Statusuppdatering avseende delmålsbetalning i Sprint Bioscience:s PIP4K2-projekt

PIP4-projektet som Sprint Bioscience AB (publ) licensierat till New York-baserade Petra Pharma, drivs som ett samarbete mellan Sprint Bioscience och Petra Pharma.

Petra Pharma har meddelat att man har valt en läkemedelskandidat. Enligt avtalet mellan Sprint Bioscience och Petra Pharma så utgår den första delmålsbetalningen om 2 MUSD när Petra Pharma initierar toxikologiska studier som behövs för att ta projektet in i kliniska prövningar. ”Målet för första delbetalning nås när dessa toxikologiska studier startar. Vi räknar med att det sker i slutet av februari”, säger Petra Pharmas vd, Brian O’Callaghan.

Som tidigare meddelats har projektet visat positiva resultat i modeller av AML, den vanligaste blodcancerformen bland vuxna. För närvarande saknas effektiva behandlingar av AML. Petra Pharma har också skickat in tre patentansökningar i projektet där en av patentansökningarna täcker läkemedelskandidaten som nu förbereds för toxikologiska studier.

Sprint Bioscience och Petra Pharma tecknade i juli 2016 ett licensierings- och samarbetsavtal för att utveckla PIP4K2 inhibitorer som cancerläkemedel. I forskningssamarbetet som fullt finansierats av Petra Pharma har Sprint Bioscience utvecklat molekyler där nu en läkemedelskandidat valts. Första delmålsbetalning utgår när toxikologiska studier inför kliniska studier startar. Totalt omfattar avtalat delbetalningar om sammanlagt ca 240 MUSD samt royalties på försäljning av ett godkänt läkemedel.

Om Sprint Bioscience AB (publ);

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge.

Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se. Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se.

Om Petra Pharma Corporation;

Petra Pharma Corporation är ett läkemedelsutvecklingsbolag som utvecklar nya substanser för behandling av cancer och metabola sjukdomar genom att rikta sig mot dessa cellulära processer för att förbättra människors hälsa.

Petra Pharma Corporation grundades 2016 för att främja spetsforskning av dr Lewis Cantley från Weill Cornell Medicine i New York City och dr Nathanael Gray från Harvard Medical School och Dana-Farber Cancer Center.

Petra Pharma Corporation stöds av en grupp investerare, bland annat AbbVie, Eli Lilly and Company, Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc., Pfizer Venture Investments och WuXi PharmaTech. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.petrapharmacorp.com.

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com


Denna information är sådan som Sprint Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12:e januari 2018, klockan 08.30 CET.


Sprint Bioscience │ Novum│141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Om oss

Sprint Bioscience är ett komplett läkemedelsföretag med fokus på att utveckla nya innovativa läkemedel för att bekämpa cancer. På Sprint Bioscience identifierar vi, startar och driver projekt för läkemedelsutveckling och utlicensierar dessa i preklinisk fas till den globala läkemedelsindustrin. Denna affärsmodell ger oss möjlighet att på ett tidigt stadium pröva ett projekts kommersiella genomförbarhet.Visionen är att bygga ett svenskt långsiktigt läkemedelsbolag med spetskompetens inom preklinisk läkemedelsutveckling. Vi drivs av att kunna göra skillnad och att utveckla läkemedel som når marknaden, något som präglar all verksamhet i bolaget.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Målet för första delbetalning nås när dessa toxikologiska studier startar. Vi räknar med att det sker i slutet av februari
Brian O’Callaghan, verkställande direktör på Petra Pharma