"Från bäst till ännu bättre” - Välkommen på pressträff och undertecknande av utvecklingsplan

Report this content

Kalmar slott är en av Sveriges mest kända kulturhistoriska byggnader och en värdefull del av Sveriges kulturarv. Genom en medveten satsning och ett lyckat samarbete från 2009 till idag har Statens fastighetsverk, som förvaltar slottet, och Kalmar kommun, som ansvarar för slottets publika verksamhet, genomfört omfattande insatser för att utveckla slottets attraktivitet och konkurrenskraft som besöksmål. På torsdag är det dags att ta nästa steg. Då undertecknar de båda parterna den nya gemensamma planen ”Från bäst till ännu bättre – Utvecklingsplan för Kalmar slott och dess värden, år 2020-2029”.

-        När Statens fastighetsverk och Kalmar kommun inledde sin satsning 2009 var vi övertygade om att ett gemensamt målarbete var rätt väg att gå. Att vi skulle överträffa våra högt ställda mål och 2018 kunna räkna in över 150 000 intäktsskapande besökare på slottet hade vi dock inte vågat hoppas på. Det känns därför både självklart och roligt att nu ta nästa gemensamma steg, säger Jan Olov Westerberg, fastighetsdirektör vid Statens fastighetsverk.

Torsdagen den 4 april presenteras den nya utvecklingsplanen ”Från bäst till ännu bättre – Utvecklingsplan för Kalmar slott och dess värden, år 2020-2029” för pressen. Efter presentationen undertecknas planen av Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk och av Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande vid Kalmar kommun.

Varmt välkommen!

När: torsdagen den 4 april, kl 14.00-15.00

Var: Vi samlas på inre Borggården och går därifrån tillsammans till Södra Postejen

Kontakt: Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 070-333 71 87, asa.carlberg@sfv.se

Träffa:

Från Statens fastighetsverk;

Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör

Jan Olov Westerberg, fastighetsdirektör

Maria Nordh, fastighetschef

Från Kalmar kommun:

Johan Persson, kommunstyrelsens ordförande

Åke Andersson, VD Destination Kalmar

Mimmi Mannheimer, slottschef Destination Kalmar

Det är ditt kulturarv. Genom staten är du, tillsammans med tio miljoner andra som lever i Sverige, delägare i flera slott, parker, teatrar, museer, skogar, renbetesland, gravfält, fästningar, residens och ambassader. Det är på ditt uppdrag, genom Sveriges regering, vi på Statens fastighetsverk hållbart förvaltar och utvecklar dagens och framtidens kulturmiljöer. Vi ser till att fastigheternas själ och karaktär bevaras så att värdet finns kvar också till kommande generationer.

Prenumerera

Citat

- När Statens fastighetsverk och Kalmar kommun inledde sin satsning 2009 var vi övertygade om att ett gemensamt målarbete var rätt väg att gå. Att vi skulle överträffa våra högt ställda mål och 2018 kunna räkna in över 150 000 intäktsskapande besökare på slottet hade vi dock inte vågat hoppas på. Det känns därför både självklart och roligt att nu ta nästa gemensamma steg.
Jan Olov Westerberg, fastighetsdirektör vid Statens fastighetsverk