• news.cision.com/
  • Sprint Bioscience/
  • Avstämningsdag för att erhålla vederlagsfria teckningsoptioner i Sprint Bioscience AB (publ) är bestämd till den 30 oktober 2019

Avstämningsdag för att erhålla vederlagsfria teckningsoptioner i Sprint Bioscience AB (publ) är bestämd till den 30 oktober 2019

Report this content

Avstämningsdag för att erhålla de vederlagsfria teckningsoptionerna av serie TO 1 och TO 2 som Sprint Bioscience AB (publ) (”Sprint” eller ”Bolaget”) delar ut till sina aktieägare för att minska den riktade unitemissionens utspädningseffekt är bestämd till den 30 oktober 2019. Detta innebär att sista dag för handel med Sprints aktie inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är den 28 oktober 2019 och att första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är den 29 oktober 2019.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1
En (1) teckningsoption av serie TO 1 tilldelas för varje fjorton (14) aktier som innehas på avstämningsdagen. För de aktieägare som inte innehar ett med fjorton (14) jämnt delbart antal aktier kommer aktieägare i Sprint att avstå teckningsoptioner så att samtliga aktieägare erhåller ett jämnt antal teckningsoptioner av serie TO 1. En (1) teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 14 februari 2020 till och med den 28 februari 2020 till en teckningskurs om fjorton kronor och femtio öre (14,5).

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2
En (1) teckningsoption av serie TO 2 tilldelas för varje fjorton (14) aktier som innehas på avstämningsdagen. För de aktieägare som inte innehar ett med fjorton (14) jämnt delbart antal aktier kommer aktieägare i Sprint att avstå teckningsoptioner så att samtliga aktieägare erhåller ett jämnt antal teckningsoptioner av serie TO 2. En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 14 maj 2020 till och med den 28 maj 2020 till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden från och med 27 april 2020 till och med 8 maj 2020, dock maximalt 16 kronor.

Handel i teckningsoptionerna
Som tidigare kommunicerat kommer teckningsoptionerna av serie TO 1 och TO 2 att tas upp till handel på Nasdaq First North Premier Growth Market och första handelsdag beräknas bli den 30 oktober 2019.

För vidare information, vänligen kontakta:

Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: jessica.martinsson@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com


Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Prenumerera

Dokument & länkar