Ny pir gör Hamneskär och Pater Noster tillgängligt för fler

Ett viktigt mål för Statens fastighetsverk är att öka tillgängligheten till vårt gemensamt ägda kulturarv. Ett färskt exempel på ett tillgänglighetsarbete ur två aspekter är den nya pir som under sommaren har färdigställts på Hamneskär utanför Marstrand. Den 20 meter långa piren kan ta emot såväl turbåtar som djupgående privatbåtar. Väl i land kan du som har barnvagn, rullator eller rullstol lätt rulla ut på ön längs den nylagda och tillgänglighetsanpassade gångvägen.

Att få till stånd en pir på Hamneskär visade sig vara ett komplicerat projekt. Den lilla kronoholmen, belägen cirka fem distansminuter från Marstrand, ligger helt oskyddad och är därför hårt utsatt för väder och vind. Vid årsskiftet 2014/2015 var den 20 meter långa piren i det närmaste färdigbyggd. Då drabbades västkusten av stormen Egon.

-       Stormens kraftiga vindar gjorde att bryggans betongdelar kom i svängning. Stora sprickor skapades i betongen, så stora att delarna inte längre gick att använda. Orsaken till detta visade sig vara ett konstruktionsfel. Vår entreprenör fick därför i princip börja om. Eftersom platsen är svårarbetat på grund av sitt läge har förstärkningsåtgärderna pågått fram tills nu, säger Anders Eydal, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk.

Djup för turbåtar bidrar till hållbar miljö 

Utöver den stora tillgänglighetsvinsten bidrar den nya piren även till en mer hållbar miljö. Tidigare har man ofta, för att få i land ett större antal passagerare, använt energislukande ribbåtar eftersom de klarat att lägga till i den tidigare, relativt grunda hamnen. Till den nya piren kan båtar nu ta sig som har ett djupgående av cirka tre meter, det vill säga såväl turbåtar som större privatbåtar.

-       Hamneskär är en av Bohusläns kanske allra vackraste öar. Det känns därför härligt att äntligen kunna välkomna både stora och små båtar till vår nya pir. Den nya tillgänglighetsanpassade stigen på ön möjliggör också ett besök för betydligt fler, säger Anders Eydal.

Den nya piren är ett samarbete mellan Statens fastighetsverk och Pater Nosters vänner. Vänföreningen, som bidragit med en miljon kronor i finansiering, har också tagit på sig att ordna en torrklosett på ön vilket ytterligare förbättrar besöksmålet.

Kortfakta Hamneskär och Pater Noster  

Hamneskär ingår i Pater Nosterskären som består av ett hundratal öar mellan Tjörns sydvästra udde och ner i höjd med Marstrand. På ön står fyren Pater Noster, en röd och vacker Heidenstamsfyr från 1868. Då fyren tändes för första gången beboddes ön av både fyrmästare, fyrvaktare och deras familjer. Fyren ritades av Gustaf von Heidenstam, pappa till författaren Verner von Heidenstam och familjen bodde en tid på ön.

1977 släcktes fyren men återinvigdes 2007 efter en varsam renovering. Idag finns det pensionat och en konferensanläggning på Hamneskär. Pater Noster är latin och betyder Fader vår. Ett namn som tros kunna härledas till att bönen skulle ge trygghet i det strömma vattnet runt alla skär.

För ytterligare information kontakta: 

Anders Eydal, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk, 010 478 75 03, anders.eydal@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 070 333 71 87,

asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Det är ditt kulturarv. Genom staten är du, tillsammans med nio miljoner andra som lever i Sverige, delägare i flera slott, parker, teatrar, museer, skogar, renbetesland, gravfält, fästningar, residens och ambassader. Det är på ditt uppdrag, genom Sveriges regering, vi på Statens fastighetsverk hållbart förvaltar och utvecklar dagens och framtidens kulturmiljöer. Vi ser till att fastigheternas själ och karaktär bevaras så att värdet finns kvar också till kommande generationer.

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Stormens kraftiga vindar gjorde att bryggans betongdelar kom i svängning. Stora sprickor skapades i betongen, så stora att delarna inte längre gick att använda. Orsaken till detta visade sig vara ett konstruktionsfel. Vår entreprenör fick därför i princip börja om. Eftersom platsen är svårarbetat på grund av sitt läge har förstärkningsåtgärderna pågått fram tills nu.
Anders Eydal, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk
Hamneskär är en av Bohusläns kanske allra vackraste öar. Det känns därför härligt att äntligen kunna välkomna både stora och små båtar till vår nya pir. Den nya tillgänglighetsanpassade stigen på ön möjliggör också ett besök för betydligt fler.
Anders Eydal, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk