Sprint Bioscience erhåller första delmålsbetalning i framgångsrikt PIP4K2-projekt

Petra Pharma har idag meddelat att bolagets styrelse den 27:e februari fattat beslut om att initiera de toxikologiska studier som krävs för att ta PIP4K2 projektet in i kliniska studier. Därmed erhåller Sprint Bioscience den första delmålsbetalningen i projektet om 2 MUSD.

Sprint Bioscience och Petra Pharma tecknade i juli 2016 ett licensierings- och samarbetsavtal för att utveckla PIP4K2 inhibitorer som cancerläkemedel. Som tidigare meddelats har Sprint Bioscience tillsammans med Petra Pharma visat att inhibition av PIP4K2 ger goda effekter i djurmodeller av AML (akut myeloisk leukemi) vilken är den vanligaste blodcancerformen hos vuxna.

Inom samarbetsavtalet har Sprint Bioscience ansvarat för att utveckla inhibitorer av PIP4K2 där föreningen SB02829 nu valts som läkemedelskandidat. Avsikten är att under 2018 genomföra de GLP-toxikologiska studier som kommer att ligga till grund för en ansökan om att inleda en klinisk studie. Petra Pharma har dessutom skickat in tre patentansökningar som skyddar SB02829 och närliggande föreningar.

”Läkemedelskandidaten som nu valts, SB02829, har i de studier som gjorts visat på mycket goda läkemedelsegenskaper och god säkerhetsprofil. Vi har stora förhoppningar i en kommande klinisk studie.”, säger vd Anders Åberg.

“The PIP4K2 project is the lead program at Petra Pharma. We are fully committed to take the program into clinical phase and we are convinced that it has the potential of becoming a new treatment for cancer patients.”, säger Brian O’Callaghan, vd på Petra Pharma.

Samarbetet har och kommer även fortsättningsvis vara fullt finansierat av Petra Pharma när arbetet går vidare mot kliniska studier. Nästa delmålsbetalning utgår när första patient doseras i en kommande fas 1 studie. Totalt omfattar avtalet delbetalningar om sammanlagt ca 240 MUSD samt royalties på försäljning av ett godkänt läkemedel.

Om Sprint Bioscience AB (publ);

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge.
Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se.

Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se.

Om Petra Pharma Corporation;

Petra Pharma Corporation är ett läkemedelsutvecklingsbolag som utvecklar nya substanser för behandling av cancer och metabola sjukdomar genom att rikta sig mot dessa cellulära processer för att förbättra människors hälsa.

Petra Pharma Corporation grundades 2016 för att främja spetsforskning av dr Lewis Cantley från Weill Cornell Medicine i New York City och dr Nathanael Gray från Harvard Medical School och Dana-Farber Cancer Center. Petra Pharmas huvudkontor och laboratorier ligger på Alexandria Center for Life Science, New Yorks första och enda life science-park.

Petra Pharma Corporation stöds av en grupp investerare, bland annat AbbVie, Eli Lilly and Company, Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc., Pfizer Venture Investments och WuXi PharmaTech. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.petrapharmacorp.com.

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, VD, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.se


Denna information är sådan information som Sprint Bioscience AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 08.30 CET.


Sprint Bioscience │ Novum│141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Om oss

Sprint Bioscience är ett komplett läkemedelsföretag med fokus på att utveckla nya innovativa läkemedel för att bekämpa cancer. På Sprint Bioscience identifierar vi, startar och driver projekt för läkemedelsutveckling och utlicensierar dessa i preklinisk fas till den globala läkemedelsindustrin. Denna affärsmodell ger oss möjlighet att på ett tidigt stadium pröva ett projekts kommersiella genomförbarhet.Visionen är att bygga ett svenskt långsiktigt läkemedelsbolag med spetskompetens inom preklinisk läkemedelsutveckling. Vi drivs av att kunna göra skillnad och att utveckla läkemedel som når marknaden, något som präglar all verksamhet i bolaget.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Läkemedelskandidaten som nu valts, SB02829, har i de studier som gjorts visat på mycket goda läkemedelsegenskaper och god säkerhetsprofil. Vi har stora förhoppningar i en kommande klinisk studie.
Anders Åberg, vd på Sprint Bioscience
The PIP4K2 project is the lead program at Petra Pharma. We are fully committed to take the program into clinical phase and we are convinced that it has the potential of becoming a new treat-ment for cancer patients.
Brian O’Callaghan, vd på Petra Pharma