Lagom till Göteborgs 400-årsjubileum -  Efterlängtad hiss tillgängliggör besöksmålet Skansen Kronan

Report this content

På Skansen Kronan, som genom sin centrala placering på Skansberget är ett av Göteborgs främsta landmärken, genomför Statens fastighetsverk (SFV) just nu ett spännande och efterlängtat projekt. I den fyra-fem meter tjocka yttermuren tillskapas en hiss vars syfte är att tillgängliggöra byggnaden och att skapa förutsättningar för ett attraktivt och välfungerande besöksmål. Om allt går enligt plan ska hissen stå klar lagom till det historiska 400-årsjubileet i sommar. 

Behovet av en ny välfungerande hiss i Skansen Kronan är inte nytt. Såväl hyresgäster som fastighetsägaren Statens fastighetsverk har länge varit överens om att det är nödvändigt, både för att bedriva verksamhet i skansen men också för att tillgängliggöra byggnaden. Flera utredningar för att lösa problemet har också genomförts på senare år. 

- Skansen Kronan är en viktig byggnad för Göteborg. Dess omgivningar på Skansberget med sin vackra utsikt lockar många göteborgare året runt. Tillgängligheten till skansen har dock begränsats då det från 1990-talet fram tills nu bara funnits en utanpåliggande plattformshiss, en hiss som under senare år bara fått användas för varor. Att vi nu - tillsammans med vår slottsarkitekt Mikael Nädele - lyckats hitta en dold hisslösning som tillgodoser moderna krav på tillgänglighet och arbetsmiljö men också bibehåller kulturvärdet känns väldigt bra, säger Maria Hallberg, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Hiss i yttermuren värnar silhuett och rumslighet

Efter att ett tidigare förslag om en ny utanpåliggande hiss lagts ner - dels för att inte förstöra Skansen Kronan som ikonisk silhuett, dels för att driften av en hiss i ett så pass väderkänsligt läge skulle bli komplicerad - koncentrerade SFV arbetet till att hitta en invändig lösning.

- Inte heller detta visade sig dock vara enkelt. Hur vi och våra samarbetspartners än vände och vred på frågan kom vi fram till att en ny invändig hiss skulle ha för stor visuell och praktisk påverkan på den för besöksmålet så viktiga rumsligheten. Lösningen blev istället att förlägga hissen i den 4­‑5 meter tjocka yttermuren. En variant som tidigare testats i Göteborgs äldsta byggnad, Kronhuset från 1640-talet, säger Dan Andersson, teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk.

Stålkonstruktion i ett schakt i muren

Skansens fasader av grovt formad sten och stommens tjocka stenmurar och valv är i huvudsak intakta förutom på den nordöstra fasaden. Den har en något förändrad karaktär efter den utvändiga hiss och utrymningstrappa som adderades på 1990-talet. Det är från denna fasad som nya hissen når samtliga våningsplan, utom vinden.

- I ett schakt i muren monteras en stålkonstruktion som tar murverkets plats och ger rum för hisskonstruktionen. Utvändigt påverkas muren inte annat än i markplan där vi behöver lägga till en ny tillgänglig entréport. I detta läge är hissen genomgångsbar vilket gör att öppningen även fungerar som ytterligare en utrymningsväg, säger Dan Andersson.

Om allt går som planerat väntas den nya hissen på Skansen Kronan stå klar till sommaren, lagom till 400-årsjubileet av Göteborgs tillkomst. Samtidigt med hissarbetet pågår ett upprustningsarbete i parken runt skansen. En park som anlades 1904 och som sköts av Göteborgs stad. Båda insatserna ingår i Statens fastighetsverks och Göteborgs Stads gemensamma utvecklingsplan ”Den befästa staden Göteborg”, som totalt omfattar tio av stadens 1600-talsmiljöer.

För ytterligare kontakt:

Dan Andersson, teknisk förvaltare Statens fastighetsverk, 010 478 70 50, dan.andersson@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 070 333 71 87, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Det är ditt kulturarv. Genom staten är du, tillsammans med tio miljoner andra som lever i Sverige, delägare i flera slott, parker, teatrar, museer, skogar, renbetesland, gravfält, fästningar, residens och ambassader. Det är på ditt uppdrag, genom Sveriges regering, vi på Statens fastighetsverk hållbart förvaltar och utvecklar dagens och framtidens kulturmiljöer. Vi ser till att fastigheternas själ och karaktär bevaras så att värdet finns kvar också till kommande generationer.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Skansen Kronan är en viktig byggnad för Göteborg. Dess omgivningar på Skansberget med sin vackra utsikt lockar många göteborgare året runt. Tillgängligheten till skansen har dock begränsats då det från 1990-talet fram tills nu bara funnits en utanpåliggande plattformshiss, en hiss som under senare år bara fått användas för varor. Att vi nu - tillsammans med vår slottsarkitekt Mikael Nädele - lyckats hitta en dold hisslösning som tillgodoser moderna krav på tillgänglighet och arbetsmiljö men också bibehåller kulturvärdet känns väldigt bra.
Maria Hallberg, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
Hur vi och våra samarbetspartners än vände och vred på frågan kom vi fram till att en ny invändig hiss skulle ha för stor visuell och praktisk påverkan på den för besöksmålet så viktiga rumsligheten. Lösningen blev istället att förlägga hissen i den 4-5 meter tjocka yttermuren. En variant som tidigare testats i Göteborgs äldsta byggnad, Kronhuset från 1640-talet.
Dan Andersson, teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk
- I ett schakt i muren monteras en stålkonstruktion som tar murverkets plats och ger rum för hisskonstruktionen. Utvändigt påverkas muren inte annat än i markplan där vi behöver lägga till en ny tillgänglig entréport. I detta läge är hissen genomgångsbar vilket gör att öppningen även fungerar som ytterligare en utrymningsväg.
Dan Andersson, teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk