Sprint Biosciences partner Petra Pharma tar viktigt steg mot klinisk fas i läkemedelsprojektet PIP4K2

Report this content

Sprint Bioscience AB (publ.) (Sprint Bioscience) meddelar idag att bolagets partner Petra Pharma har beslutat att ta en läkemedelssubstans inom PIP4K2-projektet vidare in i den myndighetsreglerade prekliniska utvecklingsfasen, med ambitionen att inleda en fas 1-studie under 2020. Målet med projektet är att utveckla en ny typ av läkemedel mot leukemi.

Det USA-baserade läkemedelsföretaget Petra Pharma förvärvade i juli 2016 de globala licensrättigheterna till Sprint Biosciences läkemedelsprogram PIP4K2, vilket syftar till att utveckla en ny behandling av hematologiska sjukdomar som leukemi. Enligt avtalet kan Sprint Bioscience erhålla upp till cirka 240 miljoner USD i delmålsersättningar, varav 5 miljoner USD hittills utbetalats. Sprint Bioscience är dessutom berättigat till royalty på den globala omsättningen av eventuella produkter som genereras inom samarbetet.Jessica Martinsson

I februari 2018 valde Petra Pharma en första läkemedelskandidat inom projektet, i syfte att ta denna vidare till kliniska studier. Dock framkom det i vidare studier att upptaget av substansen inte kunde förväntas nå tillräckligt höga nivåer. Petra Pharma inledde då omfattande utvärderingar av back up-substanser som även de tagits fram inom ramen för samarbetet. Resultatet av utvärderingarna har utfallit väl och Petra Pharma har nu beslutat att ta en av de nya substanserna vidare in i den myndighetsreglerade prekliniska utvecklingsfasen, med ambitionen att inleda en fas 1-studie under 2020. 

– Framgångarna med den nya PIP4K2-substansen visar på vikten av att kunna leverera breda läkemedelsprogram till våra licens- och samarbetspartners. Vi ser nu fram emot fortsatta framsteg i projektet, vars målsättning är att förse leukemipatienter med en helt ny typ av läkemedelsbehandling, säger Jessica Martinsson, t.f. vd för Sprint Bioscience.

Sprint Bioscience är berättigat till en delmålsbetalning vid start av den första kliniska studien (fas 1) inom projektet.

Om Sprint Bioscience AB (publ)
Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com  Certified Advisor är FNCA Sweden: 08-528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Om Petra Pharma Corporation;

Petra Pharma Corporation är ett läkemedelsutvecklingsbolag som utvecklar nya substanser för behandling av cancer och metabola sjukdomar genom att rikta sig mot dessa cellulära processer för att förbättra människors hälsa. Petra Pharma Corporation grundades 2016 för att främja spetsforskning av dr Lewis Cantley från Weill Cornell Medicine i New York City och dr Nathanael Gray från Harvard Medical School och Dana-Farber Cancer Center. Petra Pharmas huvudkontor och laboratorier ligger på Alexandria Center for Life Science, New Yorks första och enda life science-park.

Petra Pharma Corporation stöds av en grupp investerare, bland annat AbbVie, Eli Lilly and Company, Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc., Pfizer Venture Investments och WuXi PharmaTech. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.petrapharmacorp.com

För vidare information, vänligen kontakta:

Jessica Martinsson, t.f. verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: jessica.martinsson@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 juli 2019, klockan 09.00 CET.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

– Framgångarna med den nya PIP4K2-substansen visar på vikten av att kunna leverera breda läkemedelsprogram till våra licens- och samarbetspartners. Vi ser nu fram emot fortsatta framsteg i projektet, vars målsättning är att förse leukemipatienter med en helt ny typ av läkemedelsbehandling.
Jessica Martinsson, t.f. vd för Sprint Bioscience.