Dela

Citat

Konspirationer har funnits i alla tider men i dag färdas de snabbare och är svårare och svårare att navigera. Ett brännande aktuellt ämne, som precis som mycket annat som Vetenskapsfestivalen lyfter, kräver att vi tar en ordentlig titt på oss själva och tar ansvar för att ha ett kritiskt förhållningssätt. Det känns också väldigt roligt att tillsammans med Stenastiftelsen återigen kunna bjuda in till en riktigt spännande kväll och vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att komma.
säger Jennie Turner, verksamhetsansvarig för Vetenskapsfestivalen på Göteborg & Co.
Vetenskapsfestivalen är viktig. Den tillgängliggör vetenskapen och väcker intresse för utbildning och forskning samtidigt som den lyfter viktiga aktuella frågor. En stark och spännande invigning, tillgänglig för alla, gör att fler upptäcker festivalen. Det är vi glada att kunna bidra till.
säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Vi tror att kunskaperna som vårt arbete genererar kan komma fler publicister till del. På lång sikt handlar det om små tidskrifters överlevnad i en stor digital värld.
säger Ann Ighe, redaktör för tidskriften Ord&Bild.
Kulturtidskrifterna Ord&Bild och Glänta har under lång tid varit viktiga röster i det svenska kulturlivet. De digitala arkiven kommer nu att göra Ord&Bilds och Gläntas historiska och kulturella skatter tillgängliga för många. Det är vi glada över att kunna bidra till.
säger Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Jag gick på Svenska Balettskolan och jag spelade fiol i kommunala musikskolan. I Sverige har man möjligheter. Nu vill jag ge tillbaka av det jag själv fick. Allt föll på plats tack vare Stenastiftelsens stipendium och satsning, mitt minne av filmen ”Till det som är vackert” på Konserthuset och Filmfestivalen.
kommenterar Alicia Vikander.
Vi är stolta och glada över detta första år av Alicia Vikander Filmlabb. 330 elever har deltagit och vi har sett framsteg och utveckling hos både individer och grupper gällande allt från samarbete och förståelse för dramaturgi och berättelsens makt till källkritik och mod att tro på sin egen historia och dess värde.
säger Mirja Wester, vd på Göteborg Film Festival.
Det här projektet kan både bidra till att främja ungas livs- och utvecklingsmöjligheter och att stärka återväxten och mångfalden i filmbranschen. Vi är mycket glada för det första årets goda resultat och ser fram emot fortsättningen.
säger Madeleine Eriksson Olsson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Det är alltid lika glädjande att stödja dessa framgångsrika kulturutövare med våra utbildningsstipendier och det är med stor spänning vi följer alla de nu 161 kulturstipendiaternas fortsatta utveckling. Stiftelsens uttalade ambition är att stödet ska göra skillnad och dessutom är målsättningen att bidra till att Västsveriges kulturliv fortsätter att utvecklas och blomstra.
säger Madeleine Olsson Eriksson, Stenastiftelsens ordförande.
Vi har haft förmånen att från första idé till genomförande följa många intressanta projekt inom forskning och ett stort antal lysande kulturinitiativ. Bakom varje projekt står oerhört engagerade och begåvade personer och det har varit fantastiskt att få ta del av deras visioner, för att därefter förverkliga dem tillsammans. Eftersom vi har våra rötter här i Västsverige finns det också redan från början en önskan att verka som goda medborgare och dela med oss när vi har den möjligheten. Tillsammans har vi viljan att nå ut och göra skillnad för många människor.
säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Vi är väldigt nöjda med föreställningen av Lård åf the Ring. Det var mycket glädje och engagemang. Det var också häftigt att se alla små möten i fikapauserna. Personer som aldrig hade mötts i livet utanför sitter plötsligt och dricker kaffe och pratar om världen och livet.
, kommenterar Hanna Morau och Saga Björklund, regissörer och projektledare för Lård åf the Ring.
Vi utgår från de medverkandes behov, alla kan delta på så många repetitioner de vill eller kan. De kan också välja att vara med på hela eller delar av en repetition. De scener de har varit med och repat är de scener de medverkar i på föreställningen. Dessutom kan man välja att vara med på repetition utan att sedan vara med på föreställningen. Vi vet sedan tidigare att den möjligheten har stor betydelse för tillgängligheten.
, säger Hanna Morau, regissör och projektledare tillsammans med Saga Björklund Jönsson.
Bataljonen gör det möjligt för vem som helst att tillsammans med andra skapa och medverka i en föreställning på scen. Verksamheten genererar möten mellan människor med väldigt olika bakgrund. Det skapar nya nätverk och gemenskap vilket är viktigt i vårt segregerade samhälle.
