Dela

Citat

Vi är glada att kunna stödja en viktig verksamhet som leds av drivande och kunniga eldsjälar. En musikverksamhet med mycket hög kvalitet som innebär integration på riktigt och som gör skillnad såväl socialt som individuellt
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande i Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Nu kan vi drömma ännu större, stötta fler barn och bli en full symfoniorkester.
säger Dream Orchestras konstnärliga ledare Ron Davis Alvarez.
 I tider av osäkerhet inom kulturlivet, men framför allt för barn och unga, är vi så tacksamma att vi kan öppna dörrarna till Dream Orchestra på vid gavel, erbjuda fler platser och bygga på sektion för sektion,
säger Camilla Sarner, styrelseordförande i Dream Orchestra och grundare av orkestern tillsammans med Ron Davis Alvarez.
Vi har delat ut resestipendier sedan 2012 och sett hur det främjat internationellt engagemang bland våra studenter. Efter uppehållet under pandemin, gläds vi nu över att återigen kunna erbjuda internationella möjligheter för studenter. Stipendiaternas engagemang och resultat inspirerar oss alla, och betonar vikten av att främja internationella perspektiv inom akademin.
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
”Anne Sofie von Otter är en världsstjärna, och att få knyta en så framstående sångerska till operautbildningen betyder väldigt mycket. Hon har en unik bredd i repertoarkännedom och kommer att vara en ovärderlig tillgång för studenterna. Studenterna kommer att få undervisning i mycket mer än opera, von Otter är ju också en av de absolut främsta uttolkarna av romanser och lieder. Vi ser alla fram emot samarbetet med enorm glädje och spänning.
säger Monica Danielson, programansvarig för operautbildningarna på Högskolan för scen och musik.
Artist in Residence-programmet bidrar med spetskompetens till studenternas konstnärliga utveckling och de medverkande artisterna kan fungera som förebilder. Vi gläds åt att studenterna nu kommer att få inspiration av en operasångerska i världsklass och ser fram emot att följa den fortsatta utvecklingen.
”, kommenterar Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Det här projektet är ett unikt samarbete mellan balett- och musikutbildningar i Göteborg som skapar värdefulla möjligheter och erfarenheter för nästa generations dansare. Stödet från Stenastiftelsen säkrar att föreställningen får en hög professionell och konstnärlig nivå och stärker oss i vår ambition att inspirera barn och unga att dansa och spela musik.
säger Sebastian Michanek, konstnärlig chef, Svenska Balettskolan.
Svenska Balettskolan tillgängliggör dans för alla barn och unga, oavsett bakgrund och ekonomiska möjligheter. Vi är glada att kunna stötta en verksamhet som aktivt och framgångsrikt arbetar för och stärker ungas livsmöjligheter.
säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Med vår föreställning firar vi det fantastiska i att unga i Göteborg med omnejd har möjligheten att oavsett bakgrund kunna bli yrkeskraftiga dansare i Sverige och Internationellt genom vår utbildning.
,” avslutar Sebastian Michanek.
Nobel Week Dialogue strävar efter att bygga broar mellan vetenskap och samhälle, väcka engagemang och nyfikenhet och inspirera till nya tankar. Det ligger väl i linje med vad Stenastiftelsen vill uppmuntra och bidra till på olika nivåer i samhället och därför är vi gärna med och stöttar Nobel Week Dialogue när det arrangeras i Göteborg.
säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Vi gläds åt att få uppmärksamma och stödja de begåvade kulturutövare som är 2023 års mottagare av Stenastiftelsens kulturstipendier. Det är också roligt att notera den stora bredden bland årets stipendiater; konstnärer och musiker från olika genrer kompletteras av en författare och en cirkusartist. Hittills har 158 kulturstipendier delats ut och vi följer med stolthet och intresse alla mottagares karriärer och fortsatta framgångar
kommenterar Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Vi har haft förmånen att från första idé till genomförande följa många intressanta projekt inom forskning och ett stort antal lysande kulturinitiativ. Bakom varje projekt står oerhört engagerade och begåvade personer och det har varit fantastiskt att få ta del av deras visioner, för att därefter förverkliga dem tillsammans. Eftersom vi har våra rötter här i Västsverige finns det också redan från början en önskan att verka som goda medborgare och dela med oss när vi har den möjligheten. Tillsammans har vi viljan att nå ut och göra skillnad för många människor.
säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Forskningsprojektet UNIKA syftar till att förbättra livet för personer med olika syndrom med intellektuell funktionsnedsättning genom att öka kunskapen om bakomliggande orsak, sjukdomsbild, kognition och beteende vid de olika syndromen. Forskarna i projektet arbetar bland annat med att, med hjälp av AI-baserade datorspel, utveckla testverktyg för en mer nyanserad karaktärisering av individers intellektuella profil och pedagogiska verktyg för ökad inlärning hos personer med intellektuell funktionsnedsättning.
berättar Ann Nordgren, projektledare för forskningsprojektet UNIKA, överläkare och professor i klinisk genetik vid Sahlgrenska akademin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset samt ledamot i Ågrenska Stiftelsens vetenskapliga råd.
Vi gläds åt att få uppmärksamma och stödja de begåvade kulturutövare som är 2023 års mottagare av Stenastiftelsens kulturstipendier. Det är också roligt att notera den stora bredden bland årets stipendiater; konstnärer och musiker från olika genrer kompletteras av en författare och en cirkusartist. Hittills har 167 kulturstipendier delats ut och vi följer med stolthet och intresse alla mottagares karriärer och fortsatta framgångar.
säger Madeleine Olsson Erisksson, Stenastiftelsens ordförande
Camilla Boström har under lång tid intresserat sig för den urbana erfarenheten och människans plats i det oförutsägbara myller som utgör livsmiljön i våra städer. Ofta utför hon muralmålningar i stort format med sprayfärg direkt på vägg.
berättar Johan Sjöström, intendent vid Göteborgs konstmuseum och curator för utställningen.
Olof Marsja arbetar med skulptur och installationer, främst i trä, metall, glas och blandmaterial. Ett återkommande inslag är hittade och återvunna material som utforskas och förs in i nya detaljrika sammanhang. Inte sällan rör det sig om vardagliga ting som sportkläder, plastkassar och tältduk. Viktiga teman som bearbetas i konstnärskapet är bland annat synen på naturen och hur material och form bär berättelser och minnen
säger Johan Sjöström.
Vi har haft förmånen att från första idé till genomförande följa många intressanta projekt inom forskning och ett stort antal lysande kulturinitiativ. Bakom varje projekt står oerhört engagerade och begåvade personer och det har varit fantastiskt att få ta del av deras visioner, för att därefter förverkliga dem tillsammans. Eftersom vi har våra rötter här i Västsverige finns det också redan från början en önskan att verka som goda medborgare och dela med oss när vi har den möjligheten. Tillsammans har vi viljan att nå ut och göra skillnad för många människor,.
säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
De studenter som söker och blir antagna till sommarprogrammet är både begåvade och ambitiösa. Möjligheten att delta ska inte begränsas av personliga ekonomiska förutsättningar. Vi är glada att kunna bidra till studenternas medverkan i programmet och därmed till deras fortsatta utveckling
, kommenterar Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Vi är väldigt tacksamma över donationen. Sommarprogrammet har stor betydelse för många studenter, inte minst genom att det ger värdefulla erfarenheter av att verka i en annan kultur och ta del av andra sätt att tänka
, säger Marcus Holgersson, docent och viceprefekt vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers, samt gästforskare vid UC Berkeley och ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet.
Att få ta del av hur det är att studera, arbeta och faktiskt leva här i Kalifornien har varit utmanande, men otroligt roligt. Det är en häftig upplevelse att helt byta miljö och plötsligt vara student på ett av världens ledande universitet. Jag lär mig nya saker varje dag både om kurserna jag läser och om mig själv, erfarenheter jag kommer att bära med mig resten av livet,
kommenterar Märta Ekvall, kommunikationsansvarig för årets studenter.
Vi vill visa att alla kan sjunga i kör oberoende om man är gående, rullstolsburen eller använder rullator och att vi alla är olika men ändå lika. Genom att vända på normen och låta alla i kören sitta vill vi tydliggöra ett utanförskap som finns i dagens samhälle. Vi är ett budskap i oss själva och kan i våra föreställningar, på ett roligt och fint sätt, påtala brister i dagens samhälle med en trovärdighet och erfarenhet som många andra saknar.
säger Tord Hansson, en av projektledarna Vassego-Å-Sitt-kören.
Kören Vassego-Å-Sitt har ett viktigt budskap samtidigt som den skänker glädje åt många. Vi är glada att kunna bidra till att de når ut till fler och stärks i sitt arbete för bättre villkor för människor som på olika sätt behöver samhällets stöd.
säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
När den gäller kombinationen av djup, bredd och kvalitet är den här samlingen närmast oöverträffad. Det är den mest betydelsefulla donationen av keramik från en privatperson till ett museum i Sverige på flera decennier. Att ta hand om en sådan här samling är ett stort åtagande för museet, men skapar också nya möjligheter för utställningar och samarbeten med andra museer och med forskare. Anslaget från Stenastiftelsen är avgörande för att samlingen ska kunna tas emot på ett ändamålsenligt vis och göras tillgänglig via Digitalt Museum.
säger museichef Love Jönsson, Rian designmuseum.
Vi ska bjuda på ett program som är folkligt och gärna publikfriande men där man också tar chansen att göra utflykter till mer okända uttryck. Högsta kvalitet är ledord och vi får besök av artister av nationell och internationell dignitet som också kan ge publiken nycklar in i konsten genom att ta oss med bakom scenen via personliga berättelser.
säger Petra Kloo, VD för Vara Konserthus.
Vi vill att alla ska ha möjlighet att delta i festivalen. Tack vare donationen från Stenastiftelsen har vi kunnat sätta ett extra förmånligt biljettpris på alla konserter och föreställningar under festivalen. Biljettpriset kommer att ligga på 100 kr för de flesta av programpunkterna.
säger Ewa Woldenius, marknads- och försäljningschef på Vara Konserthus.
Vi värnar om kulturen och dess möjlighet att stärka inte minst de unga. Därför vill vi gärna stötta Vara Konserthus i det här projektet som kan bidra till att locka nya publikgrupper och bredda intresset för konst och kultur.
kommenterar Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Stödet från Stenastiftelsen är glädjande och uppmuntrande. Stiftelsen är känd för sitt målmedvetna och kvalitetsinriktade arbete, så det bidrag vi har fått är en bekräftelse på Villa San Micheles stora betydelse för svensk vetenskap, konst och kultur.
säger Göran Blomqvist, ordförande i styrelsen för Villa San Michele.
Vi är glada att kunna bidra till att Villa San Micheles viktiga och uppskattade stipendieverksamhet kan fortgå som tidigare. Vi vet att det är många stipendiater som kan vittna om vilken fantastisk inspiration det innebär att vistas i den underbara miljön på Capri,
kommenterar Madeleine Olsson Eriksson, Stenastiftelsens ordförande.
Vi är otroligt tacksamma för att Stenastiftelsen återigen kommer in i vår verksamhet. Det stöd de bidrar med under kommande tre säsonger ger oss möjlighet till att invitera några av världens finaste och mest eftertraktade solister och dirigenter. Tillsammans kan vi för vår stad och regionens invånare skapa fantastiska musikaliska upplevelser, samtidigt som vi ytterligare stärker Göteborgs Symfonikers varumärke på den kulturella världskartan.
säger Sten Cranner, VD och konstnärlig chef för Göteborgs Symfoniker.
Göteborgs Symfoniker och Konserthuset är viktiga för kulturlivet i Göteborg samtidigt som de bidrar till stadens attraktivitet som resmål. Genom kraften i samarbeten och konserter tillsammans med världsstjärnor kan intresset för den klassiska musiken spridas till nya besökare och det vill vi gärna bidra till.
kommenterar Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Konspirationer har funnits i alla tider men i dag färdas de snabbare och är svårare och svårare att navigera. Ett brännande aktuellt ämne, som precis som mycket annat som Vetenskapsfestivalen lyfter, kräver att vi tar en ordentlig titt på oss själva och tar ansvar för att ha ett kritiskt förhållningssätt. Det känns också väldigt roligt att tillsammans med Stenastiftelsen återigen kunna bjuda in till en riktigt spännande kväll och vi hoppas att så många som möjligt tar chansen att komma.
säger Jennie Turner, verksamhetsansvarig för Vetenskapsfestivalen på Göteborg & Co.
Vetenskapsfestivalen är viktig. Den tillgängliggör vetenskapen och väcker intresse för utbildning och forskning samtidigt som den lyfter viktiga aktuella frågor. En stark och spännande invigning, tillgänglig för alla, gör att fler upptäcker festivalen. Det är vi glada att kunna bidra till.
säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Vi tror att kunskaperna som vårt arbete genererar kan komma fler publicister till del. På lång sikt handlar det om små tidskrifters överlevnad i en stor digital värld.
säger Ann Ighe, redaktör för tidskriften Ord&Bild.
Kulturtidskrifterna Ord&Bild och Glänta har under lång tid varit viktiga röster i det svenska kulturlivet. De digitala arkiven kommer nu att göra Ord&Bilds och Gläntas historiska och kulturella skatter tillgängliga för många. Det är vi glada över att kunna bidra till.
säger Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Jag gick på Svenska Balettskolan och jag spelade fiol i kommunala musikskolan. I Sverige har man möjligheter. Nu vill jag ge tillbaka av det jag själv fick. Allt föll på plats tack vare Stenastiftelsens stipendium och satsning, mitt minne av filmen ”Till det som är vackert” på Konserthuset och Filmfestivalen.
kommenterar Alicia Vikander.
Vi är stolta och glada över detta första år av Alicia Vikander Filmlabb. 330 elever har deltagit och vi har sett framsteg och utveckling hos både individer och grupper gällande allt från samarbete och förståelse för dramaturgi och berättelsens makt till källkritik och mod att tro på sin egen historia och dess värde.
säger Mirja Wester, vd på Göteborg Film Festival.
