Sprint Bioscience AB (publ) minskar kostnadsbasen genom korttidsarbete

Report this content

Sprint Bioscience AB (publ) (”Sprint Bioscience” eller ”Bolaget”) meddelar idag att de beslutat att ansöka om korttidsarbete för Bolagets anställda. Arbetstiden kommer att sänkas till 40 procent från den 1:a juni 2020 och sex månader framåt. Åtgärden vidtas för att stärka Bolagets finansiella uthållighet då den pågående covid-19-pandemin påverkat möjligheterna att i närtid ingå nya, intäktsgenererande partneravtal. Korttidsarbetet kommer att ske med stöd av statliga subventioner och beräknas leda till en reduktion av Bolagets kostnader med cirka 10 miljoner SEK under andra halvan av 2020.

Sprint Bioscience kommer nu att fokusera på fortsatta leveranser i samarbetet med LG Chem kring den prekliniska utvecklingen av ett läkemedelsprojekt mot den allvarliga leversjukdomen NASH – ett avtal som potentiellt är värt totalt 230 miljoner USD plus royalties. I början av januari 2020 utnyttjade LG Chem en option att förlänga den gemensamma forskningsdelen inom ramarna för samarbetet. Detta positiva besked understryker LG Chems tilltro till projektet och ger Sprint Bioscience ytterligare intäkter om 1 miljon USD under 2020.

Den rådande covid-19-pandemi har negativt påverkat Bolagets möjlighet att finansiera verksamheten genom att sluta nya avtal.

Bolagets andra partnerprojekt, PIP4K2, drivs av det amerikanska läkemedelsföretaget Petra Pharma och påverkas inte av reduktionen i arbetstid. Den pågående covid-19-pandemin påverkar möjligheten för läkemedelsindustrin att rekrytera patienter till planerade kliniska studier. Den av Petra Pharma inplanerade fas 1-studien mot akut myeloisk leukemi (AML) under andra halvåret 2020 kan av detta skäl komma att senareläggas. Det potentiella avtalsvärdet uppgår till 240 miljoner USD plus royalties och Sprint Bioscience är berättigat till nästa delmålbetalning när fas 1-prövningen startar.

”Korttidspermitteringarna är nödvändiga för att säkra Bolagets finansiella stabilitet under covid-19-utbrottet, men startsträckan är kort för att åter växla upp arbetet så snart situationen tillåter. Det långsiktiga behovet av mer effektiva läkemedelsbehandlingar kommer inte att påverkas av viruspandemin, och vi står väl rustade att kapitalisera på vår unika förmåga att snabbt och kostnadseffektivt erbjuda first-in-class-projekt till den globala läkemedelsindustrin.” kommenterar Bolagets verkställande direktör, Jessica Martinsson.

För vidare information, vänligen kontakta:

Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: jessica.martinsson@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Denna information är sådan som Sprint Bioscience AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11:e maj 2019, klockan 08.00 CET.

Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Korttidspermitteringarna är nödvändiga för att säkra Bolagets finansiella stabilitet under covid-19-utbrottet, men startsträckan är kort för att åter växla upp arbetet så snart situationen tillåter.
Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience