Citat

Lovskola på lågstadiet är en viktig förebyggande insats för att förhindra skolmisslyckande. På lovskolan får elever hålla igång sitt språk och de blir bättre läsare.
kommenterar Linnéa Lindquist, biträdande rektor Hammarkullsskolan F-3 och Nytorpsskolan årskurs 4-6, samt ansvarig för Lovskolan.
Att tillsammans med all fantastisk personal på lovskolan få erbjuda denna möjlighet till en kompensatorisk språkstärkande gärning till elever i behov av det är otroligt. Och vilken skillnad det kommer att göra för elevernas framtida skolgång och livsmöjligheter.
säger Felix Larsvik, operativt ansvarig och samordnare för lovskolan.
För barn i socioekonomiskt svaga miljöer är skolans kompensatoriska uppdrag särskilt angeläget. Läskunnighet och kunskaper i svenska är avgörande för barns framtida möjligheter. Lov- och simskolan är väldigt betydelsefulla och därför väljer vi att bidra till verksamheten.
säger Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Lovskolan har varit en unik och oförglömlig upplevelse. Möjligheten att få testa på sitt framtida yrke och det som vi lär oss på utbildningen är få förunnat. Jag personligen tycker att det är något alla lärarstudenter ska ägna sina somrar åt för att få utveckla sin lärarroll och bli mer självsäker. Det finns inte ord som kan beskriva den tacksamhet jag känner för lovskolan.
säger Felicia, lärare på lovskolan.
Sommarprogrammet innehåller studier i en internationell och världsledande miljö. I sommar har vi studenter som fördjupar sig inom allt från miljöekonomi och finans till datorsäkerhet och muntlig presentation. Dessutom besöker vi och lär oss från världsledande organisationer som PARC, Neo4j, SAP, Ericsson, Tesla och Volvo Cars. Vi är väldigt tacksamma över donationen från Stenastiftelsen som gör att alla som har ansökt och fått en plats i programmet också har möjlighet att delta.
säger Marcus Holgersson, docent vid Institutionen för teknikens ekonomi och organisation på Chalmers, tidigare gästforskare vid UC Berkeley och ansvarig för planering och genomförande av sommarprogrammet.
Berkeleyutbytet är en fantastisk möjlighet för oss studenter och vi är alla väldigt glada över att få spendera en sommar i denna inspirerande miljö. Studierna vid UC Berkeley skiljer sig ibland från det vi är vana vid hemma, men det ger oss bara vidgade vyer och nya intressanta infallsvinklar. Företagsbesöken bidrar med inspiration och relaterbara förebilder, och bara att få befinna sig i "Silicon Valley" lockar fram entreprenörskap och innovationsförmåga.  Jag tror dessa erfarenheter och nätverk kommer göra oss till bättre ingenjörer och ser mycket fram emot att se vart vi alla hamnar i våra framtida karriärer.
kommenterar Erika Nyström, ordförande för studentgruppen.
Vi startade Föreningen KIM för att skapa lättillgängliga musikupplevelser för personer med funktionsvariationer. Vi spelar allt från ballader till rock och är därmed också ett alternativ till dansbandsmusiken som annars oftast är det som erbjuds den här gruppen.
berättar Lars Nyrén
Det handlar inte bara om musiken. Vi skapar mötesplatser och möjlighet för våra vänner att komma hemifrån och träffa andra människor, både med och utan funktionshinder, och får höra från personal och föräldrar hur viktigt det är. Det mångåriga stödet från Stenastiftelsen har och har haft mycket stor betydelse för oss.
säger Lars Nyrén.
Föreningen KIM sprider kultur till personer som har begränsad tillgång till sådan. Konserterna är oftast gratis vilket kan göra det värt att komma och vara med även för dem som kanske bara orkar delta en kort stund. Vi är glada att kunna bidra till den här viktiga verksamheten.
säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Stena A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
De är internationella tungviktare! Kreativa, ständigt utforskande, lekfulla proffs som hängivet och nyfiket mött våra studenter. Självklart är det oerhört värdefullt för våra studenter att få samarbeta och experimentera med de här konstnärerna.
säger Petra Frank, prefekt vid Högskolan för scen och musik.