, kommenterar Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Målet är att cirkusträningen på sikt ska bli en etablerad aktivitet, integrerad med skolor och fritidshem i de här områdena. Men projekt av den här omfattningen är svåra att bygga upp med offentliga medel. Därför är stödet från Stenastiftelsen avgörande. Det krävs en visionär bidragsgivare som vågar ge tid och utrymme utanför konventionella ramar för att skapa långsiktig förändring”, säger Clara Norman, verksamhetsledare för pedagogik och träning på Cirkus Cirkör.
säger Clara Norman, verksamhetsledare för pedagogik och träning på Cirkus Cirkör.
I vårt samhälle påverkas idag barn och ungas livsmöjligheter i hög grad av vilka socioekonomiska förutsättningar barnen och deras familjer har. Därför är vi glada att kunna stötta Cirkus Cirkörs arbete med att stärka integration och bygga barns självkänsla och tillit till både andra människor och till samhället
kommenterar Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Nu har vi återigen den stora glädjen att uppmärksamma sex talangfulla kulturutövare inom olika konstformer. I årets grupp av stipendiater ingår för första gången en översättare. Vi ser gärna att översättning i sig, som den viktiga kompetens och konstart det är, får större uppmärksamhet och uppskattning. Totalt har hittills 161 kulturstipendier delats ut. Stiftelsen följer mottagarnas fortsatta framgångar och karriärer och gläds åt att kunna bidra till att stärka och utveckla det västsvenska kulturlivet.
säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Jag jobbar med människor, dansen är bara mitt verktyg.
säger Zerjon Abebe, kulturstipendiat 2022.
Jag har sjungit så länge jag kan minnas, men ser mig inte främst som sångerska utan som artist. Någon som ständigt letar efter nya uttryck.
säger Kerstin Avemo, kulturstipendiat 2022
Mitt val av yrke bottnar i ett behov av att förmedla berättelser och i en längtan efter att få undersöka och gestalta de komplicerade och intrikata samband som formar oss som människor.
säger Gizem Kling Erdogan, kulturstipendiat 2022
Det jag skall återge är inte bara sakinnehållet utan också rytmen, flödet, rösten, bildspråket, konnotationerna och associationerna.
säger Helena Hansson, kulturstipendiat 2022
Jag vill att min konst skall ha ett direkt tilltal – som ett trumslag, en ton, ett ackord som genast träffar betraktaren.
säger Eric Magassa, kulturstipendiat 2022
Mitt favoritperspektiv är Tummelisas! Jag föreställer mig hur det skulle vara att landa på en av mina broscher, liten som Tummelisa, och upptäcka ett fantastiskt landskap.
säger Jelizaveta Suska, kulturstipendiat 2022
Stenastiftelsen är en av Göteborgs konstmuseums viktigaste samarbetspartners och under åren har vår publik fått ta del av många stora och framgångsrika satsningar och utställningar som möjliggjorts genom generösa donationer från stiftelsen.
säger Patrik Steorn, museichef vid Göteborgs konstmuseum.
Vi har haft förmånen att från första idé till genomförande följa många intressanta projekt inom forskning och ett stort antal lysande kulturinitiativ. Bakom varje projekt står oerhört engagerade och begåvade personer och det har varit fantastiskt att få ta del av deras visioner, för att därefter förverkliga dem tillsammans. Eftersom vi har våra rötter här i Västsverige finns det också redan från början en önskan att verka som goda medborgare och dela med oss när vi har den möjligheten. Tillsammans har vi viljan att nå ut och göra skillnad för många människor.
,” säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Vi har fått ta del av forskning som visar potential att kunna bidra till en del av de förändringar för samhälle och individer som tyvärr behövs idag. Nu ser vi fram emot det fortsatta forskningsarbetet och än mer ny kunskap som kan omsättas i verkligheten och därmed göra stor skillnad för många
kommenterar Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Stenastiftelsen.
Det var en oerhört stimulerande och fullmatad dag på kompetenscentret Ågrenska i Göteborg där forskare från de tre projekten rapporterade sina resultat och fick många frågor och kommentarer. Dagen avslutades med en paneldebatt och en diskussion om hur dessa och kommande resultat ska kunna förmedlas ut i samhället för att kunna implementeras i ett hållbart förändringsarbete som långsiktigt förbättrar livsmöjligheterna för barn och unga
säger professor Kristina Malmgren, ledamot i Stenastiftelsens Donationsråd.
Lovskola på lågstadiet är en viktig förebyggande insats för att förhindra skolmisslyckande. På lovskolan får elever hålla igång sitt språk och de blir bättre läsare.
kommenterar Linnéa Lindquist, biträdande rektor Hammarkullsskolan F-3 och Nytorpsskolan årskurs 4-6, samt ansvarig för Lovskolan.
Att tillsammans med all fantastisk personal på lovskolan få erbjuda denna möjlighet till en kompensatorisk språkstärkande gärning till elever i behov av det är otroligt. Och vilken skillnad det kommer att göra för elevernas framtida skolgång och livsmöjligheter.
säger Felix Larsvik, operativt ansvarig och samordnare för lovskolan.
För barn i socioekonomiskt svaga miljöer är skolans kompensatoriska uppdrag särskilt angeläget. Läskunnighet och kunskaper i svenska är avgörande för barns framtida möjligheter. Lov- och simskolan är väldigt betydelsefulla och därför väljer vi att bidra till verksamheten.
säger Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Lovskolan har varit en unik och oförglömlig upplevelse. Möjligheten att få testa på sitt framtida yrke och det som vi lär oss på utbildningen är få förunnat. Jag personligen tycker att det är något alla lärarstudenter ska ägna sina somrar åt för att få utveckla sin lärarroll och bli mer självsäker. Det finns inte ord som kan beskriva den tacksamhet jag känner för lovskolan.
säger Felicia, lärare på lovskolan.
Sommarprogrammet innehåller studier i en internationell och världsledande miljö. I sommar har vi studenter som fördjupar sig inom allt från miljöekonomi och finans till datorsäkerhet och muntlig presentation. Dessutom besöker vi och lär oss från världsledande organisationer som PARC, Neo4j, SAP, Ericsson, Tesla och Volvo Cars. Vi är väldigt tacksamma över donationen från Stenastiftelsen som gör att alla som har ansökt och fått en plats i programmet också har möjlighet att delta.
säger Marcus Holgersson, docent vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers, tidigare gästforskare vid UC Berkeley och ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet.
Berkeleyutbytet är en fantastisk möjlighet för oss studenter och vi är alla väldigt glada över att få spendera en sommar i denna inspirerande miljö. Studierna vid UC Berkeley skiljer sig ibland från det vi är vana vid hemma, men det ger oss bara vidgade vyer och nya intressanta infallsvinklar. Företagsbesöken bidrar med inspiration och relaterbara förebilder, och bara att få befinna sig i "Silicon Valley" lockar fram entreprenörskap och innovationsförmåga.  Jag tror dessa erfarenheter och nätverk kommer göra oss till bättre ingenjörer och ser mycket fram emot att se vart vi alla hamnar i våra framtida karriärer.
kommenterar Erika Nyström, ordförande för studentgruppen.
Vi startade Föreningen KIM för att skapa lättillgängliga musikupplevelser för personer med funktionsvariationer. Vi spelar allt från ballader till rock och är därmed också ett alternativ till dansbandsmusiken som annars oftast är det som erbjuds den här gruppen.
berättar Lars Nyrén
Det handlar inte bara om musiken. Vi skapar mötesplatser och möjlighet för våra vänner att komma hemifrån och träffa andra människor, både med och utan funktionshinder, och får höra från personal och föräldrar hur viktigt det är. Det mångåriga stödet från Stenastiftelsen har och har haft mycket stor betydelse för oss.
säger Lars Nyrén.
Föreningen KIM sprider kultur till personer som har begränsad tillgång till sådan. Konserterna är oftast gratis vilket kan göra det värt att komma och vara med även för dem som kanske bara orkar delta en kort stund. Vi är glada att kunna bidra till den här viktiga verksamheten.
säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Stena A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
De är internationella tungviktare! Kreativa, ständigt utforskande, lekfulla proffs som hängivet och nyfiket mött våra studenter. Självklart är det oerhört värdefullt för våra studenter att få samarbeta och experimentera med de här konstnärerna.
säger Petra Frank, prefekt vid Högskolan för scen och musik.
Genom programmet har studenterna fått möjlighet att ta del av värdefulla erfarenheter, kunskaper och reflektioner. Vi tror att det har bidragit till att ge utbildningen en extra dimension och samtidigt stärkt högskolans position som internationellt känd utbildningsinstitution.
säger Madeleine Olsson Eriksson”, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Vi är oerhört tacksamma över Stenastiftelsens generösa gåva som kommer att göra stor skillnad för barnen som drabbas av situationen i Ukraina.
säger Helena Thybell, generalsekreterare, Rädda Barnen.
Vi vill rikta ett stort tack till Stenastiftelsen för deras viktiga bidrag. Genom detta stöd kommer Röda Korset fortsätta mobilisera för att på bästa sätt svara upp mot de stora humanitära behov vi ser i och runt Ukraina, och se till att fler människor får skydd, mat och medicin.
, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset.
Syftet med vår donation är att ge humanitärt stöd till civilbefolkningen i den akuta situation som råder i Ukraina. Rädda Barnen och Röda Korset har upparbetade strukturer och goda förutsättningar att snabbt göra nytta. Därför väljer vi att hjälpa dem som drabbats genom att donera till de organisationerna.
säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Jag har med stor uppskattning följt Sten A Olssons Stiftelses betydelsefulla och högkvalitativa stöd till vetenskap och kultur, inte minst i min roll som rektor på Göteborgs universitet. Jag sätter stort värde på och är hedrad över rollen som styrelseledamot i stiftelsen och hoppas kunna bidra till stiftelsens fortsatta arbete och utveckling.
,säger Pam Fredman.
Stenastiftelsen har under de gångna 25 åren haft mycket stor betydelse för utvecklingen av det västsvenska kulturlivet. Det gäller såväl för institutioner som för enskilda kulturutövare. Jag ser det som ett stort förtroende och är mycket tacksam över att få vara med och utveckla stiftelsens verksamhet under de kommande åren.
, säger Sture Carlsson.
Tack vare Stenastiftelsen har vi fått en fantastisk möjlighet att arrangera invigningar i världsklass som är öppna för alla, något som är unikt i dessa sammanhang internationellt sett.
säger Jennie Turner, verksamhetsansvarig för Internationella Vetenskapsfestivalen.
Vetenskapsfestivalen gör ett fantastiskt och viktigt arbete med att presentera vetenskap och väcka, inte minst de ungas, nyfikenhet och intresse för utbildning och forskning. En invigning med framstående och inspirerande talare och spännande musikalisk inramning sätter tonen för hela festivalen och bidrar till att fler upptäcker den. Det är vi glada att kunna bidra till.
kommenterar Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Vi sitter på en fantastisk verktygslåda när det gäller att använda visuella representationer som verkligen kortsluter avståndet mellan data och människa. Man kan förstå saker med hjälp av bilder, som annars kan vara ganska krångliga. Denna konvergens av utforskande och förklarande visualiseringar innebär stora möjligheter att kommunicera vetenskap.
säger professor Anders Ynnerman
Stenastiftelsen värnar de ungas livsmöjligheter och vi ser att den här fantastiska tekniken och pedagogiken i hög grad kan bidra till att ge inspiration till utbildning, lärande och forskning. Universeum har ett väldigt viktigt uppdrag som de utför väl och som vi är glada att kunna stötta.
säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande i Stenastiftelsen.
Den stora vinsten uppstår när man kombinerar insikterna i Vislab med andra upplevelser på Universeum. Då kommer man verkligen kunna fördjupa sina kunskaper och se hur man kan bidra till en hållbar framtid.
säger Björn Edlund, utvecklingschef på Universeum.
Vi ville redan från början skapa en kraftfull konsert som speglar de känslor många bär på i en orolig tid. De senaste veckornas tragiska händelseutveckling i Ukraina har tyvärr gjort föreställningen än mer aktuell och angelägen. Vi vill tillägna den här föreställningen de lidande i Ukraina.
säger professor Jan Yngwe, körens dirigent och konstnärlige ledare.
För att lyckas med en sådan här organisation räcker det inte med passion och idéer utan det krävs också välutvecklade och beprövade insatser. Stenastiftelsens stöd har möjliggjort förverkligande, testning och etablering av våra program, och att vi har kunnat bygga upp relationer med flera gymnasieskolor som återkommande genomför dem. Att en så viktig representant för svenskt entreprenörskap tror på just vår organisation gör oss otroligt stolta.
säger Julia Hult, verksamhetsledare på Förebildarna.
Vi har de senaste fem åren stöttat Förebildarnas verksamhet och med glädje följt utvecklingen av deras utbildningsprogram. Att se andra ungdomar lyckas med sina projekt och initiativ gör att fler unga inser att de själva har möjlighet att driva sina liv i den riktning de vill. Vi önskar dem fortsatt framgång i deras viktiga verksamhet.
säger Madeleine Olsson Eriksson, Stenastiftelsens ordförande.
Det är med stolthet jag ser tillbaka på Stenastiftelsens 25 första år. Vi har haft förmånen att från första idé till genomförande följa många intressanta projekt inom forskning och ett stort antal lysande kulturinitiativ. Bakom varje projekt står oerhört engagerade och begåvade personer och det har varit fantastiskt att få ta del av deras visioner. Tillsammans har vi viljan att nå ut och göra skillnad för många människor. Eftersom vi har våra rötter här i Västsverige finns det också redan från början en önskan att verka som goda medborgare och dela med oss när vi har den möjligheten.
säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp