Sprint Bioscience AB (publ) meddelar byte av certified adviser till FNCA

Report this content

Sprint Bioscience AB (publ), listat på Nasdaq First North Premier, byter Certified Adviser. FNCA Sweden AB kommer per 21 mars 2019 att tillhandahålla tjänsten som Certified Adviser. Fram till dess kommer Redeye AB att fortsatt agera Certified Adviser åt bolaget.

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com


Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 mars 2019, klockan 10.00 CET.


Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är Redeye; +46 (0)8 121 576 90, certifiedadviser@redeye.se, www.redeye.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Prenumerera

Dokument & länkar