Sprint Biosciences CFO Karin Almqvist lämnar bolaget

Report this content

Sprint Bioscience AB (publ) meddelar idag att Karin Almqvist har beslutat att lämna sin tjänst som CFO för att gå vidare till en senior position i ett annat bolag. En rekryteringsprocess för att finna en efterträdare har inletts och Karin Almqvist kommer att finnas kvar i Sprint Bioscience under uppsägningstiden till och med den 15 oktober 2020.

”Karin Almqvists insatser under sina drygt tre år som CFO har varit ytterst värdefulla för Sprint Biosciences utveckling. Jag vill rikta ett stort tack till henne för denna lärorika period då vi fått arbeta tillsammans och önskar henne all lycka i hennes fortsatta karriär”, säger Jessica Martinsson, vd för Sprint Bioscience.

För vidare information, vänligen kontakta:

Jessica Martinsson, verkställande direktör, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: jessica.martinsson@sprintbioscience.com

www.sprintbioscience.com

Detta börsmeddelande lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 16.40 CET den 16 juli 2020.

 

Om Sprint Bioscience AB (publ)
 

Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Bolaget har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.com.
Certified Advisor är FNCA Sweden AB ; +46 (0)8 528 00 399, info@fnca.se, www.fnca.se.

Sprint Bioscience │ Novum │141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Prenumerera

Dokument & länkar