Sista stenen lagd på Järnvägshyllan

Report this content

Efter Trafikverkets upprustning av Getingmidjan på östra Riddarholmen har Statens fastighetsverk tagit vid för att återställa och förbättra utomhusmiljön. Senast i raden av arbete är den så kallade Järnvägshyllan som nu står klar med nylagd sten, nytt ljus och nya fina soffor och bänkar.

Riddarholmen, med sina många historiska byggnader och symboler för den svenska kungamakten, kallas ibland för stenarnas ö och nog gör holmen skäl för sitt namn. I dagarna har ett gediget stenarbete på Järnvägshyllan avslutats. Här har asfalt ersatts av gatsten för ett mer genuint uttryck men även belysning och tillgänglighet har setts över och förbättrats för att ge utomhusmiljön ett lyft.

- I våra entreprenader har vi haft glädjen att arbeta med mycket erfarna stenläggare. Resultatet har blivit väldigt bra. Allt görs dessutom med fokus på hållbarhet. Exempel på det är att vi har återanvänt mycket av den sten som använts och att belysningen har bytts ut till LED. Vi har också kompletterat med mer ljus för att öka tryggheten efter mörkrets inbrott, säger Ulrika Nylander, fastighetschef vid Statens fastighetsverk.

Hebbes trappa och Arkivgatan på tur

En stor del av det arbete som utförts, både på Järnvägshyllan och på hela Riddarholmen syns inte med blotta ögat, till exempel har ledningar i mark ersatts eller relinats. Därtill har tillgängligheten förbättrats med tillgängliga stråk och parkbänkar i svenska träslag.

- Helheten och upplevelsen av Riddarholmen är fortsatt genuin trots stora ombyggnadsarbeten. Det är verkligen en plats där det är lätt att känna historiens vingslag. Det fina markarbetet med stenläggningen som nu är klart bidrar absolut till detta, säger Ulrika Nylander.

Förnyelsen av Riddarholmen sker i etapper. Närmst i tur står fortsättningen med Hebbes trappa i söder och Arkivgatan i norr så att stråket längs med järnvägen kan öppna.

- Renoveringsarbetet kommer att fortsätta de närmaste åren. Projekten är indelade i etapper och äger rum på olika delar av holmen för att såväl verksamheter som besökare på ön ska störas så lite som möjligt, säger Ulrika Nylander.

Kontaktpersoner:

Ulrika Nylander, fastighetschef, Statens fastighetsverk, 010 478 70 00, ulrika.nylander@sfv.se

Maria Uggla, presskontakt Statens fastighetsverk, 010 478 72 47, maria.uggla@sfv.se

Pressbilder: http://news.cision.com/se/statens-fastighetsverk

Det är ditt kulturarv. Genom staten är du, tillsammans med tio miljoner andra som lever i Sverige, delägare i flera slott, parker, teatrar, museer, skogar, renbetesland, gravfält, fästningar, residens och ambassader. Det är på ditt uppdrag, genom Sveriges regering, vi på Statens fastighetsverk hållbart förvaltar och utvecklar dagens och framtidens kulturmiljöer. Vi ser till att fastigheternas själ och karaktär bevaras så att värdet finns kvar också till kommande generationer.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- I våra entreprenader har vi haft glädjen att arbeta med mycket erfarna stenläggare. Resultatet har blivit väldigt bra. Allt görs dessutom med fokus på hållbarhet. Exempel på det är att vi har återanvänt mycket av den sten som använts och att belysningen har bytts ut till LED. Vi har också kompletterat med mer ljus för att öka tryggheten efter mörkrets inbrott.
Ulrika Nylander, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
- Helheten och upplevelsen av Riddarholmen är fortsatt genuin trots stora ombyggnadsarbeten. Det är verkligen en plats där det är lätt att känna historiens vingslag. Det fina markarbetet med stenläggningen som nu är klart bidrar absolut till detta.
Ulrika Nylander, fastighetschef vid Statens fastighetsverk