Första Entreprenörsfonden delar ut 318 000 aktier i Sprint Bioscience AB (publ.) till fondens ägare

Första Entreprenörsfonden fortsätter avvecklingen av sina årsfonder enligt plan och överenskommelse med ägarna i fonderna. Totalt delas 318 000 aktier ut i Sprint Bioscience AB (publ) i denna omgång. Utdelningen av aktier innebär en aktiespridning och därmed nya aktieägare i Sprint Bioscience AB, vilket vi anser är positivt. Första Entreprenörsfondens totala aktieinnehav i Sprint Bioscience uppgår till 1 506 310 efter utdelningen. 

Om Sprint Bioscience AB (publ);

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på NASDAQ First North Premier listan och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns att hämta på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.

Certified Advisor är FNCA Sweden: 08-528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Om Första Entreprenörsfonden;

Första Entreprenörsfonden etablerades 2007 som ett managementbolag för att utvärdera, utveckla och investera i tillväxtföretag med starka entreprenörsteam i Sverige. Första Entreprenörsfonden har ett erfaret team som tillsammans jobbat med investeringar i tillväxtbolag de senaste åtta åren. Dessförinnan har management-teamet var för sig mer än tjugo års finansiell erfarenhet samt entreprenörserfarenhet i ett flertal branscher. Första Entreprenörsfonden investerar genom årsvisa fonder (svenska aktiebolag) i tillväxtföretag med starka entre-prenörsteam. Ytterligare information finns att hämta på bolaget hemsida; www.fefonden.se.

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 april 2019.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Om oss

Sprint Bioscience levererar banbrytande onkologiska läkemedelskandidater. På Sprint Bioscience utvecklar vi småmolekylära läkemedelskandidater – från idé till prekliniskt läkemedelsprojekt – redo för licensiering till den internationella läkemedelsmarknaden. Vår affärsmodell ger oss möjlighet att på ett tidigt stadium pröva ett projekts kommersiella genomförbarhet. Vi utvecklar framtidens läkemedel och gör skillnad för dem som drabbas.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar