Sprint Bioscience lägger till nytt cancerläkemedelsprogram till sin projektportfölj

Report this content

Sprint Bioscience AB (publ) meddelar idag att bolaget breddar sin pipeline med ytterligare ett läkemedelsprogram för behandling av solida tumörer. Programmet går under namnet NIMA och syftar till att ta fram läkemedel för att hämma ett kroppseget protein som är förknippat med sämre överlevnad vid en rad olika former av cancer.

En viktig aspekt i utvecklingen av en tumör är att cancercellerna kan påverka sin egen omgivning för att underlätta tumörens tillväxt. Denna omgivning kallas för tumörens mikromiljö och skiljer sig från miljön runt de friska cellerna i kroppen. Cancercellernas förmåga att omprogrammera de friska celler som finns i tumören underlättar tumörtillväxten och kan hämma kroppens immunförsvar.

NIMA-programmet fokuserar på ett målprotein som producerar metaboliter vilka visats vara viktiga för denna omprogrammering av tumörens mikromiljö. Sprint Bioscience utvecklar hämmare av detta målprotein för att återställa balansen och därmed hindra cancercellernas tillväxt och samtidigt öka immunförsvarets möjlighet att angripa dem. Höga nivåer av det aktuella målproteinet har påträffats i tumörer från bland annat äggstockscancer, bröstcancer och tjock- och ändtarmscancer. Patienter med höga nivåer av detta protein har en sämre överlevnadsprognos.  

– Vi har ännu en gång kunnat identifiera ett målprotein som utgör en väldigt attraktiv startpunkt för ett nytt läkemedelsprogram. Ambitionen är att påverka tumörernas mikromiljö så att cancercellernas tillväxt hämmas och kroppens immunförsvar lättare kan bekämpa dem. Vi kommer att på ett tids- och resurseffektivt sätt driva projektet till en punkt då det kan docka in i ett internationellt läkemedelsföretags portfölj och utvecklas vidare i klinik mot marknad och cancerpatienter som har behov av nya behandlingsalternativ, säger Erik Kinnman, vd, Sprint Bioscience.

Initieringen av NIMA-programmet är ett led i bolagets accelererande strategi för att bredda sin projektportfölj inom cancerområdet och därmed skapa möjligheter till fler licensaffärer som kan generera ytterligare multipla intäktsströmmar.

För vidare information, vänligen kontakta:

Erik Kinnman, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: erik.kinnman@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Om Sprint Bioscience

Sprint Bioscience utvecklar småmolekylära first-in-class läkemedelsprojekt med fokus på onkologi. Med en fragmentbaserad läkemedelsutvecklingsmetod utvecklar bolaget läkemedelsprojekt på ett tids- och resurseffektivt sätt som utlicensieras till globala läkemedelsbolag under den prekliniska fasen. Bolaget har framgångsrikt ingått flertalet licensavtal som uppgår till ett potentiellt värde om 747 miljoner USD i delmålsbetalningar och ytterligare royalties på försäljning. 
Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi har ännu en gång kunnat identifiera ett målprotein som utgör en väldigt attraktiv startpunkt för ett nytt läkemedelsprogram. Ambitionen är att påverka tumörernas mikromiljö så att cancercellernas tillväxt hämmas och kroppens immunförsvar lättare kan bekämpa dem. Vi kommer att på ett tids- och resurseffektivt sätt driva projektet till en punkt då det kan docka in i ett internationellt läkemedelsföretags portfölj och utvecklas vidare i klinik mot marknad och cancerpatienter som har behov av nya behandlingsalternativ.
Erik Kinnman, vd, Sprint Bioscience