Nu påbörjas sista delen av barockalléernas förnyelse i Drottningholm



Nu påbörjas sista delen av barockalléernas förnyelse i Drottningholm

Den 6 september påbörjas fällningen av 128 lindar i barockträdgården på Drottningholms slott. Därmed påbörjas den femte och sista etappen i ett omfattande trädförnyelseprojekt som Statens fastighetsverk (SFV) påbörjade redan 1997. Nu har turen kommit till alléerna närmast slottet. Sju lindar kommer att lämnas kvar som historisk vittnesbörd medan 137 lindar nyplanteras under våren 2011.

Röta, svampangrepp och alltför hårda beskärningar i kombination med dåliga växtförhållanden gjorde att Statens fastighetsverk, som förvaltar Drottningholms slottspark, i slutet av 1990-talet bestämde sig för att successivt förnya lindalléerna.

- Mycket arbete och forskning ligger bakom valet av nya lindar, säger Rolf Karlsson, förvaltare på Statens fastighetsverk. För att även kommande generationer ska få uppleva lindalléerna precis som det en gång var tänkt, sker föryngringen - både till sort och form - av träd som far och son Tessin hade tänkt sig. Det är en stimulerande tanke.

Sticklingar från ursprungsträd De olika lindarterna har noga studerats i ett forskningsprojekt tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Parklind av sorten Pallida dominerar i alléerna och valdes därför för förnyelsen. Lindarna till de tre första etapperna köptes från en plantskola i Tyskland. Träden hade vid planteringstillfället ett stamomfång på 25-30 cm och var 6-7 meter höga. Tillväxttakten har varit god och de träd som planterades 1998 är idag 7-8 meter höga med ett stamomfång på 40-45 cm.

- Träden till de två sista etapperna kommer inte från utlandet utan har sitt ursprung här i barockträdgården. 1995-1996 tog vi hela 3 000 sticklingar från några av de gamla lindarna. Av dessa blev ca 350 livsdugliga ungträd. Ett antal av dessa planterades i den senaste etappen 2008 och resten planteras nu till våren. Då är barockalléerna äntligen kompletta, säger Lena Löfgren Uppsäll, slottsparksarkitekt på Statens fastighetsverk.

För mer information kontakta: Lena Löfgren-Uppsäll, slottsparksarkitekt Statens fastighetsverk, 08 696 70 86, lena.lofgren-uppsall@sfv.se Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: www.sfv.se



Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar