Nio poddar om juridik med tillhörande metodmaterial för skolan

Ibland upplevs det som oklart vilka lagar det är som gäller på nätet. Mer kunskap behövs. Därför har No Hate Speech Movement gjort en poddserie om lag och rätt online med medföljande utbildningsmaterial för t.ex. skolan. Materialet berättar vad som definieras som näthat/förtal/olaga hot/ofredande/olaga förföljelse/barnpornografibrott/hets mot folkgrupp samt kränkande fotografering. Ett avsnitt handlar om vad man ska göra om man blivit utsatt – vart man vänder sig. Poddserien och utbildningsmaterialet är tillgängligt för på Nohate.se/podcasts/

Poddserien består av nio avsnitt på mellan fem och femton minuter vardera. De leds av juridikprofessorn Mårten Schultz och juristen Tove Lindgren som reder ut vad som gäller juridiskt om man blir utsatt på nätet.

Utbildningsmaterialet består av diskussionsfrågor till varje avsnitt. En del frågor ska skapa en djupare kunskap kring vilka typer av situationer som kan vara olagliga på nätet – för dessa finns ett facit med korrekt svar – andra frågor är värderingsövningar. Materialet finns att ladda ner som PDF eller i tryckfärdigt format från Nohate.se.

För mer information kontakta Johnny Lindqvist, projektledare, eller Martina Högberg, kommunikationsansvarig: 070-30 88 098.

Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten följer medieutvecklingen och forskning kring barn och unga, sprider information, ger vägledning om barns och ungas mediesituation samt ansvarar för att fastställa åldersgränser för biograffilm som ska visas för barn under 15 år.

Taggar:

Om oss

Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten följer medieutvecklingen och forskning kring barn och unga, sprider information, ger vägledning om barns och ungas mediesituation samt ansvarar för att fastställa åldersgränser för biograffilm som ska visas för barn under 15 år.

Media

Media

Snabbfakta

No Hate Speech Movement är ett initiativ från Europarådet och genomförs samtidigt i en rad länder i Europa. Statens medieråd har i uppdrag av regeringen att driva initiativet i Sverige. No Hate Speech Movement syftar till att höja kunskapen om olika former av intolerans. Allt material finns tillgängligt på webbplatsen Nohate.se
Twittra det här