Vps34 stärker immunonkologi-fältet

Tidigare forskning har visat att tumörer använder autofagi för att undkomma kroppens immunförsvar. Nu har Sprint Bioscience visat att inhibition av autofagi med bolagets substans SB02024 aktiverar immunförsvaret i tumören.

Med den nya informationen till grund kommer Sprint Bioscience nu att presentera Vps34-projektet som ett immunonkologiprojekt. Immunonkologi är ett nytt fält inom cancerbehandling med läkemedel där patientens egna immunceller bekämpar tumören.

Sprint Bioscience deltar i partnerkonferensen BIO-Europe i Berlin 6–8 november. Under de inplanerade mötena med representanter från den internationella läkemedelsindustrin kommer bolaget att presentera Vps34-programet som ett immunonkologiprojekt. ”Vi vet från våra kontakter med läkemedelsindustrin att immunonkologi är ett område där efterfrågan på nya projekt är stor”, säger Anne-Marie Wenthzel, chef för affärsutvecklingen på Sprint Bioscience. Utöver Vps34-programmet kommer även bolagets typ 2-diabetes/NASH-program, STK25, presenteras under konferensdagarna i Berlin.

Om Vps34-projektet; Sprint Bioscience har utvecklat selektiva och potenta Vps34 inhibitorer med utmärkt oral biotillgänglighet. Föreningen SB02024 har valts för toxikologiska studier, inför val av klinisk kandidat. Sprint Bioscience har lämnat in 6 patentansökningar till European Patent Office (EPO) för att skydda SB02024 och övriga föreningar.

Om Sprint Bioscience AB (publ);
Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancerområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge.
Sprint Bioscience-aktien är noterad på Nasdaq First North Premier och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se. Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se.

För vidare information, vänligen kontakta:

Anders Åberg, VD, Sprint Bioscience
Tel: 08-411 44 55
E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com


Denna information är sådan information som Sprint Bioscience AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017 kl. 8.30 CET.


Sprint Bioscience AB (publ) är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram läkemedelskandidater till den globala läkemedelsmarknaden inom cancer- och diabetesområdet på ett mer tids- och resurseffektivt sätt. Sprint Bioscience har sitt säte i Stockholm med laboratorier i Huddinge. Sprint Bioscience-aktien är noterad på NASDAQ First North Premier-listan och handlas under kortnamnet SPRINT. Ytterligare information finns att hämta på bolagets hemsida; www.sprintbioscience.se. Certified Advisor är Redeye, www.redeye.se. 

Sprint Bioscience │ Novum│141 57 Huddinge │ Sweden │ 46-(0)8-411 44 55 │info@sprintbioscience.com

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Vi vet från våra kontakter med läkemedelsindustrin att immunonkologi är ett område där efterfrågan på nya projekt är stor
Anne-Marie Wenthzel, chef för affärsutvecklingen på Sprint Bioscience