Sprint Bioscience samarbetar med LG Chem för att utveckla nya behandlingar för NASH och metabola sjukdomar

Report this content

Sprint Bioscience AB (publ.) (Sprint Bioscience) och LG Chem Life Sciences Company (LG Chem) har ingått ett samarbets- och licensavtal för forskning, utveckling och kommersialisering av Sprint Bioscience program i tidig utvecklingsfas för NASH och metabola sjukdomar.

Enligt avtalets villkor kommer Sprint Bioscience erhålla ca. 2,5 miljoner USD i accessbetalning- och forskningsfinansiering under de första 12 månaderna. Sprint Bioscience är berättigad till cirka 230 miljoner USD i potentiella prekliniska, kliniska och nettoomsättningsbaserade delmålsbetalningar. Dessutom är Sprint Bioscience berättigad att erhålla royalties på världsomspännande nettoomsättning av eventuella resulterande produkter från samarbetet.

Sprint Bioscience och LG Chem har ingått ett samarbets- och licensavtal för forskning, utveckling och kommersialisering av läkemedelskandidater. Enligt avtalet licensierar Sprint Bioscience ett program i tidig utvecklingsfas till LG Chem för potentiella behandlingar av NASH och metabola sjukdomar. LG Chem kommer fullt ut att finansiera och ha full kontroll över vidareutveckling och ha världsomspännande kommersialiseringsrättigheter.

"Vi är mycket glada över att ha ingått avtalet med LG Chem, en perfekt partner för att vidareutveckla detta program. Avtalet bekräftar också kvten på våra läkemedelsforskningsprogram och den globala spännvidden för vårt nätverk inom läkemedelsindustrin", säger dr. Anders Åberg, vd för Sprint Bioscience.

"Vi går in i detta samarbete med Sprint Bioscience som ett viktigt steg för att expandera vår portfölj i NASH och andra metabola sjukdomar", säger dr. Jeewoong Son, vd för LG Chem Life Sciences Company. "Genom att kombinera Sprint Bioscience kompetens och förmåga inom fragmentbaserad läkemedelsutveckling och LG Chem Life Sciences expertis inom klinisk utveckling syftar vi till att påskynda utvecklingen av viktiga nya behandlingsalternativ för NASH och metabola syndrom.

Om LG Chem Life Sciences Company

LG Chem Life Sciences Company fokuserar på utveckling, tillverkning och kommersialisering av läkemedel globalt. Företaget strävar efter att expandera och etablera global närvaro genom att fokusera på terapeutiska områden inom immunologi, onkologi och metabola sjukdomar (särskilt diabetes och relaterade metabola sjukdomar). För att uppnå detta är strategin att aktivt driva globala samarbeten som omfattar allt från projektspecifika till strategiska investeringar och samarbeten.

Mer information finns på; bio.lgchem.com/en/main.

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Denna information är sådan som Sprint Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2019, klockan 08.30 CET.


Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi är mycket glada över att ha ingått avtalet med LG Chem, en perfekt partner för att vidareutveckla detta program.
Dr. Anders Åberg, vd Sprint Bioscience
Genom att kombinera Sprint Bioscience kompetens och förmåga inom fragmentbaserad läkemedelsutveckling och LG Chem Life Sciences expertis inom klinisk utveckling syftar vi till att påskynda utvecklingen av viktiga nya behandlingsalternativ för NASH och metabola syndrom
Dr. Jeewoong Son, vd LG Chem Life Sciences Company