Borgholms slott mot Högre höjder - Välkommen på pressträff och undertecknande av utvecklingsplan

Report this content

Borgholms slott är en av Sveriges mest kända kulturhistoriska byggnader och en värdefull del av Sveriges kulturarv. Genom en medveten satsning och ett lyckat samarbete har Statens fastighetsverk, som förvaltar byggnaden, och Borgholms kommun, som ansvarar för den publika verksamheten, på senare år genomfört omfattande insatser för att utveckla slottsruinens attraktivitet och konkurrenskraft som besöksmål.

-        Idag erbjuds besökarna en vacker historisk miljö fylld med upplevelser för barn och vuxna. Antalet intäktsskapande besökare har ökat med 47 procent sedan 2011. För att fortsätta den positiva utvecklingen och göra ett starkt besöksmål ännu starkare skriver vi nu gemensamt under utvecklingsplanen ”Borgholms slott mot högre höjder”, säger Jan Olov Westerberg, fastighetsdirektör vid Statens fastighetsverk.

-        Utvecklingsplanen ligger i linje med kommunens intentioner om att ytterligare stärka kommunens och Ölands ställning som attraktiv destination. Det är positivt att vårt goda samarbete med Statens fastighetsverk kring utveckling av slottet fortsätter, säger Jens Odevall, kommunchef i Borgholms kommun.

Torsdagen den 4 april presenteras den nya utvecklingsplanen ”Borgholms slott mot högre höjder 2019-2023” för pressen. Efter presentationen undertecknas planen av Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk och av Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande vid Borgholms kommun.

Varmt välkommen!

När: torsdagen den 4 april, kl 10.00-11.00

Var: Logen, Borgholms slott

Kontakt: Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 070-333 71 87, asa.carlberg@sfv.se

Träffa:

Från Statens fastighetsverk;

Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör

Jan Olov Westerberg, fastighetsdirektör

Maria Nordh, fastighetschef

Från Borgholms kommun:

Ilko Corkovic, kommunstyrelsens ordförande

Jens Odevall, kommunchef

Anders Magnusson, tillväxtchef

Jan-Åke Johansson, verksamhetsansvarig Borgholms slott

Det är ditt kulturarv. Genom staten är du, tillsammans med nio miljoner andra som lever i Sverige, delägare i flera slott, parker, teatrar, museer, skogar, renbetesland, gravfält, fästningar, residens och ambassader. Det är på ditt uppdrag, genom Sveriges regering, vi på Statens fastighetsverk hållbart förvaltar och utvecklar dagens och framtidens kulturmiljöer. Vi ser till att fastigheternas själ och karaktär bevaras så att värdet finns kvar också till kommande generationer.

Prenumerera

Citat

- Idag erbjuds besökarna en vacker historisk miljö fylld med upplevelser för barn och vuxna. Antalet intäktsskapande besökare har ökat med 47 procent sedan 2011. För att fortsätta den positiva utvecklingen och göra ett starkt besöksmål ännu starkare skriver vi nu gemensamt under utvecklingsplanen ”Borgholms slott mot högre höjder”.
Jan Olov Westerberg, fastighetsdirektör vid Statens fastighetsverk
- Utvecklingsplanen ligger i linje med kommunens intentioner om att ytterligare stärka kommunens och Ölands ställning som attraktiv destination. Det är positivt att vårt goda samarbete med Statens fastighetsverk kring utveckling av slottet fortsätter.
Jens Odevall, kommunchef i Borgholms kommun