• news.cision.com/
  • Sprint Bioscience/
  • Sprint Bioscience får finansiering från Stiftelsen för Strategisk Forskning för identifiering av nya läkemedelsmål vid behandling av blodcancer

Sprint Bioscience får finansiering från Stiftelsen för Strategisk Forskning för identifiering av nya läkemedelsmål vid behandling av blodcancer

Report this content

Sprint Bioscience AB (publ) meddelar idag att Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) har beviljat ett forskningsanslag om 2,5 miljoner SEK till ett samarbetsprojekt mellan bolaget och dr Julian Walfridsson vid Karolinska Institutet. Projektet syftar till att identifiera nya läkemedelsmål som kan leda till förbättrade behandlingar av blodcancersjukdomen akut myeloisk leukemi.

Sprint Bioscience utvecklar tillsammans med dr Julian Walfridsson vid Karolinska Institutet en metodik som kan underlätta identifieringen av nya unika läkemedelsmål för akut myeloisk leukemi. Dr Walfridsson är en ledande expert inom området och har utvecklat avancerade modellsystem för att studera sjukdomen. Det finansiella stödet från SSF gör det möjligt att accelerera utvecklingen av metodik, som även kan appliceras på andra typer av cancer och har en skalbarhet som innebär goda möjligheter att tillföra ett stort antal nya läkemedelsprogram till Sprint Biosciences pipeline.

– Det här samarbetet med forskare vid Karolinska Institutet bygger vidare på den framgångsrika metod för fragmentbaserad läkemedelsutveckling som blivit Sprint Biosciences signum. Det finansiella stödet från Stiftelsen för Strategisk Forskning är väldigt välkommet, eftersom det ökar möjligheterna att utveckla förbättrade behandlingar av patienter med akut myeloisk leukemi och andra livshotande cancersjukdomar, säger Sprint Biosciences forskningschef, Martin Andersson.

Akut myeloisk leukemi (AML) är en av de vanligaste formerna av blodcancer. Sjukdomen hämmar den normala blodbildningen, vilket leder till symtom som är livshotande om de lämnas obehandlade.   

För vidare information, vänligen kontakta:

Martin Andersson, forskningschef, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post:
martin.andersson@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Om Sprint Bioscience

Sprint Bioscience utvecklar småmolekylära first-in-class läkemedelsprojekt med fokus på onkologi. Med en fragmentbaserad läkemedelsutvecklingsmetod utvecklar bolaget läkemedelsprojekt på ett tids- och resurseffektivt sätt som utlicensieras till globala läkemedelsbolag under den prekliniska fasen. Bolaget har framgångsrikt ingått flertalet licensavtal som uppgår till ett potentiellt värde om 747 miljoner USD i delmålsbetalningar och ytterligare royalties på försäljning.
Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det här samarbetet med forskare vid Karolinska Institutet bygger vidare på den framgångsrika metod för fragmentbaserad läkemedelsutveckling som blivit Sprint Biosciences signum. Det finansiella stödet från Stiftelsen för Strategisk Forskning är väldigt välkommet, eftersom det ökar möjligheterna att utveckla förbättrade behandlingar av patienter med akut myeloisk leukemi och andra livshotande cancersjukdomar
Martin Andersson, forskningschef, Sprint Bioscience