Dela

Citat

Vi har officiell öppning av vår barnrättshub i Göteborg den 17 november. Då uppmärksammar vi också att vi fyller 50 år genom att belysa Bris historia och berätta om människors långvariga engagemang för att skydda barn och stärka deras röster. Samtidigt ska vi påminna om att väldigt många barn fortfarande lever med våld och prata om hur vi gör våld pratbart för alla.
berättar Cecilia Willman-Esteén, tillförordnad enhetschef för Bris regionenhet.
Vi har bland annat utvecklat digitala skolföreläsningar. Genom dem träffar vi barn digitalt och pratar om barnkonventionen och om Bris. Där är våra volontärer viktiga som föreläsare.
säger Cecilia Willman-Esteén.
Bris arbete är ovärderligt och viktigt, inte minst nu efter den långa tiden med pandemin som ytterligare har förvärrat situationen för många av de mest utsatta barnen. Vi är glada att kunna bidra till både ökad kunskapsspridning, som är långsiktigt, och till större bemanning av stödlinjen som hjälper i nutid.
, säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande i Stenastiftelsen.
Utställningen visar verk av Sveriges mest betydande konstutövare runt sekelskiftet 2000 och framåt – det urval som Stenastiftelsen gjort motsvarar samtidskonstens framkant under perioden. Kulturstipendiet har blivit en institution som är med i att mejsla fram den svenska konstens samtidshistoria.
säger Patrik Steorn, chef för Göteborgs konstmuseum.
Vi är mycket glada över den här jubileumsutställningen. Den manifesterar att vårt arbete är viktigt och gör skillnad i det längre perspektivet.
säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Biskopsgården är ett område där få evenemang inom ramen för 400-årsfirandet äger rum. Ett större och mer uppseendeväckande konstverk i Biskopsgården kan både locka göteborgare att besöka stadsdelen och bidra till stolthet i området. Vi är väldigt glada för Stenastiftelsens stöd som gör detta möjligt.
, säger Tor Hedendahl, en av grundarna för Artscape.
Att få bjuda in Max Sansing till Göteborg känns stort. Det är hans första besök i Europa och han är en politiskt medveten konstnär som förenar symbolism, realism och starka färger på ett otroligt inspirerande vis och det kommer sätta Biskopsgården på den internationella konstkartan.
, säger Daniel Wakeham, Artscapes andra grundare.
Artscapes konst är gratis och tillgängligt för alla och genom konsten vill de inkludera och inspirera. Vår förhoppning är att den här satsningen kan bidra till stolthet och skapande av en positiv identitet för stadsdelen Biskopsgården. Detta är viktiga skäl bakom vårt beslut att stödja det här projektet. Jag ser verkligen fram emot att få se konstverket växa fram.
, kommenterar Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Då var vår forskningsverksamhet unik och vi bedrev ett pionjärarbete. Idag är museiforskning ett etablerat och prioriterat område som fördjupar kunskapen om samlingar och diskuterar och problematiserar hur museer arbetar. 
säger Kristoffer Arvidsson, forskningsledare och medverkande curator för den nu aktuella utställningen Brännpunkt Europa. Nysakligheter 1919-1939
Katalogen har en unik omfattning och ger utställningen en extra dimension.
menar Kristoffer Arvidsson.
Vi gläds åt att kunna konstatera att den initiala donationen har bidragit till fortsatt utveckling och ett betydande värde. Forskningen skapar ökad synlighet för samlingen på Göteborgs konstmuseum och har höjt museets status, både lokalt och internationellt.
säger Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Forskningssatsningen vid Göteborgs konstmuseum är en unik pionjärgärning för forskning vid kommunala muséer och har väckt stor uppmärksamhet. Forskningen tar sig olika former och uttryck och har ett fortsatt betydelsefullt liv vid Göteborgs konstmuseum, tack vare Stenastiftelsens donation för drygt ett decennium sedan.
avslutar Kristoffer Arvidsson
Vi presenterar sex konserter med olika program under tre dagar och sammanlagt gör vi ett tiotal verk av Stenhammar. Detta gör vår festival såvitt vi vet till den mest omfattande speglingen i Göteborg av tonsättarens gärning. Personligen är jag särskilt glad över att vi i år har kunnat engagera mezzosopranen Anne Sofie von Otter. Nu när vi firar 20-årsjubileum och ser tillbaka är vi också mycket stolta över att vi med en begränsad budget under alla år lyckats arrangera variationsrika festivaler med så bra kvalitet.
säger Sture Carlsson, festivalarrangör, Kammarmusikdagarna på Styrsö.
