Stenastiftelsen utlyser forskningsstöd med inriktning mot barn och ungdomar

Report this content

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur utlyser nu forskningsmedel under temat barn och ungdomars livsmöjligheter. Forskningen förväntas vara tvär-/mångvetenskaplig och såväl existerande forskargrupper som nya konstellationer forskare vid universitet/högskola i Västragötalandsregionen eller Halland välkomnas att söka. Fokus ska vara på möjligheter till bättre funktion på samhälls- och individnivå, ha prevention/intervention som tydlig komponent samt samspelet mellan individ och olika organisatoriska/samhälleliga nivåer.


Fotograf: Pernilla Jangendahl Lilja/ Scandinav Bildbyrå

Med utlysningen vill stiftelsen ge stöd till forskning som har god potential att skapa positiva förändringar för individer och samhälle på både kort och lång sikt. Kännetecknande ska vara nya och angelägna frågeställningar, innovativa metoder och med en hög förväntad förnyelse inom forskningsområdet.

Utlysningen avser finansiering av större projekt (totalt på ca 10 – 15 miljoner kronor), som kan ha karaktär av forskningsprogram och innehålla delstudier som tillsammans bidrar till att belysa huvudfrågan. Projekten ska löpa under 3-5 år.


Det svenska samhället har länge karakteriserats av en homogent sammansatt befolkning, tillit till den politiska nivån och en strävan efter att individens livsbana, så långt det går, inte ska bestämmas av i vilket sammanhang den föds. Det är också ett faktum att Sveriges befolkning idag är mindre homogen än för några decennier sedan. Dessutom har de senaste decennierna inneburit en strukturomvandling och urbanisering som gjort särskilt de snabbväxande storstäderna mer segregerade med avseende på såväl etniskt ursprung som utbildnings- och inkomstnivå. Därför har skillnader i individers utvecklingsmöjligheter kommit att bli en allt mer brännande fråga.

”Med bakgrund av nämnda omständigheter avser vi nu att stödja ett antal större forskningsprojekt med inriktning mot barn och ungdomar, något som sedan länge ligger inom ramen för stiftelsens fokusområden och som vi prioriterar högt. Vi ser fram emot att ta del av ansökningarna och att de studier som väljs ut leder till många goda resultat och verkligen göra skillnad för många”, säger Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Stenastiftelsen.

Läs mer om forskningsprofilen och riktlinjer för ansökan här: www.stenastiftelsen.se/utlysning-av-forskningsmedel

För mer information, vänligen kontakta:

Carl-Eric Hagentoft  
Verkställande ledamot           
+46 730 34 63 52   
carl-eric.hagentoft@stenastiftelsen.com          
Birgitta Plyhm
PR
+46 707 77 12 90
birgitta@plyhm.se 
 

Om Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur grundades år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag. Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen främjar vetenskaplig forskning och utveckling, samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund. Första donationen uppgick till 51 miljoner kronor och utgjorde grunden för stiftelsen Chalmers Innovation. Utvecklingen av ett centrum för innovationsverksamhet vid Chalmers möjliggjordes därmed. Hittills t o m år 2018 har beslut fattats om utdelning av ca 410 miljoner kronor som stöd till specifika projekt, bl a totalt ett hundratrettiotal utbildningsstipendier inom kulturområdet, samt 280 masterstipendier som resebidrag. www.stenastiftelsen.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur utlyser nu forskningsmedel under temat barn och ungdomars livsmöjligheter. Forskningen förväntas vara tvär-/mångvetenskaplig och såväl existerande forskargrupper som nya konstellationer forskare vid universitet/högskola i Västragötalandsregionen eller Halland välkomnas att söka. Fokus ska vara på möjligheter till bättre funktion på samhälls- och individnivå, ha prevention/intervention som tydlig komponent samt samspelet mellan individ och olika organisatoriska/samhälleliga nivåer.
Twittra det här

Citat

Med bakgrund av nämnda omständigheter avser vi nu att stödja ett antal större forskningsprojekt med inriktning mot barn och ungdomar, något som sedan länge ligger inom ramen för stiftelsens fokusområden och som vi prioriterar högt. Vi ser fram emot att ta del av ansökningarna och att de studier som väljs ut leder till många goda resultat och verkligen göra skillnad för många
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Stenastiftelsen.