Landshövdingmöte för återplantering av träd vid Umeå residens - Idag återplanteras omkullblåst daggvide

Idag kl 14.00 återplanteras ett daggvide i länsresidensets park i Umeå av före detta landshövding i Västerbottens län, Chris Heister. Det nya trädet, med ett topphöjd på 3,20 meter, är ursprungligen ett stamskott från det daggvide som blåste omkull 2006. Med vid återplanteringen är även nuvarande landshövding Magdalena Andersson. 

Återplanteringen av trädet, som kommer att äga rum på samma plats där det tidigare växte ett daggvide, är en del av Statens fastighetsverks arbete med att föryngra trädbeståndet och restaurera parken.

Pressen är varmt välkommen att närvara vid ceremonin.

Tid: fredagen den 8 november kl 14.00

Plats: Länsresidensets park, Umeå residens

Närvarande: f d landshövding i Västerbottens län Chris Heister samt nuvarande landshövding Magdalena Andersson, länsstyrelsens ekonomichef Roland Svedberg och kulturarvsspecialist landskap och park, Anders Glassel från Statens fastighetsverk.

För frågor kontakta:

Anders Glassel, kulturarvsspecialist landskap och park Statens fastighetsverk, 072 209 46 21, anders.glassel@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Historik

Daggvidet i Umeå residenspark planterades någon gång i mitten av 1900-talet. Vid en trädinventering 1998 var trädet fullvuxet och hade större skador med delad stam. Den 16 november 2006 blåste trädet omkull. Under år 2007 tog Bengt Hansskog från Hansskogs Plantskola ett antal stamskott som sattes i odling för att skapa nya träd. Under år 2008 stubbfrästes stubben och veden transporterades bort. Ny planteringsjord fylldes på. Växtplatsen för daggvidet markerades med en beständig käpp som slogs ner i marken.

Daggvide/Salix daphnoides

Daggvide är en buske eller litet träd som kan bli upp till 5 m högt. Kvistarna är glänsande rödbruna, men blir blådaggiga när de torkar. Bladen är kala, upptill 10 cm långa, brett lansettlika med sågad kant. Daggvide blommar i april, före lövsprickningen.

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera