Första Entreprenörsfonden delar ut 318 000 aktier i Sprint Bioscience AB (publ.) till fondens ägare

Report this content

Första Entreprenörsfonden fortsätter avvecklingen av sina årsfonder enligt plan och överenskommelse med ägarna i fonderna. Totalt delas 318 000 aktier ut i Sprint Bioscience AB (publ) i denna omgång. Utdelningen av aktier innebär en aktiespridning och därmed nya aktieägare i Sprint Bioscience AB, vilket vi anser är positivt. Första Entreprenörsfondens totala aktieinnehav i Sprint Bioscience uppgår till 1 506 310 efter utdelningen. 

Om Sprint Bioscience AB (publ);

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på NASDAQ First North Premier listan och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns att hämta på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.

Certified Advisor är FNCA Sweden: 08-528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Om Första Entreprenörsfonden;

Första Entreprenörsfonden etablerades 2007 som ett managementbolag för att utvärdera, utveckla och investera i tillväxtföretag med starka entreprenörsteam i Sverige. Första Entreprenörsfonden har ett erfaret team som tillsammans jobbat med investeringar i tillväxtbolag de senaste åtta åren. Dessförinnan har management-teamet var för sig mer än tjugo års finansiell erfarenhet samt entreprenörserfarenhet i ett flertal branscher. Första Entreprenörsfonden investerar genom årsvisa fonder (svenska aktiebolag) i tillväxtföretag med starka entre-prenörsteam. Ytterligare information finns att hämta på bolaget hemsida; www.fefonden.se.

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 april 2019.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar