Sprint Bioscience offentliggör målproteinet i det helägda projektet VADA

Report this content

Sprint Bioscience meddelar idag att man efter en rad prekliniska forskningsframsteg i VADA-projektet har valt att offentliggöra projektets målprotein. Målsättningen är att utveckla läkemedelssubstanser som hämmar proteinet vaccinia-related kinase 1 (VRK1) i syfte att förstärka effekten av immunonkologisk terapi, strålbehandling och cellgifter. Bolaget bedömer att detta angreppssätt ger en unik position på marknaden för innovativa läkemedelsprojekt och kommer nu att initiera kontakter med potentiella samarbetspartner.

Det nya målproteinet VRK1 verkar genom att reglera aktiviteten hos flera andra proteiner vilka tillsammans reglerar celldelning och cellens svar på DNA-skador. Tidigare vetenskapliga studier har påvisat förhöjda nivåer av VRK1 i en rad olika cancerformer, liksom en korrelation mellan de ökade nivåerna och sämre överlevnad hos patienter med cancer i bland annat lever, njure och bukspottkörtel. VRK1-hämmare har kapacitet att förstärka kroppens immunologiska försvar mot cancerceller och har därmed potential att fungera i kombination med andra behandlingsformer som immunonkologisk terapi, strålterapi och cellgifter.

Bolaget har tidigare valt att inte offentliggöra namnet på det aktuella läkemedelsmålet i syfte att först säkra ett tydligt försprång mot potentiella konkurrenter och därmed stärka affärspositionen. Mot bakgrund av de senaste framstegen i projektet är bedömningen att bolaget nu har nått så långt att målproteinet kan offentliggöras och samtal inledas med intresserade partner.

”Det finns ett stort intresse i branschen för läkemedelskandidater som kan förbättra effekten av immunonkologiska läkemedel och andra typer av cancerterapier. Den senaste tidens prekliniska forskningsframsteg i VADA-projektet gör det möjligt för oss att äntligen tillkännage vårt nya målprotein och vi gläds åt att nu gå in i en fas av affärsdiskussioner med potentiella samarbetspartner”, säger Martin Andersson, forskningschef på Sprint Bioscience.

För vidare information, vänligen kontakta:

Martin Andersson, forskningschef, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: martin.andersson@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Den senaste tidens prekliniska forskningsframsteg i VADA-projektet gör det möjligt för oss att äntligen tillkännage vårt nya målprotein och vi gläds åt att nu gå in i en fas av affärsdiskussioner med potentiella samarbetspartner
Martin Andersson, forskningschef, Sprint Bioscience