Vi är glada att återigen kunna stödja Kammarmusikdagarna på Styrsö, denna gången vid festivalens 20-års jubileum.  Kammarmusikdagarna är en av sommarens höjdpunkter och här bjuds alltid högklassiga musikupplevelser. Vi gläds särskilt åt att Anne Sofie von Otter är en av de medverkande och hoppas att dagarna blir till glädje för både lokala och tillresta åskådare.
kommenterar Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Lovskola på lågstadiet är en billig och effektiv insats för framtida skolframgång. Att lära sig simma är ett kunskapskrav på mellanstadiet och därför kombinerar vi lov- och simskola. Tack vare att Stenastiftelsen går in med medel har vi fått möjlighet att kombinera dem i år.
säger Linnéa Lindquist, Biträdande rektor Hammarkullsskolan F-3 och Nytorpsskolan årskurs 4-6, samt ansvarig för Lovskolan.
Det är otroligt kul att facilitera aktiviteter där elever av olika åldrar, från olika skolor och på olika nivåer uppmuntrar, härmar och lär av varandra, för att inte nämna lär varandra. Varje dag blir det uppenbart att eleverna har med sig sina nya verktyg in i nästa diskussion. Och så skrattar vi. Jättemycket. Hela tiden.
säger Alonnika Ritchey och Asmaa Sifariny, kollegor och lärare på Lovskolan.
Skolans kompensatoriska uppdrag är särskilt viktigt i dessa områden. Bättre kunskaper i svenska och ökad läskunnighet kan vara helt avgörande för ett barns framtida möjligheter. Vi är glada att kunna bidra till en så positiv och betydelsefull verksamhet.
säger Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Vattenvana och simkunskap är en livsviktig kunskap. Att kunna erbjuda denna verksamhet till barn som är i behov av det är betydelsefullt. Vi tror att denna verksamhet kommer att gynna både individen och samhället, nu och i framtiden,
säger Erica Dahlgren och Shahab Mehegan, simlärare från Göteborg Sim.
Syftet med föreningen är att skapa lättillgängliga musikupplevelser för personer med funktionsvariationer. Arrangemangen är oftast gratis och det kan göra det värt att vara med även för de som bara orkar delta en kort stund, kanske 20 minuter.
säger Lars Nyrén, musiklärare och medlem i i bandet Keep In Mind.
Vår musik är väldigt blandad. Vi spelar allt från ballader till rock och ser oss själva som alternativet till dansbandsmusiken för den här publiken.
tillägger Lars Nyrén.
Stenastiftelsens stöd är helt avgörande för att vi ska kunna genomföra våra arrangemang. Under pandemin har de pengarna också gjort det möjligt att hålla igång föreningen och musikgrupperna på andra sätt än genom live-spelningar, och det har varit väldigt viktigt.
avslutar Lars Nyrén.
Kultur, inte minst i form av musik, är väsentligt för alla människor. Därför är vi glada att kunna stötta föreningen KIM som gör musik tillgänglig för många som annars kanske inte skulle ha möjlighet att uppleva den.
säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Stenastiftelsen är mycket glada över att ge Göteborgs konstmuseum möjligheten att curera och presentera den här fantastiska utställningen. Här visas många framstående verk av såväl internationella som svenska uppmärksammade konstnärer från en tidsperiod som hittills rönt relativt liten uppmärksamhet i Sverige. Vi hoppas att utställningen ska göra skillnad för kulturens roll i Göteborg och vara till glädje för många besökare under hela sommaren, säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Med den här utställningen får publiken upptäcka mellankrigstidens konstvärld - den epok då Göteborgs konstmuseum uppfördes! Den nya sakligheten är en konstriktning som idag känns högaktuell. Konstnärernas skarpa iakttagelser av det framväxande moderna livet under 1920- och 1930-talen rymmer bilder av hur det är att leva mitt i en föränderlig tid. Utställningen innehåller över 100 verk, det finns en praktfull katalog och det kommer att finnas visningar och programverksamhet att ta del av digitalt. Detta enastående projekt hade inte varit möjligt att genomföra utan generöst stöd från Sten A Olssons stiftelse för Forskning och Kultur. säger Patrik Steorn, chef för Göteborgs konstmuseum.
säger Patrik Steorn, chef för Göteborgs konstmuseum.
