Sprint Bioscience redovisar utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1

Report this content

Den 28 februari 2020 avslutades tiden för utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 för teckning av aktier i Sprint Bioscience AB (publ) ("Sprint Bioscience"). 2 927 tecknings-optioner av serie TO 1 utnyttjades för teckning av lika många aktier, innebärande en utnyttjandegrad om 0,27 procent. Det innebär att antalet aktier i Sprint Bioscience ökar från 12 342 560 till 12 345 487.

Teckningskursen för varje ny aktie var fjorton kronor och femtio öre (14,5). Sprint Bioscience tillförs alltså 42 441,50 kronor före emissionskostnader med anledning av utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 och aktiekapitalet ökar med 292,70 kronor, från 1 234 256 kronor till 1 234 548,70 kronor.

De aktier som tillkommer med anledning av utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 1 innebär att aktierna och rösterna i Sprint Bioscience utspäds med cirka 0,02 procent. Med utspädning avses antalet nyemitterade aktier till följd av utnyttjande teckningsoptionerna av serie TO 1 i förhållande till det totala antalet aktier i Sprint Bioscience efter att de nya aktierna registrerats.

För vidare information, vänligen kontakta:

Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: jessica.martinsson@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4:e mars 2020, klockan 10.00 CET.

Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Prenumerera

Dokument & länkar