Framgång i projekt och förlängt samarbete

Sprint Bioscience och Petra Pharma Corporation fortsätter samarbetet i läkemedelsprojektet PIP4K2 som från den 7:e juli 2017 förlängs med tre månader. Läkemedelskemin i projektet har varit framgångsrik och siktet är nu inställt på att välja en läkemedelskandidat. Målet är att bekämpa cancer genom att slå mot cancercellernas specifika metabola behov (tumörmetabolism).


I juli 2016 licensierade Sprint Bioscience ett prekliniskt läkemedelsprojekt till New York-baserade Petra Pharma. Genom att blockera proteinet PIP4K2, ett protein som reglerar cancercellers metabolism, kan man specifikt förhindra tillväxten hos tumörer. För att projektet, som befann sig i en tidig utvecklingsfas vid licenstillfället, skulle behålla sin goda kvalité och utvecklingstakt innehåller avtalet också ett samarbete. Samarbetsavtalet innebär att Sprint Bioscience driver utvecklingen av molekylerna i samarbete med Petra Pharma och med full finansiering från Petra Pharma. Samarbetet har varit resurssatt med fyra heltidstjänster från Sprint Bioscience under ett år och ger möjlighet till förlängningar i upp till ytterligare ett år. Petra Pharmas åtagande vad gäller licensavtalet, delmålsbetalningar upp till 240 miljoner USD och royalties, är oberoende av forskningssamarbetet. Nästa fastställda delmål är val av kandidat för GLP tox-försök, det vill säga toxikologiska studier som kommer att ligga till grund för en klinisk studie.

PIP4K2-projektet utvecklas väl och med goda resultat. Petra Pharma förlänger nu samarbetet i ytterligare tre månader med fyra heltidstjänster. Därefter kommer vi att göra en ny bedömning om projektet behöver fortsatta resurser från Sprint Bioscience för att leverera en läkemedelskandidat”, säger Anders Åberg, verkställande direktör för Sprint Bioscience.

Om Sprint Bioscience AB (publ);

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på NASDAQ First North Premier listan och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns att hämta på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se. Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se.

Om Petra Pharma Corporation;

Petra Pharma är ett läkemedelsutvecklingsbolag som utvecklar nya substanser för behandling av cancer och metabola sjukdomar genom att rikta sig mot dessa cellulära processer för att förbättra människors hälsa.

Petra Pharma Corporation grundades 2016 för att främja spetsforskning av dr Lewis Cantley från Weill Cornell Medicine i New York City och dr Nathanael Gray från Harvard Medical School och Dana-Farber Cancer Center. Petra Pharmas huvudkontor och laboratorier ligger på Alexandria Center for Life Science, New Yorks första och enda life science-park.

Bolagen som investerat i Petra Pharma inkluderar bl.a AbbVie, Accelerator Corporation, Eli Lilly and Company, Johnson & Johnson Innovation, Pfizer Venture Investments och WuXi PharmaTech. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.petrapharmacorp.com. 


För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.se


Denna information är sådan information som Sprint Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 juni 2017 kl. 8.30 CET.

Sprint Bioscience │ Novum│141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Taggar:

Om oss

Sprint Bioscience är ett komplett läkemedelsföretag med fokus på att utveckla nya innovativa läkemedel för att bekämpa cancer. På Sprint Bioscience identifierar vi, startar och driver projekt för läkemedelsutveckling och utlicensierar dessa i preklinisk fas till den globala läkemedelsindustrin. Denna affärsmodell ger oss möjlighet att på ett tidigt stadium pröva ett projekts kommersiella genomförbarhet.Visionen är att bygga ett svenskt långsiktigt läkemedelsbolag med spetskompetens inom preklinisk läkemedelsutveckling. Vi drivs av att kunna göra skillnad och att utveckla läkemedel som når marknaden, något som präglar all verksamhet i bolaget.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

PIP4K2-projektet utvecklas väl och med goda resultat. Petra Pharma förlänger nu samarbetet i ytterligare tre månader med fyra heltidstjänster. Därefter kommer vi att göra en ny bedömning om projektet behöver fortsatta resurser från Sprint Bioscience för att leverera en läkemedelskandidat
Anders Åberg, verkställande direktör Sprint Bioscience