Genom programmet har studenterna fått möjlighet att ta del av värdefulla erfarenheter, kunskaper och reflektioner. Vi tror att det har bidragit till att ge utbildningen en extra dimension och samtidigt stärkt högskolans position som internationellt känd utbildningsinstitution.
säger Madeleine Olsson Eriksson”, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Vi är oerhört tacksamma över Stenastiftelsens generösa gåva som kommer att göra stor skillnad för barnen som drabbas av situationen i Ukraina.
säger Helena Thybell, generalsekreterare, Rädda Barnen.
Vi vill rikta ett stort tack till Stenastiftelsen för deras viktiga bidrag. Genom detta stöd kommer Röda Korset fortsätta mobilisera för att på bästa sätt svara upp mot de stora humanitära behov vi ser i och runt Ukraina, och se till att fler människor får skydd, mat och medicin.
, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Svenska Röda Korset.
Syftet med vår donation är att ge humanitärt stöd till civilbefolkningen i den akuta situation som råder i Ukraina. Rädda Barnen och Röda Korset har upparbetade strukturer och goda förutsättningar att snabbt göra nytta. Därför väljer vi att hjälpa dem som drabbats genom att donera till de organisationerna.
säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Jag har med stor uppskattning följt Sten A Olssons Stiftelses betydelsefulla och högkvalitativa stöd till vetenskap och kultur, inte minst i min roll som rektor på Göteborgs universitet. Jag sätter stort värde på och är hedrad över rollen som styrelseledamot i stiftelsen och hoppas kunna bidra till stiftelsens fortsatta arbete och utveckling.
,säger Pam Fredman.
Stenastiftelsen har under de gångna 25 åren haft mycket stor betydelse för utvecklingen av det västsvenska kulturlivet. Det gäller såväl för institutioner som för enskilda kulturutövare. Jag ser det som ett stort förtroende och är mycket tacksam över att få vara med och utveckla stiftelsens verksamhet under de kommande åren.
, säger Sture Carlsson.
Tack vare Stenastiftelsen har vi fått en fantastisk möjlighet att arrangera invigningar i världsklass som är öppna för alla, något som är unikt i dessa sammanhang internationellt sett.
säger Jennie Turner, verksamhetsansvarig för Internationella Vetenskapsfestivalen.
Vetenskapsfestivalen gör ett fantastiskt och viktigt arbete med att presentera vetenskap och väcka, inte minst de ungas, nyfikenhet och intresse för utbildning och forskning. En invigning med framstående och inspirerande talare och spännande musikalisk inramning sätter tonen för hela festivalen och bidrar till att fler upptäcker den. Det är vi glada att kunna bidra till.
kommenterar Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Vi sitter på en fantastisk verktygslåda när det gäller att använda visuella representationer som verkligen kortsluter avståndet mellan data och människa. Man kan förstå saker med hjälp av bilder, som annars kan vara ganska krångliga. Denna konvergens av utforskande och förklarande visualiseringar innebär stora möjligheter att kommunicera vetenskap.
säger professor Anders Ynnerman
Stenastiftelsen värnar de ungas livsmöjligheter och vi ser att den här fantastiska tekniken och pedagogiken i hög grad kan bidra till att ge inspiration till utbildning, lärande och forskning. Universeum har ett väldigt viktigt uppdrag som de utför väl och som vi är glada att kunna stötta.
säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande i Stenastiftelsen.
Den stora vinsten uppstår när man kombinerar insikterna i Vislab med andra upplevelser på Universeum. Då kommer man verkligen kunna fördjupa sina kunskaper och se hur man kan bidra till en hållbar framtid.
säger Björn Edlund, utvecklingschef på Universeum.