Detta blir den första stora turnén vi gör i Göteborg. Och det är tack vare Stenastiftelsen. Vi har fått frågan flera gånger från publik att spela här så det ska bli så roligt att få spela många gånger i Göteborg och möta barnen och familjerna här. Detta är början på ett långt och fruktbart samarbete i Göteborg och Västra Götaland
Helen Al-Janabi, konstnärlig ledare för Arabiska Teatern
Vi driver flera projekt med fokus på barn och unga, relaterade till såväl forskning som kultur men även projekt med ett starkt samhällsengagemang. Vi hoppas att Arabiska Teaterns föreställning "Hjältinnor" får betydelse för arabisktalande flickor och pojkar och påverkar deras utvecklingsmöjligheter positivt. Det är därför med stor glädje vi ser fram emot att föreställningen Hjältinnor kommer till Västra Götaland
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
På Barn- och Fritidsprogrammet lär sig eleverna att planera, organisera och leda aktiviteter för olika åldrar. Generation F är designat, genom sina genomtänkta moduler, att stötta eleverna i att gå från tanke till handling - ett lärande som är avgörande för de yrken vi utbildar för. Generation F fungerar på så vis både som verktyg och som metod, att få kunskap om och kunskap genom handling
Henning Setterberg, tvåämneslärare på Burgårdens gymnasium
Vi har följt och stöttat organisationen Förebildarna under flertalet år och tagit del av de utbildningar och det arbete som gjorts för att skapa engagemang hos unga individer. Vi gläds åt de framgångar som uppnåtts i samarbetet med flera gymnasieskolor i regionen och som samtidigt innebär att verksamheten nu kan skalas upp
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Stödet från Stenastiftelsen har varit helt avgörande för att utveckla både vår organisation och nu konceptet Generation F. Stenastiftelsen har funnits med sedan starten och därmed möjliggjort att vi kunnat lägga både tid, engagemang och resurser på att ta fram ett arbetat koncept och utbildningsmaterial för såväl elever som lärare. Det betyder förstås också enormt mycket att se vad det nu ger tillbaka och vilken nytta det tillför både skolorna och ungdomarna
Julia Hult, verksamhetsledare Förebildarna
Äntligen kan vi bjuda in publiken att se den här utställningen som faktiskt har stått färdig sedan december och vi kan också meddela att samtliga lån har kunnat förlängas så att utställningen kan ges ytterligare visningstid fram till sommaren
Patrik Steorn, chef för Göteborgs konstmuseum
För oss är det en stor glädje att ha möjlighet att premiera kvalificerade kulturutövare, samtidigt som de dessutom visar potentialen till såväl fördjupning, som utveckling och förnyelse. Idag är vi förstås också mycket glada över att Konstmuseet nu äntligen kan öppna och att besökarna får möjlighet att ta del av den fantastiska utställning som 2020 års konstnärsutövande kulturstipendiater har skapat tillsammans med Konstmuseet
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Vandringsutställningen har mött skolklasser i Indien och besökare på vårt museum i Stockholm. Det ska bli väldigt roligt att få möjlighet att visa den på flera platser i Sverige och även kunna erbjuda skolprogram och samtal om viktiga frågor i anslutning till utställningen. Stödet från Stenastiftelsen är mycket uppskattat och gör att vi kan höja ambitionsnivån för projektet ytterligare ett steg
Erika Lanner, museichef Nobel Prize Museum.
Vi är glada att kunna stödja det viktiga arbete som Nobel Prize Museum gör med att sprida idéer som förändrar världen med hjälp av kunskap om vetenskap, litteratur och fredsarbete. Vi gläds också åt att möjliggöra att ett stort antal skolor i vår region får tillgång till det material som tas fram inom ramen för projektet
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Det här är en riktig drömbokning för oss. Vi är väldigt glada att tack vare Stenstiftelsen kunna välkomna en av väldens mest spännande forskare i vårt program. Det är ett fascinerande ämne som passar perfekt in i vårt tema Level up. Doudnas forskning spänner över många fält och ger också upphov till många frågor om framtiden som vad nästa nivå är
Jennie Turner, verksamhetsledare på Göteborg & Co för Vetenskapsfestivalen.
Vi är mycket glada över att på nytt få stödja invigningen av Vetenskapsfestivalen. Att väcka nyfikenheten för vetenskap och forskning är något som ligger oss varmt om hjärtat och vi hoppas att årets invigning kommer att göra just det. Årets talare är en verklig pionjär inom ett mycket spännande område
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
I förarbetet utforskar vi personliga narrativ och relaterar till stadens miljöer, arkitektur och historia. Vi samarbetar med bland annat dansforskare och stadsguider och är också en del av Göteborg stads 400-årsjubileum där gruppen står som jubileumsaktör
Jonny Berg och Sebastián Ruiz Bartilson
Det är mycket roligt att kunna stödja detta ambitiösa och nytänkande dansverk. Vi hoppas att projektet bidrar till att fler upptäcker dans och dess olika uttryck som konstform. Det är ju positivt att verket genomförs offentligt ute i stadsmiljön. Vi ser ett värde i att kunna stödja ett projekt som faktiskt kan genomföras under de svåra förhållanden som nu råder och som omöjliggör nästan all scenkonst på våra scenkonstinstitutioner och teatrar.
