Sprint Bioscience ingår licensavtal för PIP4K2-programmet

Sprint Bioscience AB (publ) (Sprint Bioscience) och Petra Pharma Corporation (Petra) har ingått ett samarbets- och licensavtal för forskning, utveckling och kommersialisering av bolagets PIP4K2-program inom tumörmetabolism. Enligt avtalet kan Sprint Bioscience erhålla upp till cirka 240 miljoner USD i delmålsersättningar inklusive en initial ersättning om 3 miljoner USD. Dessutom är Sprint Bioscience berättigade till royalty på den globala omsättningen av eventuella produkter som genereras inom samarbetet.

"Vi är mycket glada över att ha ingått detta avtal. Vi är övertygade om att Petra är en perfekt partner för att vidareutveckla PIP4K2-programmet. Petra har världsledande biologisk kompetens inom tumörmetabolism och speciellt runt PIP4K2. Tillsammans har vi goda förutsättningar att vidareutveckla projektet med målsättningen att identifiera läkemedelskandidater för fortsatt klinisk utveckling”,  säger Anders Åberg, vd på Sprint Bioscience.

Som ett resultat av en tumörs okontrollerade tillväxt uppvisar cancerceller en förändrad metabolism (tumörmetabolism) och är därmed ofta resistenta mot konventionell strålnings- och kemoterapi. Sprint Bioscience har utvecklat molekyler som hämmar proteinet PIP4K2, ett protein som reglerar cellers metabolism. Sådana hämmare har goda möjligheter att fungera som läkemedel mot cancer genom att specifikt ge sig på cancercellers tillväxt och överlevnad.

Enligt avtalet erhåller Sprint Bioscience dessutom forskningsfinansiering omfattande fyra heltidstjänster under ett år med möjlighet till ytterligare ett års förlängning. Petra kommer att ha full kontroll över programmets vidareutveckling och de globala kommersiella rättigheterna för potentiell cancerterapi och diagnostik. Licensavtalet löper fram till att patentskyddet på eventuella framtida produkter upphör. Avtalet är inte förenat med några särskilda villkor.

Om Petra Pharma Corporation

Petra Pharma är ett läkemedelsutvecklingsföretag som fokuserar på nya målenzym med central roll i en mängd viktiga cellulära processer som celldelning, tillväxt och signalering. Petra Pharma utvecklar nya substanser för behandling av cancer och metabola sjukdomar genom att rikta sig mot dessa cellulära processer för att förbättra människors hälsa.

Petra Pharma Corporation grundades 2016 för att främja spetsforskning av dr Lewis Cantley från Weill Cornell Medicine i New York City och dr Nathanael Gray från Harvard Medical School och Dana-Farber Cancer Center. Petra Pharmas huvudkontor och labb ligger på Alexandria Center for Life Science, New Yorks första och enda life science-park.

Bolagen som investerat i Petra Pharma inkluderar bl.a AbbVie, Accelerator Corporation, Eli Lilly and Company, Johnson & Johnson Innovation, Pfizer Venture Investments och WuXi PharmaTech.

Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.petrapharmacorp.com.

Om Sprint Bioscience AB

Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har som mål att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sin verksamhet i Stockholm. Sprint Bioscience-aktien är noterad på NASDAQ First North Premier listan och handlas under kortnamnet SPRINT.

Ytterligare information finns att hämta på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se.

Certified Advisor är Erik Penser Bank, www.penser.se. 

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, verkställande direktör Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.se

Denna information är sådan information som Sprint Bioscience AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juli 2016 kl. 8.30 CET.

Taggar:

Om oss

Sprint Bioscience är ett komplett läkemedelsföretag med fokus på att utveckla nya innovativa läkemedel för att bekämpa cancer. På Sprint Bioscience identifierar vi, startar och driver projekt för läkemedelsutveckling och utlicensierar dessa i preklinisk fas till den globala läkemedelsindustrin. Denna affärsmodell ger oss möjlighet att på ett tidigt stadium pröva ett projekts kommersiella genomförbarhet.Visionen är att bygga ett svenskt långsiktigt läkemedelsbolag med spetskompetens inom preklinisk läkemedelsutveckling. Vi drivs av att kunna göra skillnad och att utveckla läkemedel som når marknaden, något som präglar all verksamhet i bolaget.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi är mycket glada över att ha ingått detta avtal. Vi är övertygade om att Petra är en perfekt partner för att vidareutveckla PIP4K2-programmet. Petra har världsledande biologisk kompetens inom tumörmetabolism och speciellt runt PIP4K2. Tillsammans har vi goda förutsättningar att vidareutveckla projektet med målsättningen att identifiera läkemedelskandidater för fortsatt klinisk utveckling.
Anders Åberg, vd på Sprint Bioscience