Vi ville redan från början skapa en kraftfull konsert som speglar de känslor många bär på i en orolig tid. De senaste veckornas tragiska händelseutveckling i Ukraina har tyvärr gjort föreställningen än mer aktuell och angelägen. Vi vill tillägna den här föreställningen de lidande i Ukraina.
säger professor Jan Yngwe, körens dirigent och konstnärlige ledare.
För att lyckas med en sådan här organisation räcker det inte med passion och idéer utan det krävs också välutvecklade och beprövade insatser. Stenastiftelsens stöd har möjliggjort förverkligande, testning och etablering av våra program, och att vi har kunnat bygga upp relationer med flera gymnasieskolor som återkommande genomför dem. Att en så viktig representant för svenskt entreprenörskap tror på just vår organisation gör oss otroligt stolta.
säger Julia Hult, verksamhetsledare på Förebildarna.
Vi har de senaste fem åren stöttat Förebildarnas verksamhet och med glädje följt utvecklingen av deras utbildningsprogram. Att se andra ungdomar lyckas med sina projekt och initiativ gör att fler unga inser att de själva har möjlighet att driva sina liv i den riktning de vill. Vi önskar dem fortsatt framgång i deras viktiga verksamhet.
säger Madeleine Olsson Eriksson, Stenastiftelsens ordförande.
Det är med stolthet jag ser tillbaka på Stenastiftelsens 25 första år. Vi har haft förmånen att från första idé till genomförande följa många intressanta projekt inom forskning och ett stort antal lysande kulturinitiativ. Bakom varje projekt står oerhört engagerade och begåvade personer och det har varit fantastiskt att få ta del av deras visioner. Tillsammans har vi viljan att nå ut och göra skillnad för många människor. Eftersom vi har våra rötter här i Västsverige finns det också redan från början en önskan att verka som goda medborgare och dela med oss när vi har den möjligheten.
säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Jag känner mig enormt tacksam och hedrad över att få ta emot Stenastiftelsens stipendium. Att få chansen att tillsammans med Göteborg Film Festival starta detta filmlabb för att inspirera unga människor samt skapa möjligheter för dem att utforska filmens värld är något jag är oerhört exalterad över
Alicia Vikander
Den passion Alicia Vikander visar för ungas möjlighet att få tillgång till det filmiska uttrycket är oerhört inspirerande. Det ska bli fantastiskt att få utveckla filmfestivalens filmpedagogiska arbete ytterligare i samarbete med henne och Stenastiftelsen. Och vem är bättre att inspirera unga göteborgare genom att själv ha visat att det inte finns någon gräns för hur långt man kan nå än Alicia
Mirja Wester, vd på Göteborg Film Festival
Vi är mycket glada över Alicia Vikanders initiativ och Göteborgs Film Festivals engagemang. Vi vill ge fler barn och ungdomar tillgång till filmen som medium och uttrycksmedel. Samtidigt vill vi främja ungas livs- och utvecklingsmöjligheter i Göteborg och vi ser att projektet kan bidra till det
Madeleine Olsson Eriksson, ordförande i Stenastiftelsen
Det är med stor glädje vi presenterar jubileumsårets två kulturstipendiater och vår honorärstipendiat. Tre kvalificerade kulturutövare från olika skapande områden, med hela världen som arbetsplats men med tydlig anknytning till Göteborg. Under årens lopp har hittills 155 kulturstipendier delats ut och vi följer tidigare stipendiaters fortsatta framgångar och utveckling med stort intresse.
säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Jag har aldrig förstått tanken med att behålla kunskaper för mig själv. Om jag lär mig något nytt och spännande vill jag genast dela med mig till andra, föra det vidare. Jag har själv haft förmånen att få uppleva den sortens generositet från mina lärare, mentorer och kollegor. Nu är det min tur.
