Sprint Bioscience börjar marknadsföra ytterligare ett cancerläkemedelsprogram

Report this content

Sprint Bioscience meddelar idag att man börjar marknadsföra DISA-programmet till potentiella partners och offentliggör efter en rad forskningsframsteg cancerläkemedelsprogrammets målprotein, TREX1. Målsättningen med programmet, som befinner sig i preklinisk fas, är att utveckla läkemedel som hämmar proteinet TREX1 i syfte att förstärka effekten av immunonkologisk terapi, strålbehandling och kemoterapi vid behandling av cancer. Bolaget kommer inleda diskussioner med potentiella samarbetspartners i samband med BioEurope-konferensen i oktober.

Cancerceller har ofta förhöjda nivåer av DNA-fragment som felaktigt hamnat utanför cellkärnan. Eftersom DNA-fragment som finns utanför cellkärnan kan aktivera immunsystemet är cancerceller beroende av att dessa DNA-fragment städas bort snabbt – gör de inte det kommer kroppens immunförsvar att attackera cancercellerna.

Målproteinet i Sprint Bioscience DISA-projekt, TREX1 (three-prime repair exonuclease 1), är ett protein som bryter ner DNA-fragment utanför cellkärnan och på så sätt hjälper cancercellerna att undkomma immunförsvaret. Vetenskapliga studier har tidigare visat att det finns ett samband mellan förhöjda nivåer av TREX1-proteinet och sämre överlevnad för patienter med vissa typer av cancer, bland annat bröstcancer, äggstockscancer och bukspottkörtelcancer.

Genom att hämma TREX1 kan man förstärka kroppens immunsvar mot cancerceller. Därmed finns potential att förstärka effekten av andra behandlingsformer som immunonkologisk terapi, strålterapi och cellgifter. Sprint Bioscience har säkrat en stor konkurrensfördel genom att bestämma den tredimensionella strukturen av det humana TREX1-proteinet, något som inte tidigare rapporterats i den vetenskapliga litteraturen. Detta gör det möjligt för bolaget att till fullo utnyttja kraften av den fragmentbaserade teknologi för utveckling av läkemedel (FBDD) som är bolagets signum, samtidigt som vi i detta program ytterligare ökar möjligheterna att bygga aktieägarvärde. ”Att hämma TREX1 är ett unikt angreppssätt med stor potential att förstärka effekten av flera av dagens behandlingsformer. Många moderna cancerläkemedel är beroende av att immunsystemet kan identifiera cancercellerna och med våra TREX1-hämmare har vi identifierat ett sätt att stoppa cancercellernas förmåga att gömma sig från immunsystemet. Vi har nu kommit till ett bra konkurrenskraftigt läge i programmets utveckling och ser fram emot diskussioner med potentiella partners.”, säger Martin Andersson, forskningschef på Sprint Bioscience.

För vidare information, vänligen kontakta:

Erik Kinnman, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: erik.kinnman@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Om Sprint Bioscience

Sprint Bioscience utvecklar småmolekylära first-in-class läkemedelsprojekt med fokus på onkologi. Med en fragmentbaserad läkemedelsutvecklingsmetod utvecklar bolaget läkemedelsprojekt på ett tids- och resurseffektivt sätt som utlicensieras till globala läkemedelsbolag under den prekliniska fasen. Bolaget har framgångsrikt ingått flertalet licensavtal som uppgår till ett potentiellt värde om 747 miljoner USD i delmålsbetalningar och ytterligare royalties på försäljning.
Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Prenumerera

Media

Media

Citat

Att hämma TREX1 är ett unikt angreppssätt med stor potential att förstärka effekten av flera av dagens behandlingsformer. Många moderna cancerläkemedel är beroende av att immunsystemet kan identifiera cancercellerna och med våra TREX1-hämmare har vi identifierat ett sätt att stoppa cancercellernas förmåga att gömma sig från immunsystemet. Vi har nu kommit till ett bra konkurrenskraftigt läge i programmets utveckling och ser fram emot diskussioner med potentiella partners.
Martin Andersson, forskningschef på Sprint Bioscience