Statens fastighetsverk återupptar städningen av olycksplatsen vid Kebnekaise

Nu fortsätter Statens fastighetsverk och Försvarsmakten städningsaktionen efter den tragiska flygplansolyckan vid Kebnekaise i mars 2012. Förra årets städning fick hastigt avbrytas i slutet av augusti på grund av kraftigt snöfall. Då hade ca 15 av totalt ca 40 ton vrakdelar samlats in. Under augusti månad ska nu upp till 25 man samla in de återstående vrakdelarna i det svårtillgängliga fjällområdet. Arbetet beräknas vara slutfört under vecka 34. 

Det var den 15 mars förra året som ett norskt militärt C 130J transportflygplan havererade vid Kebnekaisemassivet och fem besättningsmän miste livet. Olycksplatsen undersöktes av Statens haverikommission i två omgångar och den 23 augusti fick markägaren Statens fastighetsverk (SFV) regeringens uppdrag att omedelbart vidta nödvändiga avhjälpandeåtgärder på olycksplatsen.

25 ton återstår

Förra sommaren hann Statens fastighetsverk och Försvarsmakten samla in ca 15 ton vrakdelar. Då prioriterades bergkammens övre del eftersom flest turister besöker det området. I sommar är målsättningen att samla in så stor del som möjligt av de återstående ca 25 ton vrakdelar som finns inom olycksområdet. För att klara uppdraget i den svåra terrängen har Statens fastighetsverk tagit hjälp av Försvarsmakten som bistår med 25 man.

-       Det är ett avancerat uppdrag i mycket svår terräng, säger Per Sandberg, projektledare och samordnare för insatserna vid Statens fastighetsverk. På vissa platser är ravinväggarna lodräta och vrakdelarna varierar i storlek från små detaljer till stora delar som kan väga flera ton. Hanteringen sker i flera steg där delarna först placeras i stora nätkorgar för vidare transport med helikopter ned till Nikkaluokta. Här sorteras och inspekteras delarna av de norska myndigheterna och till sist transporteras de vidare från Nikkaluokta per lastbil för destruktion.

Kontinuerlig miljöövervakning

Vid kraschen läckte ca 10 000 liter flygbränsle ut över Rabots glaciär, Björlings glaciär och Storglaciären. Städinsatser och miljöövervakning av området har gemensamt planerats i en samverkansgrupp där Försvarsmakten, Länsstyrelsen i Norrbotten, Kiruna kommun och Statens fastighetsverk ingår. Miljöövervakning sker också denna säsong i nära samverkan med Tarfala forskningsstation och under avvattningsperioden sker kontinuerlig provtagning av vattnet i bäckarna som avvattnar berörda glaciärer.

-       Ytterst små spår av föroreningar har uppmätts i två fjällbäckar i området. Halterna är dock mycket låga, väl under riktvärden för vad som kan vara en hälsorisk, säger Per Sandberg.

För mer information kontakta:

Per Sandberg, projektledare och samordnare Statens fastighetsverk, 070 377 17 00, per.sandberg@sfv.se

Åsa Carlberg, pressekreterare Statens fastighetsverk, 08 696 76 00, asa.carlberg@sfv.se

Pressbilder: www.cisionwire.se/statens-fastighetsverk

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Prenumerera

Media

Media

Citat

- Det är ett avancerat uppdrag i mycket svår terräng. På vissa platser är ravinväggarna lodräta och vrakdelarna varierar i storlek från små detaljer till stora delar som kan väga flera ton. Hanteringen sker i flera steg där delarna först placeras i stora nätkorgar för vidare transport med helikopter ned till Nikkaluokta. Här sorteras och inspekteras delarna av de norska myndigheterna och till sist transporteras de vidare från Nikkaluokta per lastbil för destruktion.
Per Sandberg, projektledare och samordnare för insatserna vid Statens fastighetsverk