Petra Pharma väljer ny läkemedelskandidat i PIP4K2-projektet från Sprint Bioscience backup-program

Report this content

Sprint Bioscience har, som tidigare kommunicerat, ett licensavtal för bolagets PIP4K2-program med det New York-baserade bolaget Petra Pharma. I licensavtalet ingår flera av Sprint Bioscience läkemedelsmolekyler, s.k. kemiska serier, för hämning av proteinet PIP4K2.

Petra Pharma har informerat Sprint Bioscience om att man beslutat att ändra sitt utvecklingsfokus till en molekyl från bolagens backup-program. Denna förändring innebär en försening av tidigare meddelad tidplan och tillhörande mellanliggande betalningar med cirka ett år. Förändringen i programmet ger potential till att stärka kvaliteten och möjligheten att få ett läkemedel på marknaden. Avtalet med Sprint Bioscience är oförändrat och Sprint Bioscience har enligt avtalet inte några investeringsåtaganden. Avtalet omfattar upp till cirka 240 miljoner USD i delmålspebetalningar och royalties på den globala omsättningen av produkter som genereras inom samarbetet.

Projektet är viktigt för de patienter som drabbats av svårbehandlade former av leukemi”, säger Anders Åberg, vd på Sprint Bioscience. ”Det visar goda chanser till att sätta en ny behandling på marknaden som kan göra stor skillnad för dem som drabbats av denna svåra cancerform. Vi är glada över att Petra Pharma fortsätter att ge projektet högsta prioritet i deras portfölj och gör ytterligare investeringar för att gå i klinik med bästa möjliga molekyl. Det är ett bra beslutet för projektet. Det ger oss goda möjligheter att erhålla fortsatta delbetalningar och royalties. Projektet drar inte längre några kostnader för oss, vilket vi tidigare kommunicerat. Vi fokuserar vårt arbete på att utlicensiera Stk25- och Vps34-projekten och vi bedömer att det finns goda förutsättningar att i närtid ingå minst ett licensavtal.”

PIP4K2-projektet ligger främst i Petra Pharmas portfölj. Upptäckten av proteinets betydelse för cancerbehandling gjordes av en av bolagets grundare, dr. Lewis Cantley. ”Detta är ett viktigt projekt där vi satsar stora resurser. Sprint Bioscience har gett oss förutsättningarna för ett brett kemiprogram där vi nu kan välja den bästa möjliga molekylen för lyckade kliniska studier”, säger Brian O’Callaghan, vd på Petra Pharma.


Om Sprint Bioscience AB (publ);

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge.
Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se.

Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se.


Om Petra Pharma Corporation;

Petra Pharma Corporation är ett läkemedelsutvecklingsbolag som utvecklar nya substanser för behandling av cancer och metabola sjukdomar genom att rikta sig mot dessa cellulära processer för att förbättra människors hälsa.

Petra Pharma Corporation grundades 2016 för att främja spetsforskning av dr Lewis Cantley från Weill Cornell Medicine i New York City och dr Nathanael Gray från Harvard Medical School och Dana-Farber Cancer Center. Petra Pharmas huvudkontor och laboratorier ligger på Alexandria Center for Life Science, New Yorks första och enda life science-park.

Petra Pharma Corporation stöds av en grupp investerare, bland annat AbbVie, Eli Lilly and Company, Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc., Pfizer Venture Investments och WuXi PharmaTech. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.petrapharmacorp.com.


För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com


Denna information är sådan som Sprint Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 oktober 2018, klockan 08.30 CET.


Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi är glada över att Petra Pharma fortsätter att ge projektet högsta prioritet i deras portfölj och gör ytterligare investeringar för att gå i klinik med bästa möjliga molekyl
Anders Åberg, vd, Sprint Bioscience
Detta är ett viktigt projekt där vi satsar stora resurser. Sprint Bioscience har gett oss förutsättningarna för ett brett kemiprogram där vi nu kan välja den bästa möjliga molekylen för lyckade kliniska studier
Brian O’Callaghan, vd, Petra Pharma