Digitalt dop av Stena Immortal och invigning av nytt Stena-kontor i Köpenhamn

Det digitala dopet av IMOIIMAX-tankern Stena Immortal ägde rum igår på det nyetablerade Stena-kontoret i Hellerup i norra Köpenhamn. Ca 200 gäster hade samlats för att bevista fartygsdopet och se gudmor Jane Olsson Thorburn digitalt krossa champagneflaskan mot bogen på Stena Immortal. Gästerna fick också en rundtur och förplägnad på det av Stena Rederi AS nyöppnade kontoret där även Stena Bulk, Stena Line, Stena RoRo och Northern Marine Management kommer att finnas representerade.

   

Det digitala dopet
När Stena Immortal döptes befann det sig fysiskt inte på plats i Köpenhamn utan i Houston, där hon för övrigt redan är i drift. Fartygets danska närvaro löstes med modern teknik och i Houston fanns en drönare på plats som filmade och zoomade in när den klassiska champagneflaskan träffade fartyget.

”Det här fartygsdopet med användning av ny tillgänglig teknik ligger i tiden. Vi siktar i allt på ökad effektivitet, så även när vi således med ett digitalt dop symboliserar ett mått av hållbarhet, effektivitet och ny teknologi. Detta är den utveckling vi eftersträvar och vill vara i framkant på", kommenterar Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk. 

”Ca 14 personer finns nu på plats och härifrån kommer flottan med ca 60 fartyg relaterat till affärsområde inom Stena Bulk som opererar Products & Chemicals. Här kommer vi också fortsatt kunna dra nytta av närheten till det etablerade shipping-klustret som finns här i Köpenhamn,” fortsätter Erik Hånell.

  

Det nya kontoret
Kontoret på Tuborg Boulevard mitt i Köpenhamns etablerade shipping-distrikt har öppnats av nybildade bolaget Stena Rederi AS, men här finns även representation av såväl Stena Bulk, Stena Line, Stena RoRo och Northern Marine Management. Stena Bulk som nyligen förvärvade återstående 50 % av ett samägt bolag från danska Weco Shipping har bytt sitt tidigare kontor i Rungsted och flyttat sina medarbetare till Hellerup.

Mer om Stena Immortal
MR-tankern Stena Immortal har byggts på det kinesiska varvet GSI (Guangzhou Shipbuilding International) i sydöstra Kina och ägs till lika delar av Stena Bulk och indonesiska Golden Agri Resources (GAR). Fartyget är det åttonde av totalt tretton IMOIIMAX-fartyg, som beställdes av Stena Bulk år 2012 och som slutlevereras i början av februari i år. Hon har sedan leverans i september 2016 ingått i ett av Stena Bulks globala logistiksystem med fokus på raffinerade oljeproduker, vegetabiliska oljor och kemikalier och som omfattar cirka 60 fartyg.

Fakta IMOIIMAX-konceptetIMOIIMAX är en vidareutveckling av ett redan etablerat koncept och den tekniska innovativa designen har tagits fram av Stena Teknik i samarbete med varvet GSI. Fördelarna är flera med bland annat extra stor lastflexibilitet, hög säkerhet och låg bränsleförbrukning

Fartyget är 183 meter långt, 32 meter brett och med en dödvikt på 50.000 ton.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Hånell                                                                                                                                             
VD och koncernchef
Stena Bulk AB    
Mobil +46 704 855 002
erik.hanell@stenabulk.com         

Med kontor i sex länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 100 fartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 60 miljarder SEK. www.stenabulk.com

För högupplösta bilder se pressrummet: http://news.cision.com/se/stena-bulk 

Taggar:

Om oss

Med kontor i åtta länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 80 tankfartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 56 miljarder SEK www.stenabulk.com

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Det digitala dopet av IMOIIMAX-tankern Stena Immortal ägde rum igår på det nyetablerade Stena-kontoret i Hellerup i norra Köpenhamn. Ca 200 gäster hade samlats för att bevista fartygsdopet och se gudmor Jane Olsson Thorburn digitalt krossa champagneflaskan mot bogen på Stena Immortal. Gästerna fick också en rundtur och förplägnad på det av Stena Rederi AS nyöppnade kontoret där även Stena Bulk, Stena Line, Stena RoRo och Northern Marine Management kommer att finnas representerade.
Twittra det här

Citat

Det här fartygsdopet med användning av ny tillgänglig teknik ligger i tiden. Vi siktar i allt på ökad effektivitet, så även när vi således med ett digitalt dop symboliserar ett mått av hållbarhet, effektivitet och ny teknologi. Den är den utveckling eftersträvar och vill vara i framkant på
Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk.