Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

Report this content

Januari - juni – finansiell sammanfattning

 • Nettoomsättning under perioden uppgick till 23,9  (17,8) MSEK
 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till -1,8 (-2,4) MSEK
 • Resultat efter skatt för perioden uppgick till – 3,3 (-2,5) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden uppgick till -0,35 (-0,29) SEK

Andra kvartalet – händelser i sammandrag

 • Nettoomsättning under kvartalet uppgick till 19,3 (0) MSEK
 • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 4,9 (-9,7) MSEK
 • Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till 4,5 (-9,6) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning för kvartalet uppgick till 0,47 (-0,96) SEK
 • På årsstämma den 15 maj valdes Rune Nordlander och Charlotta Liljebris samt Fredrik Lehmann och Jan-Erik Nyström till ledamöter i styrelsen. Rune Nordlander valdes tillika till styrelsens ordförande.
 • Den 3 juni meddelande bolaget tillsammans med samarbetspartnern LG Chem Life Scienes Company att det första prekliniska delmålet uppnåtts i NASH projektet. Därmed utföll en delmålsbetalning till Sprint Bioscience om 1,5 MUSD.
 • Den 11 juni meddelande bolaget att styrelsen utsett Jessica Martinsson som tillförordnad vd och efterträdde därmed Anders Åberg som valt att lämna tjänsten.

Händelser efter rapportperiodens utgång

 • Den 11 juli meddelade bolagets partner Petra Pharma beslutet att ta en läkemedelssubstans inom PIP4K2-projektet vidare in i den myndighetsreglerade prekliniska utvecklingsfasen, med ambitionen att inleda en fas 1-studie under 2020. Målet med projektet är att utveckla en ny typ av läkemedel mot leukemi.


Vd har ordet

Få svenska Life Science-bolag håller samma tempo som Sprint Bioscience. När vi tidigare i år slöt ett avtal med LG Chem för vidareutvecklingen av NASH-projektet var det vårt tredje större samarbets- och licensavtal på bara några år. Att vi redan ett kvartal senare har fått den första delbetalningen visar på styrkan i vår affärsmodell. Kombinationen av välkonst-ruerade avtal och en organisation som kan mobilisera och leverera gör att vi successivt bygger värde i bolaget. Nu fortsätter den prekliniska utvecklingen av projektet, med siktet inställt på att ta fram läkemedel som kan bota den allvarliga leversjukdomen NASH och andra metabola sjukdomar.

Efter kvartalets utgång meddelade vår andra partner, Petra Pharma, att de tagit ett viktigt steg i utvecklingen av PIP4K2-projektet. Målet med projektet är att ta fram en ny behandling mot leukemi och Petra Pharma förvärvade de globala licensrättigheterna till hela läkemedelsprogrammet i juli 2016. När vi levererar utvecklingsprojekt till våra samarbetspartners består de alltid av relevant data, patent, substanser och back up-substanser – allt för att ge projekten bästa möjliga förutsättningar att nå hela vägen till marknaden. Samarbetet med Petra Pharma visar hur viktigt det är att vi levererar breda läkemedelsprogram. När det visade sig att den först valda läkemedelssubstansen inte kunde förväntas nå tillräckligt höga koncentrationer för att ha terapeutisk effekt gick Petra Pharma istället vidare med en av de back up-substanser som också fanns med när projektet licensierades ut. Utvärderingarna har fallit väl ut och i mitten av juli meddelade Petra Pharma att de fattat investeringsbeslutet att ta substansen vidare. Under hösten kommer de att genomföra den sista prekliniska fasen som krävs innan bolaget kan få myndighets-godkännande att påbörja kliniska studier och enligt Petra Pharma är ambitionen att inleda en fas 1-studie under 2020. Enligt avtalet är vi berättigade till en delmålsbetalning vid studiestarten och vi ser fram emot att följa utvecklingen av vad som har potential att bli en helt ny typ av läkemedelsbehandling för leukemipatienter.

På Sprint Bioscience strävar vi efter att alltid befinna oss i vetenskapens framkant, både vad gäller de tekniker vi använder och de utvecklingsprojekt vi satsar på. På tekniksidan ger det oss förutsättningar att fortsätta utveckla läkemedel på effektivast möjliga vis. Vårt nyligen annonserade samarbete med Max IV-laboratoriet i Lund, som finansieras med ett Vinnova-anslag, har målet att utveckla vår teknik med fragmentbaserad läkemedelsutveckling. Max IV-laboratoriet är ett av Europas mest avancerade laboratorier och att Sprint Bioscience är en av deras samarbets-partners visar på vår spets.

För utvecklingsprojekten är vi övertygade om att vi skapar störst värde om vi siktar på att ta fram läkemedelskandidater som angriper sjukdomar på banbrytande sätt och därför blir unika i sin profil. En konsekvens av den strategin är att det ibland tar lite längre tid innan den nya teorin blir etablerad – men när så väl sker har man den avundsvärda positionen att vara först inom området. Det här blev tydligt när den vetenskapliga tidskriften Nature nyligen gjorde ett reportage om hur fler och fler forskargrupper runt om i världen återigen börjar intressera sig för autofagins roll i cancer. Forskare som intervjuas i artikeln efterfrågar fler läkemedelskandidater som inhiberar autofagi. Sprint Bioscience identifierades i artikeln som ett av få bolag i världen som har ett läkemedelsprogram baserat på de senaste årens insikter kring autofagi och cancer. Vårt läkemedelsprogram Vps34 är dessutom unikt i att det består av småmolekyler som visat tydlig immunonkologisk effekt. Även här visar vi något som få gjort tidigare, att en helt annan typ av molekyler än de man hittills utvecklat troligtvis har en plats inom immunonkologin.

Vps34 har med andra ord stor potential att bli ett unikt cancerprojekt och vi fortsätter våra ständigt pågående diskussioner med potentiella partners för att vid rätt tillfälle licensiera ut projektet till en aktör som har både kapital och kompetens att utveckla programmet vidare mot patienter.

Alltsedan Sprint Biosciences grundades för snart tio år sedan har Anders Åberg troget och framgångsrikt burit lagets ledartröja. Sprint Bioscience har alltid varit ett lagarbete och vi är många som har kämpat tillsammans hela vägen för att skapa ett stabilt och unikt företag. Det har vi lyckats med och därför känns det naturligt att tillgodose Anders önskemål om att nu få spendera mer tid med sin familj. Jag ser fram emot att i min nya roll som tillförordnad vd leda det fortsatta arbetet med att generera fler läkemedelsprogram och affärsavtal baserat på samma affärsmodell som vi etablerade redan hösten 2009.

Jessica Martinsson

För vidare information, vänligen kontakta:

Jessica Martinsson, t.f. verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: jessica.martinsson@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Denna information är sådan som Sprint Bioscience AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2019, klockan 07.30 CET.

Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Prenumerera

Media

Media

Citat

Kombinationen av välkonstruerade avtal och en organisation som kan mobilisera och leverera gör att vi successivt bygger värde i bolaget.
Jessica Martinsson, t.f. verkställande direktör