Madeleine Olsson Eriksson
Det är otroligt glädjande och känns extra viktigt att projektet kan genomföras i år och vi är mycket tacksamma för Stenastiftelsens bidrag. Att få möjlighet att samla de lokala dansutövarna i ett gemensamt verk och ta dansen ut i det offentliga rummet är av stor betydelse och värdefullt på flera plan. Vi hoppas kunna sprida dansglädje och kreativitet och inspirera invånarna att se och uppleva staden på nya sätt med oss.”
Jonny Berg och Sebastián Ruiz Bartilson
Som en del av vårt treåriga stöd till Göteborg Baroque planerades i år en uppsättning av Claudio Monteverdis opera Poppeas kröning, men på grund av pandemin var detta projekt inte möjligt. Istället användes nu medlen till produktionen av en scenisk konsertfilm. Vi är glada att detta gick att genomföra och att filmen nu kan visas för en bredare publik
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons stiftelse för forskning och kultur.
Göteborg Baroques claviorganum är ett enastående instrument, byggt med de finaste historiska hantverksmetoder. Sedan invigningen 2019 har instrumentet inspirerat mig till nya musikaliska tolkningar, och gett ensemblen en förfinad klang och ett nytt konstnärligt uttryck. Med Voices from a spinning pan vill vi ge vår publik en närgången musikalisk upplevelse mitt i en pandemi
Magnus Kjellson, konstnärlig ledare, Göteborg Baroque
Det är med stolthet jag ser tillbaka på Stenastiftelsens 25 första år. Tillsammans har vi i styrelsen och donationsrådet haft förmånen att från första idé till genomförande följa många intressanta projekt inom forskning och ett stort antal lysande kulturinitiativ. Bakom varje projekt står oerhört engagerade och begåvade personer och det har varit fantastiskt att få ta del av deras visioner. Tillsammans har vi viljan att nå ut och göra skillnad för många människor. Eftersom vi har våra rötter här i Västsverige finns det också redan från början en önskan att verka som goda medborgare och dela med oss när man har den möjligheten
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Flera av de projekt som Stenastiftelsen stödjer påverkas av pandemin och vi jobbar medvetet för att stötta projekten under tider då förändringar och anpassningar måste göras. Det gäller förstås även stipendieutdelningen i december, som vi hoppas kunna genomföra, anpassad till då eventuellt gällande restriktioner
Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Svensk produktionsindustri är avgörande för vår välfärd. Den digitala omställningen går enormt snabbt och innebär stora utmaningar och krav på förändring. Jag är glad att vi har kunnat bidra och nöjd med att konstatera att verksamheten redan haft stor betydelse både för forskningen och för att driva på utvecklingen inom produktionsindustrin. Dessutom kan man här konkret visa ungdomar att den moderna industrin är en spännande arbetsplats
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande för Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Det mest betydande steget hittills var när vi fick vår monteringslina för drönare på plats, vår absolut största utrustning
Åsa Fasth-Berglund, Biträdande professor i smart automation och föreståndare för SII-Lab
Vårt labb är unikt genom att det erbjuder så realistiska förutsättningar. Vi kopplar ihop de senaste IT-systemen på marknaden och skapar testmiljöer som inkluderar företagens hela kedja, inklusive bland annat underleverantörer och intern logistik
Åsa Fasth-Berglund, Biträdande professor i smart automation och föreståndare för SII-Lab
Vi tar fram två typer av drönare; en för digitala instruktioner och en för fysisk automation.
Åsa Fasth-Berglund, Biträdande professor i smart automation och föreståndare för SII-Lab
Vi är ute i landet och föreläser i olika sammanhang där företagen finns. Och vi anordnar många tekniska workshoppar och utbildningar specifikt för de företagsgrupperna
Åsa Fasth-Berglund, Biträdande professor i smart automation och föreståndare för SII-Lab
Pandemin har även gett oss möjlighet att utveckla vår verksamhet ännu mer
Åsa Fasth-Berglund, Biträdande professor i smart automation och föreståndare för SII-Lab
Vi hoppas dock att vi kommer kunna ha fler fysiska möten i vår och att fler företag ser möjligheten att boka vår konferenslokal och workshops hos oss
Åsa Fasth-Berglund, Biträdande professor i smart automation och föreståndare för SII-Lab
Studenter som både har kommit in på programmet Industriell ekonomi och har presterat så väl att de blivit antagna till sommarprogrammet är utan tvekan mycket begåvade. Genom donationen är vi glada att kunna bidra till deras fortsatta utveckling
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande i Stenastiftelsen.
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp