Full fart framåt i framgångsrikt cancerprojekt

PIP4-projektet som Sprint Bioscience licensierat till New York baserade Petra Pharma, drivs som ett samarbete mellan Sprint Bioscience och Petra Pharma. Projektet har visat framgång och utifrån de positiva data som erhållits i modeller av akut myeloisk leukemi (AML) bedömer Petra Pharma att en klinisk kandidat kan väljas i projektet innan årets utgång. Vid valet av klinisk kandidat infaller en delmålsbetalning till Sprint Bioscience.

Med anledning av framgångarna i projektet har Petra Pharma och Sprint Bioscience kommit överens om att det samarbete bolagen haft sedan juli 2016 ska förlängas med tre månader initialt. Syftet med förlängningen är att bredda programmet och ta fram en back-up kandidat, en strategi som läkemedelsindustrin använder sig av för att ytterligare stärka projektets framtida möjligheter i klinisk fas.

”Det här ser riktigt positivt ut. Samtidigt som Petra Pharma driver projektet med full kraft mot klinik, väljer de också att förstärka kemiprogrammet. PIP4 är ett högintressant målprotein med stor potential inom cancerterapi”, säger Anders Åberg, verkställande direktör på Sprint Bioscience. 

Petras åtagande vad gäller licensavtalet med delmålsbetalningar på upp till 240 miljoner USD och royalties, är oberoende av utvecklingssamarbetet.


Om Sprint Bioscience AB (publ);

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge.
Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se.
Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se.


Om Petra Pharma Corporation;

Petra Pharma Corporation är ett läkemedelsutvecklingsbolag som utvecklar nya substanser för behandling av cancer och metabola sjukdomar genom att rikta sig mot dessa cellulära processer för att förbättra människors hälsa.

Petra Pharma Corporation grundades 2016 för att främja spetsforskning av dr Lewis Cantley från Weill Cornell Medicine i New York City och dr Nathanael Gray från Harvard Medical School och Dana-Farber Cancer Center. Petra Pharmas huvudkontor och laboratorier ligger på Alexandria Center for Life Science, New Yorks första och enda life science-park.

Petra Pharma Corporation stöds av en grupp investerare, bland annat AbbVie, Eli Lilly and Company, Johnson & Johnson Innovation - JJDC, Inc., Pfizer Venture Investments och WuXi PharmaTech. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.petrapharmacorp.com.


För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, VD, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.se


Denna information är sådan information som Sprint Bioscience AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8:e december 2017 kl. 8.30 CET.


Sprint Bioscience │ Novum│141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Om oss

Sprint Bioscience är ett komplett läkemedelsföretag med fokus på att utveckla nya innovativa läkemedel för att bekämpa cancer. På Sprint Bioscience identifierar vi, startar och driver projekt för läkemedelsutveckling och utlicensierar dessa i preklinisk fas till den globala läkemedelsindustrin. Denna affärsmodell ger oss möjlighet att på ett tidigt stadium pröva ett projekts kommersiella genomförbarhet.Visionen är att bygga ett svenskt långsiktigt läkemedelsbolag med spetskompetens inom preklinisk läkemedelsutveckling. Vi drivs av att kunna göra skillnad och att utveckla läkemedel som når marknaden, något som präglar all verksamhet i bolaget.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Det här ser riktigt positivt ut. Samtidigt som Petra Pharma driver projektet med full kraft mot klinik, väljer de också att förstärka kemiprogrammet. PIP4 är ett högintressant målprotein med stor potential inom cancerterapi
Anders Åberg, verkställande direktör på Sprint Bioscience.