Sprint Bioscience utser tillförordnad vd Jessica Martinsson till ordinarie vd

Report this content

Sprint Bioscience AB (publ.) (Sprint Bioscience) meddelar idag att styrelsen utsett Jessica Martinsson till ordinarie vd. Jessica Martinsson har varit tillförordnad vd för bolaget sedan den 11 juni då tidigare vd Anders Åberg valde att lämna sin tjänst.


Jessica Martinsson vd Sprint Bioscience

Jessica Martinsson är en av grundarna till Sprint Bioscience och var bolagets operativa chef fram till att hon tog över som tillförordnad vd i juni.

”Sedan Anders Åberg valde att lämna rollen som vd i början av sommaren har vi i styrelsen haft en strukturerad process för att utvärdera bolagets behov framåt. Vi är glada att Jessica Martinsson tackat ja till att fortsätta som ordinarie vd. Jessicas kombination av vetenskaplig expertis, affärsmässighet och uppskattade ledaregenskaper ger företaget bästa möjliga förutsättningar att fortsätta utvecklas och bygga värde”, säger Rune Nordlander, styrelseordförande i Sprint Bioscience.

Jessica Martinsson är kemist från Uppsala universitet och innan hon var med och grundade Sprint Bioscience 2009 hade hon olika forskar- och projektledarroller på Pharmacia Upjohn och Biovitrum. Som operativ chef på Sprint Bioscience har hon lett arbetet med att bygga upp bolagets processer för läkemedelsutveckling och varit instrumentell för att identifiera utvecklingsprojekt med hög kommersiell potential.

”Vi har sedan bolaget grundades visat att det går att utveckla banbrytande läkemedelskandidater till globala läkemedelsföretag på ett strukturerat och effektivt sätt. Jag ser fram emot att tillsammans med alla medarbetare ha ett affärsmässigt fokus på våra prioriteringar så att vi både driver våra befintliga kommersiella samarbeten framåt mot nya delmålsbetalningar och samtidigt utvecklar våra egna program och sluter nya samarbetsavtal. Vi kommer tillsammans arbeta mot målet att bli ett långsiktigt och lönsamt bolag”, säger Jessica Martinsson, vd för Sprint Bioscience.

Jessica Martinsson tillträder som ordinarie vd i dag, den 21:a augusti 2019.

För vidare information, vänligen kontakta:

Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: jessica.martinsson@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Denna information är sådan som Sprint Bioscience AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21:a augusti 2019 kl. 13:10 CET.


Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Jag ser fram emot att tillsammans med alla medarbetare ha ett affärsmässigt fokus på våra prioriteringar så att vi både driver våra befintliga kommersiella samarbeten framåt mot nya delmålsbetalningar och samtidigt utvecklar våra egna program och sluter nya samarbetsavtal.
Jessica Martinsson, vd Sprint Bioscience
Jessicas kombination av vetenskaplig expertis, affärsmässighet och uppskattade ledaregenskaper ger företaget bästa möjliga förutsättningar att fortsätta utvecklas och bygga värde
Rune Nordlander, styrelseordförande Sprint Bioscience