Sprint Bioscience tecknar avtal om bryggfinansiering om 12 MSEK

Sprint Bioscience har, för att säkerställa bolagets likviditetsbehov, idag tecknat avtal om en bryggfinansiering om 12,0 MSEK med Gerhard Dal, Johanna Lindner och Råsunda förvaltning AB. Finansieringen syftar till att täcka bolagets behov av rörelsekapital och löper till och med den sista februari 2019 med möjlighet till förlängning till och med den sista mars 2019. Lånet upptas till marknadsmässiga villkor med en ränta om 3% per månad fram till den sista februari 2019 och 4 % för mars månad i det fall möjligheten till förlängning utnyttjas.

Den säkrade bryggfinansiering ger oss möjlighet att fokusera på licensförhandling för STK25-projektet och förbereda bolaget för teckningsoptionslösenprogrammet, som kan inbringa 25,2 – 48,8 MSEK”, säger Sprint Biosciences ordförande, Rune Nordlander.

Som tidigare meddelats har Sprint Bioscience tecknat licensavtal med Bayer och Petra Pharma samt nyligen signerat en avsiktsförklaring om avtal för STK25-programmet. Ytterligare ett program är under diskussioner om utlicensiering.


Om Sprint Bioscience AB (publ);

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com. Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se.

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com


Denna information är sådan som Sprint Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 november 2018, klockan 07.30 CET.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Den säkrade bryggfinansiering ger oss möjlighet att fokusera på licensförhandling för STK25-projektet och förbereda bolaget för teckningsoptionslösenprogrammet, som kan inbringa 25,2 – 48,8 MSEK.
Rune Nordlander, styrelseordförande, Sprint Bioscience