Statens fastighetsverk anlitar 70 slotts- och husarkitekter - Ännu fler byggnadsminnen får sin egen arkitekt

Merparten av Sveriges närmare 300 statliga byggnadsminnen förvaltas av Statens fastighetsverk (SFV). För att säkerställa kvalitet och den arkitektoniska gestaltningen av de mest krävande fastigheterna har Statens fastighetsverk knutit till sig särskilda arkitekter, kallade slottsarkitekter och husarkitekter. Nu har 70 av SFV:s mest speciella byggnadsmiljöer fått sin egen arkitekt.

Statens fastighetsverk förvaltar flera av Sveriges mest välkända och värdefulla byggnader och miljöer. Det är fastigheter som räknas till vårt nationella kulturarv och som har mycket stora kulturhistoriska och samhällsekonomiska värden. För de mest krävande miljöerna har Statens fastighetsverk sedan länge utnyttjat möjligheten att utse en slottsarkitekt, detta för att långsiktigt säkerställa kvalitet och kontinuitet i vården och den arkitektoniska gestaltningen.

-         Vi ställer stora krav på våra slotts- och husarkitekter. De måste ha ett väl utvecklat restaureringsideologiskt förhållningssätt, förmåga till gestaltningskvalitet i stort och smått, stor samarbetsförmåga och inte minst ett yrkeskunnigt nätverk, säger Ulrika Bergström, kulturarvschef vid Statens fastighetsverk.

Slottsarkitekter

Som förvaltningsstöd för de kungliga slotten utser Statens fastighetsverk tillsammans med Kungl. Hovstaterna och Riksantikvarieämbetet slottsarkitekter. Men inte bara för slott. Statens fastighetsverk har även utsett slottsarkitekter för andra viktiga svenska byggnadsmiljöer av nationell betydelse, som Vaxholms-, Varbergs-, Carlstens- och Karlsborgs fästningar, ett antal parker och öriga miljöer. I dag finns det 35 slottsarkitekter, alla upphandlade enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU. Under 2010 har fyra nya objekt fått en slottsarkitekt till sitt stöd; Lövsta bruk i Uppland, Gävle slott, Hovdala slott i Skåne och Göteborgs äldre fästningar som Skansarna Kronan och Lejonet samt Nya Älvsborgs fästning.

Husarkitekten är generalkonsult

Upplägget med slottsarkitekter har visats sig så framgångsrikt att Statens fastighetsverk valt att under 2010 även upphandla ett trettiotal arkitekter till andra särskilt krävande miljöer, så kallade husarkitekter. Arkitektkompetensen, som fram till 1900-talets början var sammanhållen, är idag uppdelad i många delkompetenser som t ex konstruktör, VVS-konsult, inredningsarkitekt, landskapsarkitekt och på senare år specialistroller som brand, belysning, färgsättning, miljö, plåt och måleri etc. Samtliga kompetenser behövs men måste samordnas. Statens fastighetsverk har därför valt att handla upp husarkitekter som generalkonsulter med ansvar för helheten.

-  Om man generaliserar kan man säga att dagens byggvärld degraderat arkitekten till att vara formgivare. Genom att vi nu upphandlat husarkitekter som generalkonsulter med ansvar för helheten, kan man säga att vi på sätt och vis återupprättar arkitekten som beställarens sammanhållande rådgivare – den vanliga arkitektrollen i övriga Europa, säger Anders Bodin, kulturarvsspecialist vid Statens fastighetsverk.

I dagsläget finns 35 husarkitekter med ansvar för så skilda miljöer som Botaniska trädgården i Lund, Dramatiska teatern i Stockholm, Ölands norra udde och residenset i Göteborg.

För mer information kontakta:

Anders Bodin, kulturarvsspecialist Statens fastighetsverk, 08 696 70 16, anders.bodin@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder samt lista över samtliga slotts- och husarkitekter: www.sfv.se

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Taggar:

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera