Sprint Bioscience erhåller besked om kommande godkännande av patent för sina Vps34-hämmare i Europa

Report this content

Sprint Bioscience har erhållit positivt besked från det europeiska patentverket, EPO, om kommande godkännanden av två patentansökningar för bolagets Vps34-hämmare, som har potential att göra tumörer mer känsliga för behandling med immunonkologiska läkemedel.

Patentansökningarna täcker två olika kemiska serier i Sprint Biosciences läkemedelsprogram Vps34 och de kommande patentet kommer att gälla till och med 17:e februari 2037.

Då Sprint Bioscience har en global marknadsstrategi har motsvarande patentansökningar även lämnats in vid patentverk i andra kommersiellt viktiga länder, bl.a. USA, Kina, Indien och Japan. Som tidigare rapporterats har Sprint Bioscience också lämnat in fyra senare patentansökningar som täcker ytterligare kemiska serier inom programmet. 

Jessica MartinssonSprint Bioscience är först i världen att med läkemedelsmolekyler beskriva att hämning av proteinet Vps34 kan leda till minskad tumörtillväxt, vilket sker genom att ge kroppens egna immunförsvar bättre möjlighet att upptäcka tumörcellerna. De Vps34-hämmare som Sprint Bioscience utvecklat har i prekliniska studier också visat att tumörer blir mer mottagliga för behandling med checkpointhämmare – den klass av immunonkologiska läkemedel som just nu leder cancerfältet. Checkpointhämmare har dock visat sig ha otillräcklig effekt som ensam terapi i flera cancerindikationer, vilket leder till en efterfrågan från läkemedelsindustrin på kombinationsterapier som kan bredda användningsområdet för checkpointhämmare. En behandlingskombination med Vps34-hämmare har potential att få fler cancerpatienter att svara på de lovande checkpointhämmarna.

Sprint Biosciences teknik för läkemedelsutveckling gör att vi kan skräddarsy molekyler så att de får ett starkt patentskydd. De två patent som nu är på väg att bli godkända i Europa är en hörnsten i en stark global patentportfölj och höjer därmed värdet i Vps34-programmet”, säger Jessica Martinsson, tf vd, Sprint Bioscience.

För vidare information, vänligen kontakta:

Jessica Martinsson, t.f. verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: jessica.martinsson@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2019, klockan 07:30 CET.


Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

De två patent som nu är på väg att bli godkända i Europa är en hörnsten i en stark global patentportfölj och höjer därmed värdet i Vps34-programmet
Jessica Martinsson, t.f. vd, Sprint Bioscience