Det här projektet kan både bidra till att främja ungas livs- och utvecklingsmöjligheter och att stärka återväxten och mångfalden i filmbranschen. Vi är mycket glada för det första årets goda resultat och ser fram emot fortsättningen.
säger Madeleine Eriksson Olsson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Det är alltid lika glädjande att stödja dessa framgångsrika kulturutövare med våra utbildningsstipendier och det är med stor spänning vi följer alla de nu 161 kulturstipendiaternas fortsatta utveckling. Stiftelsens uttalade ambition är att stödet ska göra skillnad och dessutom är målsättningen att bidra till att Västsveriges kulturliv fortsätter att utvecklas och blomstra.
säger Madeleine Olsson Eriksson, Stenastiftelsens ordförande.
Vi har haft förmånen att från första idé till genomförande följa många intressanta projekt inom forskning och ett stort antal lysande kulturinitiativ. Bakom varje projekt står oerhört engagerade och begåvade personer och det har varit fantastiskt att få ta del av deras visioner, för att därefter förverkliga dem tillsammans. Eftersom vi har våra rötter här i Västsverige finns det också redan från början en önskan att verka som goda medborgare och dela med oss när vi har den möjligheten. Tillsammans har vi viljan att nå ut och göra skillnad för många människor.
säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Vi är väldigt nöjda med föreställningen av Lård åf the Ring. Det var mycket glädje och engagemang. Det var också häftigt att se alla små möten i fikapauserna. Personer som aldrig hade mötts i livet utanför sitter plötsligt och dricker kaffe och pratar om världen och livet.
, kommenterar Hanna Morau och Saga Björklund, regissörer och projektledare för Lård åf the Ring.
Vi utgår från de medverkandes behov, alla kan delta på så många repetitioner de vill eller kan. De kan också välja att vara med på hela eller delar av en repetition. De scener de har varit med och repat är de scener de medverkar i på föreställningen. Dessutom kan man välja att vara med på repetition utan att sedan vara med på föreställningen. Vi vet sedan tidigare att den möjligheten har stor betydelse för tillgängligheten.
, säger Hanna Morau, regissör och projektledare tillsammans med Saga Björklund Jönsson.
Bataljonen gör det möjligt för vem som helst att tillsammans med andra skapa och medverka i en föreställning på scen. Verksamheten genererar möten mellan människor med väldigt olika bakgrund. Det skapar nya nätverk och gemenskap vilket är viktigt i vårt segregerade samhälle.
, kommenterar Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Målet är att cirkusträningen på sikt ska bli en etablerad aktivitet, integrerad med skolor och fritidshem i de här områdena. Men projekt av den här omfattningen är svåra att bygga upp med offentliga medel. Därför är stödet från Stenastiftelsen avgörande. Det krävs en visionär bidragsgivare som vågar ge tid och utrymme utanför konventionella ramar för att skapa långsiktig förändring”, säger Clara Norman, verksamhetsledare för pedagogik och träning på Cirkus Cirkör.
säger Clara Norman, verksamhetsledare för pedagogik och träning på Cirkus Cirkör.
I vårt samhälle påverkas idag barn och ungas livsmöjligheter i hög grad av vilka socioekonomiska förutsättningar barnen och deras familjer har. Därför är vi glada att kunna stötta Cirkus Cirkörs arbete med att stärka integration och bygga barns självkänsla och tillit till både andra människor och till samhället
kommenterar Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Nu har vi återigen den stora glädjen att uppmärksamma sex talangfulla kulturutövare inom olika konstformer. I årets grupp av stipendiater ingår för första gången en översättare. Vi ser gärna att översättning i sig, som den viktiga kompetens och konstart det är, får större uppmärksamhet och uppskattning. Totalt har hittills 161 kulturstipendier delats ut. Stiftelsen följer mottagarnas fortsatta framgångar och karriärer och gläds åt att kunna bidra till att stärka och utveckla det västsvenska kulturlivet.
säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Jag jobbar med människor, dansen är bara mitt verktyg.
säger Zerjon Abebe, kulturstipendiat 2022.
Jag har sjungit så länge jag kan minnas, men ser mig inte främst som sångerska utan som artist. Någon som ständigt letar efter nya uttryck.
säger Kerstin Avemo, kulturstipendiat 2022
Mitt val av yrke bottnar i ett behov av att förmedla berättelser och i en längtan efter att få undersöka och gestalta de komplicerade och intrikata samband som formar oss som människor.
säger Gizem Kling Erdogan, kulturstipendiat 2022
Det jag skall återge är inte bara sakinnehållet utan också rytmen, flödet, rösten, bildspråket, konnotationerna och associationerna.
säger Helena Hansson, kulturstipendiat 2022
Jag vill att min konst skall ha ett direkt tilltal – som ett trumslag, en ton, ett ackord som genast träffar betraktaren.
säger Eric Magassa, kulturstipendiat 2022
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp