Dela

Om oss

Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Myndigheten följer medieutvecklingen och forskning kring barn och unga, sprider information, ger vägledning om barns och ungas mediesituation samt ansvarar för att fastställa åldersgränser för biograffilm som ska visas för barn under 15 år.

Citat

Årets hundratal nominerade visar på en sjudande utveckling i svensk skola.
Peter Becker, ordförande Stiftelsen Datorn i utbildningen
Vi hoppas att vi kan vara med och driva den positiva utvecklingen.
Helena Dal, verksamhetsansvarig för information och vägledning, Statens medieråd
Vi vill försöka möta behovet av tips och råd även från icke svensktalande föräldrar
Helena Dal, verksamhetsansvarig för information och vägledning, Statens medieråd
Det är glädjande att kunna främja denna diskussion även kring de barn som ännu inte börjat skolan.
Helena Dal, verksamhetsansvarig information och vägledning, Statens medieråd
Det har talats mycket om skärmtid – medan det som är intressant är att reflektera över är innehållet.
Helena Dal, verksamhetsansvarig för information och vägledning vid Statens medieråd
Barn och föräldrar är olika. Vi har, precis som amerikanska barnläkarföreningen, kommit fram till att vi inte tror på riktlinjer och förbud. I stället vill vi uppmuntra till samtal och reflektion kring mediernas betydelse i dagens barndom.
Malin Bergström, barnpsykolog och medicine doktor vid Barnhälsovårdensenheten i Stockholms län och CHESS, Karolinska Institutet/Stockholms Universitet.
Det är viktigt att skilja på storspelande och problematiskt spelande. En person kan spela mycket utan att det behöver ha negativ inverkan på skolan eller livet i övrigt.
Ewa Thorslund, direktör vid Statens medieråd
Lite förenklat kan man säga att familjens ekonomi är den faktor som mest påverkar om barnen över huvud taget använder ett medium
Ulf Dalquist, forskningsansvarig vid Statens medieråd
Vi har anat att dessa skillnader finns, men nu har vi belägg för våra misstankar
Ewa Thorslund, direktör för Statens medieråd
Det är viktigt att tänka på vad vi jobbar för och inte alltid fokusera vad vi jobbar mot. Så vi hoppas att så många som möjligt vill dela nätkärlek tillsammans med oss den 4 november
Johnny Lindqvist, projektledare No Hate-kampanjen
Konkret så handlar det om att genom kunskap stärka barns och ungas förmåga att använda sin yttrandefrihet för att därigenom öka delaktigheten i samhället.
Ewa Thorslund, direktör
…men det viktigaste är att kunskaperna kommer att kunna spridas till många fler än vi någonsin hade kunnat föreställa oss från början
Ewa Thorslund, direktör Statens medieråd
Rätt så mycket. Det handlar bland annat om respekt för eleverna och en faktisk vilja och ambition att förstå.
Martina Wagner, verksamhetsansvarig för medie- och informationskunnighet på Statens medieråd, om hur insatta lärare bör vara i elevernas digitala liv.
Det har varit otroligt intressant att prata med både elever, skolpersonal och experter. Alla möter frågor kring källkritik, ansvar och integritet i sin vardag, men tar sig an dem på helt olika sätt.
Johnny Lindqvist, projektledare, Statens medieråd
Vi tror att podden kan fungera som inspiration för samtal och vidare arbete på skolorna.
Ewa Thorslund, direktör, Statens medieråd
Ibland målas det upp en bild av en generation som bara tänker på spel och sociala medier. Men när man frågar dem vad de själva tycker så är barn och unga är både medvetna och självkritiska.
Ulf Dalquist, forskningsansvarig
Det är pappret man lämnar, inte nyheterna.
Ulf Dalquist, forskningsansvarig
Relativt få barn och unga blir utsatta för otäckheter på nätet. Men när det händer något som de anmäler till sajtägarna så upplever två av tre att de inte får hjälp.
Ulf Dalquist, forskningsansvarig
Det här visar att även ganska små barn har hela världen i sin ficka. Det betyder att de har tillgång till all information – och desinformation – som vuxna. Men frågan är om deras förmågor att förhålla sig kritiskt till all denna information utvecklats i samma utsträckning som tillgången till den.
Ulf Dalquist, forskningsansvarig vid Statens medieråd
I det nya medielandskapet är det allt viktigare med ett självständigt och kritiskt förhållningssätt. Eftersom vi inte föds med ett kritiskt förhållningssätt blir det extra viktigt att vi rustar våra barn och unga med de kunskaper och förmågor som behövs för att kunna navigera i det nya medielandskapet.
Ewa Thorslund, direktör för Statens medieråd
För vuxna är det inte alltid lätt att hänga med i barnens medievanor. Ett första steg är att lära sig mer om varandras liv på nätet, så att fler vuxna – lärare, föräldrar samt övrig skolpersonal – talar med och möter barn och unga kring vardagen på nätet.
Ewa Thorslund, direktör för Statens medieråd
Skolan har ett juridiskt ansvar att arbeta aktivt för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Med det här materialet vill vi stärka lärare och pedagoger i det arbetet.
Ulrika K Engström, projektledare på Statens medieråd
Idag har gränserna mellan online och offline suddats ut. Nätet är en del av vårt demokratiska samhälle och det är lika viktigt att diskutera mänskliga rättigheter och människor lika värde online. Detsamma gäller för hur vi påverkas av makt, normer och värderingar på nätet.
Ulrika K Engström, projektledare på Statens medieråd
Vi nådde ungefär 400 000 människor under No Hate-dagen och hade över 1000 delade bilder på Instagram som var med i att sprida kärlek på internet.
. Johnny Lindqvist, projektledare för No Hate Speech Movement och NoHate-dagen på Statens medieråd.
Tillsammans med Nyheter24-gruppen gör vi nu en av de största kraftsamlingarna någonsin för att lyfta frågan och motverka spridning av hat via nätet.
Johnny Lindqvist, projektledare för No Hate Speech Movement på Statens medieråd.
No Hate Speech Movement vill uppmana unga till eftertanke när man delar texter och bilder vidare och att kritiskt granska de nyheter som andra delar in i ens flöde. Med No Hate-podden går startskottet för höstens kampanj som kommer att pågå i olika former till och med 31 december.
Johnny Lindqvist, projektledare för No Hate Speech Movement
Vi vill kunna stärka unga människor i deras nätvardag, och få dem att känna att nätet är en trygg plats att vara på. Därför har vi massor av råd, tips och material på Nohate.se för den som vill lära sig mer och bli en medveten medieanvändare.
Johnny Lindqvist, projektledare för No Hate Speech Movement
MIK för mig är ett utbildningspaket där vi rustar lärare, bibliotekarier och elever med medie- och informationskunnighet. Det öppnar för diskussioner och reflektioner kring det nya medielandskapet och hur det påverkar oss.
Ewa Thorslund, direktör för Statens medieråd
I det nya medielandskapet är det allt viktigare med ett självständigt och kritiskt förhållningssätt. Det är också viktigt att förstå hur vi påverkas av – och själva påverkar – innehåll i medier.
Ewa Thorslund, direktör för Statens medieråd
I dag är många unga publicister genom att ha en blogg, ett Facebook- eller Instagram-konto. Men många är osäkra på vilka regler som gäller och hur man ska agera om någon skriver något olämpligt. Den här podden ska upplysa, förbereda och stärka unga i rollen som publicister.
Johnny Lindqvist, projektledare för No Hate Speech Movement på Statens medieråd.
Vuxna i skolmiljöer behöver vara förberedda om sådana här situationer uppstår, för att kunna finnas där och kunna hjälpa unga som råkar illa ut. Här får du reda på hur du ska göra. Podden förbereder de som jobbar med barn och unga på hur de ska agera. Dessutom är ungdomspanelen i det här avsnittet mycket intressant att lyssna på.
Johnny Lindqvist, projektledare för No Hate Speech Movement på Statens medieråd.
Vi är glada att få ett förlängt uppdrag för No Hate Speech Movement. Det är en viktig kampanj för att uppmärksamma och motverka spridning av hat via nätet.
Ewa Thorslund, direktör vid Statens medieråd
En vanlig missuppfattning bland bloggare och nätmoderatorer är att det innebär censur när man tar bort något. I själva verket är det deras skyldighet att ha koll på vilka brott som kan dölja sig bakom kommentarer.
