

Sprint Bioscience AB (publ) meddelar idag att bolagets partner för läkemedelsprojektet PETRA01 (inhibitorer av PIP4K2), Ravenna Pharmaceuticals, Inc., har sålt projektet till det USA-baserade cancerläkemedelsföretaget HiberCell Inc. Villkoren i det ursprungliga licensavtalet med Sprint Bioscience förblir oförändrade efter transaktionen. Projektet syftar till att utveckla en ny typ av behandling för cancer.

Sprint Bioscience är berättigat till upp till 240 miljoner USD i delmålsbetalningar plus royalty på försäljning av potentiella läkemedel som genereras inom ramen för projektet. Hittills har 5 miljoner USD erhållits. Sprint Bioscience kommer att få nästa delmålsbetalning när den första patienten doseras i en klinisk prövning. HiberCell ansvarar för den fortsatta utvecklingen av projektet.

”HiberCell har åtagit sig alla åligganden gentemot Sprint Bioscience från den tidigare licenstagaren och vi ser fram emot att följa den fortsatta utvecklingen av PETRA01-projektet. HiberCell fokuserar på utveckling av cancerläkemedel och har en stark ägarbas i bland annat ARCH Venture Partners, som är en väletablerad specialistinvesterare med fokus på bioteknik, säger Erik Kinnman, verkställande direktör på Sprint Bioscience.

”Vi är glada att kunna lägga detta differentierade discovery-program till vår växande pipeline av läkemedel mot cancer. HiberCells vetenskapliga tillvägagångssätt fokuserar på de mekanistiska pelarna i cancerdvala: adaptiv stressbiologi, differentieringsbiologi och tumörens mikromiljö. Detta program och relationen med Sprint Bioscience representerar ytterligare ett tillfälle att förändra livet för patienter som lider av canceråterfall och metastaser”, säger Alan Rigby, vd och koncernchef, HiberCell Inc. ”På HiberCell förblir vi passionerat engagerade i utvecklingen av nya terapier som påverkar patienternas liv och låter oss föreställa oss en värld där cancer inte vinner.”

Om HiberCell
HiberCell är dedikerat till att utveckla terapier som angriper grundläggande sjukdomsmekanismer som hindrar patienter från att leva längre, cancerfria liv. Bolaget ser cancer som en kronisk sjukdom och arbetar med att utveckla terapier som tar itu med den vanligaste orsaken till cancerdödlighet: återfall och metastasering. För detta ändamål utvecklar HiberCell aktivt terapier med fokus på att modulera stressmedierad adaptiv biologi och omprogrammera den immunsuppressiva mikromiljön i tumören, utifrån dess kritiska roll i återfall och metastasering av cancer.

HiberCell har sitt huvudkontor i New York City med verksamhet även i Roseville, Minnesota. För mer information, besök https://www.hibercell.com.

För vidare information, vänligen kontakta:

Erik Kinnman, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: erik.kinnman@sprintbioscience.com
 

Om Sprint Bioscience
Sprint Bioscience utvecklar småmolekylära first-in-class läkemedelsprojekt med fokus på onkologi. Med en fragmentbaserad läkemedelsutvecklingsmetod utvecklar bolaget läkemedelsprojekt på ett tids- och resurseffektivt sätt som utlicensieras till globala läkemedelsbolag under den prekliniska fasen. Bolaget har framgångsrikt ingått flertalet licensavtal som uppgår till ett potentiellt värde om 470 miljoner USD. 

Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Prenumerera

Media

Media

Citat

...vi ser fram emot att följa den fortsatta utvecklingen av PETRA01-projektet.
Erik Kinnman, vd Sprint Bioscience
Vi är glada att kunna lägga detta differentierade discovery-program till vår växande pipeline av läkemedel mot cancer.
Alan Rigby, vd och koncernchef, HiberCell