säger Barbara Hannigan, sopran och dirigent
För mig har närvaron och friheten i bergsklättring en koppling till erfarenheterna av det konstnärliga arbetet. Som konstnär bestämmer jag själv vad arbetet skall handla om och det är mitt ansvar att ta hand om det. Ju bättre jag blir på det jag gör, desto självständigare kan jag känna mig. Men varken i bergen eller i konsten har jag sista ordet.
säger Emanuel Röhss, konstnär
Jag älskar att göra film, men ser sällan filmerna när de är klara. Det bästa jag vet är att sitta i klipprummet och upptäcka hur små, små förskjutningar kan förändra läsningen av en hel scen.
säger Alicia Vikander, skådespelare och producent
Det är med stolthet jag ser tillbaka på Stenastiftelsens 25 första år. Vi har haft förmånen att från första idé till genomförande följa många intressanta projekt inom forskning och ett stort antal lysande kulturinitiativ. Bakom varje projekt står oerhört engagerade och begåvade personer och det har varit fantastiskt att få ta del av deras visioner. Tillsammans har vi viljan att nå ut och göra skillnad för många människor. Eftersom vi har våra rötter här i Västsverige finns det också redan från början en önskan att verka som goda medborgare och dela med oss när vi har den möjligheten.
säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur
Det känns som att vi har landat efter en lång, lång resa – så många års förberedelser och nu äntligen världspremiär. Premiärkvällen var magisk: som att en hel stad var med oss, att Göteborg kokade och pulserade i takt med Håkans musik. Att ”Kärlek skonar ingen” fått genomgående lysande recensioner förvånar mig inte, det här är en föreställning som är både storslagen och djupt berörande. Donationen från Stenastiftelsen har varit oerhört betydelsefull för denna unika satsning. Den möjliggör att vi kan erbjuda vår publik en nyskriven musikal av absolut högsta kvalitet – och att vi når ut till många fler än de som är våra mest trogna besökare.
säger Christina Björklund, VD GöteborgsOperan.
Håkan Hellström är en stor musikprofil och vi gläds åt att kunna bidra till att en nyskriven och lokalt förankrad musikal förgyller både stadens 400-årsjubileum och vår stiftelses 25-årsjubileum. En annan aspekt vi värderar är att Kärlek skonar ingen delvis lockar en ny publik till GöteborgsOperan.
säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Vi har officiell öppning av vår barnrättshub i Göteborg den 17 november. Då uppmärksammar vi också att vi fyller 50 år genom att belysa Bris historia och berätta om människors långvariga engagemang för att skydda barn och stärka deras röster. Samtidigt ska vi påminna om att väldigt många barn fortfarande lever med våld och prata om hur vi gör våld pratbart för alla.
berättar Cecilia Willman-Esteén, tillförordnad enhetschef för Bris regionenhet.
Vi har bland annat utvecklat digitala skolföreläsningar. Genom dem träffar vi barn digitalt och pratar om barnkonventionen och om Bris. Där är våra volontärer viktiga som föreläsare.
säger Cecilia Willman-Esteén.
Bris arbete är ovärderligt och viktigt, inte minst nu efter den långa tiden med pandemin som ytterligare har förvärrat situationen för många av de mest utsatta barnen. Vi är glada att kunna bidra till både ökad kunskapsspridning, som är långsiktigt, och till större bemanning av stödlinjen som hjälper i nutid.
, säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande i Stenastiftelsen.
Utställningen visar verk av Sveriges mest betydande konstutövare runt sekelskiftet 2000 och framåt – det urval som Stenastiftelsen gjort motsvarar samtidskonstens framkant under perioden. Kulturstipendiet har blivit en institution som är med i att mejsla fram den svenska konstens samtidshistoria.
säger Patrik Steorn, chef för Göteborgs konstmuseum.