Johnny Lindqvist, projektledare för No Hate Speech Movement
Jag tror att många kommer ta till sig och tycka om våra poddar då de har fokus på att vara lärande, men också peppande. Vi vill att man ska känna sig stärkt och vilja förändra när man lyssnat på dem – och att man lärt sig något nytt. Så jag hoppas att så många som möjligt tar sig den dryga timmen för att lyssna på podden.
Johnny Lindqvist, projektledare för No Hate Speech Movement
Jag är så stolt över att så många kloka människor i olika åldrar har velat vara med och prata om hur man kan göra internet till ett skönare ställe att vara på. Alla olika tips och strategier på hur man ska hantera näthat, oavsett om man själv är utsatt eller
Malin Triumf,
Det här är inte bara en kampanj. Det här är början på en förändring. Målet är inte endast att få så många som möjligt att byta profilbild på Facebook. Vi är ute efter att så många som möjligt ska vilja, kunna och våga stå emot främlingsfientligt och sexistiskt hat på nätet.
Johnny Lindqvist, projektledare för No Hate Speech Movement.
Vi uppmanar så många som möjligt att använda materialet så att vi tillsammans kan motverka spridningen av hat via nätet.
Ewa Thorslund, direktör vid Statens medieråd
Många är osäkra på vad man får radera gällande t.ex. bloggkommentarer. Detta leder till att kränkande kommentarer ofta får stå kvar och i vissa fall bli spridda utanför bloggen.
Johnny Lindqvist, projektledare för No Hate Speech Movement på Statens medieråd.
Vi ser att bl.a. ungdomsorganisationer flyttar över mer och mer av sin verksamhet online och att det finns en efterfrågan på mer utbildning och stöd för de som ska moderera dessa forum. Med den här utbildningen stärker vi organisationer att se till att fler av deras medlemmar blir bättre moderatorer
Johnny Lindqvist, projektledare för No Hate Speech Movement på Statens medieråd.
– 85 % anser att det är mycket allvarligt att personer angrips i sociala medier. Vi vill mobilisera dem och med No Hate Speech-kampanjen ge dem verktyg för att stoppa spridningen av kränkningar via nätet.
Johnny Lindqvist, projektledare för No Hate Speech Movement på Statens medieråd.
– Det är hög tid att bli så konkret som det bara går när det gäller hur man beter sig på nätet, inte minst genom att ge unga handfasta råd och bra verktyg för att agera och reagera på det hat man stöter på online.
Johnny Lindqvist, projektledare för No Hate Speech Movement på Statens medieråd.
I MIK-rummet samlar vi fakta, reflektionsfrågor, lektionstips och fördjupningsmaterial för att underlätta för alla som vill lära sig mer om medie- och informationskunnighet (MIK).
Lena Fagerström, projektledare Statens medieråd
Det finns en stark medvetenhet om vilka bildkonventioner som är genuskodade som ”killiga” respektive ”tjejiga” både hos tioåringarna och hos trettonåringarna även om den är mer utvecklad hos de senare. I dessa åldrar framstår det som mycket viktigt att hålla isär könen, även på internet.
Michael Forsman, docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola.
Varför anordnar Statens medieråd en MIK-vecka? - Det gör vi för att lyfta behovet av medie- och informationskunnighet – det som förkortas MIK. Statens medieråd uppmärksammar varje år Safer Internet Day, den europeiska dagen för internetsäkerhet, som i år infaller den 11 februari. Internetsäkerhet handlar också om medie- och informationskunnighet (MIK) och i år har vi valt att utöka Safer Internet Day till att uppmärksamma MIK under en hel vecka. Formatet med en vecka passar bra för att kunna fokusera på olika delar av MIK. Detta är första gången vi arrangerar en MIK-vecka men vi vill återkomma till det framöver.
Ewa Thorslund, direktör Statens medieråd
En viktig del i No Hate Speech Movement är att mobilisera och samla de krafter som finns. Därför vill vi hjälpa de organisationer som varje dag kämpar mot sexism och rasism på nätet att nå ut till fler.
Johnny Lindqvist, projektledare för No Hate Speech Movement.
Det är vuxensamhällets skyldighet att förmedla den kunskap som behövs för att barnen på ett säkert sätt ska kunna hantera sin medievardag.
Ewa Thorslund, direktör Statens medieråd
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp