Oberoende validering av konceptet bakom Sprint Bioscience läkemedelsprojekt Vps34

Report this content

Nypublicerade resultat från tre oberoende forskargrupper stödjer konceptet bakom Sprint Bioscience läkemedelsprojekt Vps34. Artiklarna bekräftar att autofagi i tumörer gör det lättare för cancerceller att undkomma attacker från kroppens immunförsvar. Denna externa validering medför ett ökat intresse för Vps34-projektet i läkemedelsbranschen och stärker Sprint Bioscience position i diskussionerna med potentiella licenstagare.

Sprint Bioscience var först med att beskriva hur autofagi kan främja tumörutveckling i en artikel som publicerades i Science Advances tidigare i år. Nu bekräftas konceptet av forskargrupper vid läkemedelsföretagen Pfizer och Agios samt av en världsledande auktoritet inom autofagi, vars forskningsresultat har publicerats i de topprankade vetenskapliga tidskrifterna Nature, Nature Cancer och OncoImmunology. (ref 1-3) Bolagets forskningsfynd har fått bred spridning såväl i den akademiska världen som bland forskare inom den globala läkemedelsindustrin. Två sammanfattande artiklar har publicerats i vetenskapliga tidskrifter (ref 4-5) och bolagets forskare har inbjudits att presentera resultaten på vetenskapliga konferenser.

 

”Immunonkologisk terapi är på snabb frammarsch men dessvärre är det endast en minoritet av patienterna som svarar på denna typ av behandling. Det finns därför ett stort behov av att öka tumörernas känslighet för attacker från immunförsvaret och här kan läkemedel som hämmar proteinet Vps34 komma att spela en viktig roll”, säger Sprint Bioscience vetenskaplige rådgivare, dr Ravi Amaravadi, MD, Associate Professor i medicin vid University of Pennsylvania och ledare vid The Cancer Therapeutics Program vid Abramson Cancer Center.

Sprint Bioscience har tidigare visat att Vps34-hämmaren SB02024 kraftigt aktiverar immunförsvaret i tumörer av malignt melanom och kolorektalcancer med minskad tumörtillväxt som följd. (ref 6) SB02024 ökade antalet aktiva immunceller i tumören, bland annat T-celler och NK-celler, vilket visar på dess förmåga att aktivera kroppens eget försvar mot cancer. Detta öppnar möjligheter för framtida behandling med Vps34-hämmare både som ett enskilt läkemedel och i kombination med andra immunonkologiska läkemedel.

En referenslista för de tre nypublicerade artiklarna som stödjer konceptet bakom Vps34-projekt återfinns nedan.

1. Arensman, M. D. et al. Anti-tumor immunity influences cancer cell reliance upon ATG7, OncoImmunology, 9:1, (2020), https://doi.org/10.1080/2162402X.2020.1800162

2. Lawson, K.A. et al. Functional genomic landscape of cancer-intrinsic evasion of killing by T cells. Nature 586, 120–126, (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2746-2

3. Poillet-Perez, L. et al. Autophagy promotes growth of tumors with high mutational burden by inhibiting a T-cell immune response. Nat Cancer 1, 923–934, (2020). https://doi.org/10.1038/s43018-020-00110-7

Sprint Bioscience egna forskningsartiklar:

4. Janji, B. et al. Lighting up the fire in cold tumors to improve cancer immunotherapy by blocking the activity of the autophagy-related protein PIK3C3/VPS34, Autophagy (2020): https://doi.org/10.1080/15548627.2020.1815439

5. Janji, B. et al. Firing up the cold tumors by targeting Vps34, OncoImmunology, 9:1, (2020) https://doi.org/10.1080/2162402X.2020.1809936

6. Noman, M. Z. et al. Inhibition of Vps34 reprograms cold into hot inflamed tumors and improves anti–PD-1/PD-L1 immunotherapy, Science Advances, Vol. 6, no. 18, (2020) https://doi.org/10.1126/sciadv.aax7881

För vidare information, vänligen kontakta:

Martin Andersson, forskningschef, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: martin.andersson@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Immunonkologisk terapi är på snabb frammarsch men dessvärre är det endast en minoritet av patienterna som svarar på denna typ av behandling. Det finns därför ett stort behov av att öka tumörernas känslighet för attacker från immunförsvaret och här kan läkemedel som hämmar proteinet Vps34 komma att spela en viktig roll.
dr Ravi Amaravadi, MD, Sprint Bioscience vetenskaplige rådgivare