Sprint Bioscience styrelse och ledningsgrupp tecknar aktier i den pågående företrädesemissionen

Sprint Bioscience AB (publ.) (”Sprint Bioscience” eller ”Bolaget”) meddelar idag att samtliga medlemmar i bolagets styrelse och ledningsgrupp avser teckna aktier i den pågående företrädesemissionen. Totalt tecknar styrelsen och ledningsgruppen aktier för cirka 1 miljon kronor. Syftet med emissionen är att vidareutveckla den befintliga projektportföljen, stärka rörelsekapitalet och initiera nya projekt.

Den pågående företrädesemissionen av units bestående av aktier och teckningsoptioner är garanterad, genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden, till ett belopp motsvarande totalt 80 procent av den initiala emissionsvolymen. Vid full teckning tillförs Bolaget initialt cirka 48,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Om samtliga teckningsoptioner utgivna i företrädesemissionen utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 24,3 miljoner kronor före emissionskostnader.

Teckningsperioden löper till och med den 16 juni 2020.

                                                   

 

För vidare information, vänligen kontakta:

Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: jessica.martinsson@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Om Sprint Bioscience AB (publ)

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Rådgivare 

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Fredersen Advokatbyrå är legal rådgivare till Sprint Bioscience i samband med Företrädesemissionen och den Riktade emissionen och Hagberg & Aneborn Fondkommission är emissionsinstitut.