• news.cision.com/
  • Sprint Bioscience/
  • Sprint Bioscience utser Jessica Martinsson till tillförordnad vd efter att vd Anders Åberg meddelat att han lämnar sin tjänst

Sprint Bioscience utser Jessica Martinsson till tillförordnad vd efter att vd Anders Åberg meddelat att han lämnar sin tjänst

Report this content

Sprint Bioscience AB (publ.) (Sprint Bioscience) meddelar idag att styrelsen utsett Jessica Martinsson som tillförordnad vd. Jessica Martinsson, för närvarande operativ chef i bolaget, efterträder Anders Åberg som valt att lämna sin tjänst efter 10 år som vd. 

Anders Åberg var med och grundade Sprint Bioscience och har under sina 10 år som vd lett arbetet med att bygga upp en effektiv forsknings- och utvecklingsorganisation som kunnat attrahera en rad internationella samarbetspartners. Under de senaste åren har bolaget etablerat tre licensavtal med globala läkemedelsföretag.Jessica Martinsson

När vi grundade Sprint Bioscience hade vi en tydlig vision om hur vi genom en kombination av effektiv processutveckling och banbrytande teknik skulle kunna generera läkemedelskandidater till globala läkemedelsföretag. Att vi på så här kort tid lyckats bygga upp bolaget och licensiera ut tre projekt visar att vi kan skapa långsiktiga värden för våra kunder och aktieägare. Efter de här 10 åren som vd är det nu dags för mig att få tid för annat, säger Anders Åberg, vd för Sprint Bioscience.

Styrelsen för Sprint Bioscience har utsett Jessica Martinsson till tillförordnad vd. Jessica har haft positionen som operativa chef och är medgrundare till bolaget.

Vi tackar Anders Åberg för det fantastiska arbete som ligger bakom att Sprint Bioscience blivit det högkvalitativa bolag det är idag. Även Jessica Martinsson har en haft betydande roll för bolagets framgångar sedan starten, och hon kommer nu tillsammans med en mycket kompetent ledningsgrupp att ta ansvar för den fortsatta utvecklingen. Styrelsen har påbörjat en strukturerad process för att utse en permanent vd, säger Rune Nordlander, styrelseordförande i Sprint Bioscience.

Anders Åberg lämnar tjänsten som vd den 11 juni. Jessica Martinsson tillträder samtidigt som tillförordnad vd. Anders Åberg behåller sitt aktieinnehav och finns kvar som senior rådgivare till bolaget men kommer inte att ha en operativ roll.


För vidare information, vänligen kontakta:

Rune Nordlander, styrelseordförande
Telefon: 0733 89 68 27
E-post: rune.nordlander@fefonden.se

Denna information är sådan som Sprint Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11:e juni 2019, klockan 09.00 CET.


Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi tackar Anders Åberg för det fantastiska arbete som ligger bakom att Sprint Bioscience blivit det högkvalitativa bolag det är idag.
Rune Nordlander, styrelseordförande