Vi är mycket glada över den här jubileumsutställningen. Den manifesterar att vårt arbete är viktigt och gör skillnad i det längre perspektivet.
säger Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Biskopsgården är ett område där få evenemang inom ramen för 400-årsfirandet äger rum. Ett större och mer uppseendeväckande konstverk i Biskopsgården kan både locka göteborgare att besöka stadsdelen och bidra till stolthet i området. Vi är väldigt glada för Stenastiftelsens stöd som gör detta möjligt.
, säger Tor Hedendahl, en av grundarna för Artscape.
Att få bjuda in Max Sansing till Göteborg känns stort. Det är hans första besök i Europa och han är en politiskt medveten konstnär som förenar symbolism, realism och starka färger på ett otroligt inspirerande vis och det kommer sätta Biskopsgården på den internationella konstkartan.
, säger Daniel Wakeham, Artscapes andra grundare.
Artscapes konst är gratis och tillgängligt för alla och genom konsten vill de inkludera och inspirera. Vår förhoppning är att den här satsningen kan bidra till stolthet och skapande av en positiv identitet för stadsdelen Biskopsgården. Detta är viktiga skäl bakom vårt beslut att stödja det här projektet. Jag ser verkligen fram emot att få se konstverket växa fram.
, kommenterar Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Då var vår forskningsverksamhet unik och vi bedrev ett pionjärarbete. Idag är museiforskning ett etablerat och prioriterat område som fördjupar kunskapen om samlingar och diskuterar och problematiserar hur museer arbetar. 
säger Kristoffer Arvidsson, forskningsledare och medverkande curator för den nu aktuella utställningen Brännpunkt Europa. Nysakligheter 1919-1939
Katalogen har en unik omfattning och ger utställningen en extra dimension.
menar Kristoffer Arvidsson.
Vi gläds åt att kunna konstatera att den initiala donationen har bidragit till fortsatt utveckling och ett betydande värde. Forskningen skapar ökad synlighet för samlingen på Göteborgs konstmuseum och har höjt museets status, både lokalt och internationellt.
säger Madeleine Olsson Eriksson, styrelseordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Forskningssatsningen vid Göteborgs konstmuseum är en unik pionjärgärning för forskning vid kommunala muséer och har väckt stor uppmärksamhet. Forskningen tar sig olika former och uttryck och har ett fortsatt betydelsefullt liv vid Göteborgs konstmuseum, tack vare Stenastiftelsens donation för drygt ett decennium sedan.
avslutar Kristoffer Arvidsson
Vi presenterar sex konserter med olika program under tre dagar och sammanlagt gör vi ett tiotal verk av Stenhammar. Detta gör vår festival såvitt vi vet till den mest omfattande speglingen i Göteborg av tonsättarens gärning. Personligen är jag särskilt glad över att vi i år har kunnat engagera mezzosopranen Anne Sofie von Otter. Nu när vi firar 20-årsjubileum och ser tillbaka är vi också mycket stolta över att vi med en begränsad budget under alla år lyckats arrangera variationsrika festivaler med så bra kvalitet.
säger Sture Carlsson, festivalarrangör, Kammarmusikdagarna på Styrsö.
Vi är glada att återigen kunna stödja Kammarmusikdagarna på Styrsö, denna gången vid festivalens 20-års jubileum.  Kammarmusikdagarna är en av sommarens höjdpunkter och här bjuds alltid högklassiga musikupplevelser. Vi gläds särskilt åt att Anne Sofie von Otter är en av de medverkande och hoppas att dagarna blir till glädje för både lokala och tillresta åskådare.
kommenterar Madeleine Olsson Eriksson, ordförande Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur.
Lovskola på lågstadiet är en billig och effektiv insats för framtida skolframgång. Att lära sig simma är ett kunskapskrav på mellanstadiet och därför kombinerar vi lov- och simskola. Tack vare att Stenastiftelsen går in med medel har vi fått möjlighet att kombinera dem i år.
säger Linnéa Lindquist, Biträdande rektor Hammarkullsskolan F-3 och Nytorpsskolan årskurs 4-6, samt ansvarig för Lovskolan.