Sprint Bioscience partner Petra Pharma har överlåtit PIP4K2-projektet till nybildade Ravenna Pharmaceuticals

Report this content

Sprint Bioscience AB (publ) meddelar idag att Petra Pharma, i enlighet med de möjligheter som ges inom parternas licensavtal, har överlåtit licensavtalet och det därmed följande samarbetsprojektet PIP4K2 till det nybildade bolaget Ravenna Pharmaceuticals, Inc. Ravenna Pharmaceuticals övertar därmed ansvaret för den fortsatta utvecklingen och de finansiella åtagandena gentemot Sprint Bioscience. Projektet syftar till att utveckla en ny typ av läkemedel mot leukemi. 

Sprint Bioscience är berättigat till upp till 240 miljoner USD i delmålsbetalningar plus royalties på försäljning av potentiella läkemedel som genereras inom ramarna för projektet. Hittills har 5 miljoner USD erhållits. En läkemedelskandidat har nominerats och nästa delmålsbetalning infaller när den första patienten doseras i en klinisk prövning.

”Överlåtelsen av PIP4K2-projektet till Ravenna Pharmaceuticals påverkar inte Sprint Bioscience rättigheter till framtida delmåls- och royaltybetalningar, och det nystartade bolaget har samma skyldigheter som Petra Pharma att driva projektet framåt. Vi ser fram emot att följa den fortsatta utvecklingen av detta angelägna projekt som baseras på ett helt nytt angreppssätt för läkemedelsbehandling av leukemi”, säger Sprint Bioscience vd, Jessica Martinsson. 

Ravenna Pharmaceuticals har grundats av samma ägargrupp som varit engagerade i Petra Pharma, bland annat globala läkemedelsföretag som Eli Lilly, AbbVie, Johnson & Johnson och Pfizer.

För vidare information, vänligen kontakta:

Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: jessica.martinsson@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com. 
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.
Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com