Dela

Om oss

Med kontor i åtta länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 80 tankfartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 56 miljarder SEK www.stenabulk.com

Kontakt

 • Stena Bulk
  Masthuggskajen, Gothenburg, Sweden
  +46 31 85 50 00
  http://www.stenabulk.com
 • Citat

  Det har nu gått ganska exakt tre år sedan leverans av vårt första fartyg i IMOIIMAX-serien och fartygen har redan från början levererat över förväntan. Det tekniska, liksom det affärsmässiga konceptet har visat sig vara mycket framgångsrikt och har satt ny standard för både lasteffektivitet och bunkerförbrukning. IMOIIMAX-flottan är med leveransen av Stena Impero fulltalig enligt beställning och den utgör ett starkt och konkurrenskraftigt tillskott till vår även för övrigt högkvalitativa flotta. Samtidigt utgör den ett viktigt steg och en utveckling av vårt sedan tidigare befintliga sofistikerade tradingsystem
  Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk
  I samband med slutleveransen vill vi också passa på att tacka varvet GSI för ett suveränt samarbete under teknikutvecklingen tillsammans med Stena Teknik och under den tre år långa produktionstiden
  Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk
  Det här fartygsdopet med användning av ny tillgänglig teknik ligger i tiden. Vi siktar i allt på ökad effektivitet, så även när vi således med ett digitalt dop symboliserar ett mått av hållbarhet, effektivitet och ny teknologi. Den är den utveckling eftersträvar och vill vara i framkant på
  Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk.
  Det som nu görs är en naturlig övergång från den gamla strukturen till den nya där vi är helägare av vår affär inom produkt- och kemikalietransporter i MR-segmentet. Genom detta och andra justeringar blir det en klarare struktur runt affären och organisationen, vilket kommer leda till ökad effektivitet
  Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk
  Efter mångårig delaktighet i bl a uppbyggnaden av den framgångsrika Sonangol-poolen ser jag fram emot att ta ytterligare ansvar inom detta affärsområde
  Mats Karlsson, Managing Director, Crude & Fuel
  Jag har haft en ledande befattning inom Stena Weco sedan starten för 6,5 år sedan och gläds nu åt ha en nyckelroll i samordningen av de två tidigare bolagen till en verksamhet
  Johnny Schmolker, Managing Director, Products and Chemicals
  Det var en spektakulär syn med de två tvillingfartygen bredvid varandra och den något ovanliga situationen som sådan gjorde förstås dopet lite speciellt och extra festligt. Nu närmar vi oss slutleverans av den omfattande beställning som har utgjorts av hela tretton IMOIIMAX-fartyg. Vi är mycket stolta över och nöjda med vår flotta, som nu uppgår till tio stycken i drift. Det tekniska, liksom det affärsmässiga konceptet har visat sig vara mycket framgångsrikt
  Erik Hånell, VD Stena Bulk
  Rotterdams hamn är ju Europas största hamn och frekventeras ofta av vår flotta. Därför har vi också många affärskontakter på plats, som vi passade på att samla i samband med det här fartygsdopet
  Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk
  Vi är övertygade om att tanksjöfarten kommer att förändras drastiskt i framtiden. För att förbereda oss för detta har vi ett team, som jobbar fulltid med att säkerställa att vi är så beredda som möjligt på vad som än inträffar runt om i världen, hur det påverkar oss, och utifrån detta säkerställa att bolaget förändras i nödvändig takt med omvärlden. Ett av de områden som kommer ha stor transformativ kraft är digitaliseringen. Det är absolut nödvändigt att vi håller oss uppdaterade om olika teknologier och hur vi kan använda dem
  Erik Hånell, VD och koncernchef för Stena Bulk
  Vi tror att Blockchain kommer att påverka oss, samt att det har en potential att revolutionera tanksjöfarten genom att göra affärsprocessen säkrare och effektivare. Vi kommer definitivt inte stå still och vänta på att saker och ting bara händer
  Erik Hånell, VD och koncernchef för Stena Bulk.
  Att vi döper Stena Imagination i Dubai är i högsta grad ett strategiskt val. Stena Bulk öppnade nyligen tillsammans med Stena Weco och Golden Stena Weco ett kontor här. Vi befann oss redan tidigare på marknaden i regionen men ville komma ännu närmare våra kunder. Med dopet tar vi tillfället att ytterligare profilera oss och knyta fler kontakter på plats med kunder, samarbetspartners och leverantörer
  Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk, samt CEO för Stena Weco
  Som både ägare och operatör är Stena Bulk involverade i alla områden inom tanksjöfart och har därför ett dubbelt ansvar att ligga på framkant. Sedan länge fokuserar vi på teknisk utveckling och har skapat lösningar både ombord och iland, som ökat medvetenheten. Men det har också varit viktigt att inte enbart fokusera på teknik för att reducera bunkerkonsumtionen, utan även att arbeta med ett kommersiellt fokus för effektivare användning av bränslet. Vårt operativa system har sedan det implementerades år 2012 ökat vår energieffektivitet med 20 %, översatt blir det 30.000 mt bränsle och en besparing med 100.000 mt vad gäller CO2 utsläpp. På senare år har vår ledande roll när det gäller digital teknologi tagit oss ännu längre och vi arbetar för närvarande med verktyg för att kunna förutsäga marknaden på olika sätt. Med nya plattformar transformerar vi nu sjöfarten vad gäller effektivitet och transparens
  Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk
  Vi är mycket stolta över utmärkelsen, vi tackar alla som röstat på oss och för att ni uppmärksammar vårt arbete inom det här viktiga området
  Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk
  Efter sex mycket framgångsrika år och operativt samarbete, har de två företagens ambitioner för framtiden ändrats. Med den nu träffade överenskommelsen, vilken innebär att Stena Weco kommer att ägas till 100% av Stena Bulk, har denna situation lösts på ett fördelaktigt sätt för båda parter
  Erik Hånell
  Vi är stolta över att ha varit en del av Stena Wecos framgångsrika resa och mycket nöjda med att vi också för framtiden har lyckats komma fram till den perfekta lösningen för Stena Wecos båda parter
  Johan Wedell-Wedellsborg
  Det har nu gått ganska exakt två år sedan leverans av vårt första fartyg av IMOIIMAX-modell och fartygen fortsätter leverera över förväntan. Konceptet har satt ny standard för både lasteffektivitet och bunkerförbrukning. Med nummer nio av tretton beställda fartyg snart ute på marknaden blir detta ytterligare ett tillskott till vår högkvalitativa flotta. Vi vill också passa på att tacka varvet GSI för ett suveränt samarbete såväl under teknikutveckling som produktion
  Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk.
  Dubai är generellt en viktig samlingsplats för oljeindustrin i mellanöstern och det ligger dessutom strategiskt nära Iran som nu börjar öppna upp för ökade handelsmöjligheter. Stenas tankverksamhet har redan en närvaro i området med kontakter i den närliggande regionen. Med den nya etableringen möjliggörs ytterligare tätare kontakt med kunder, samarbetspartners och leverantörer. Många redare är dessutom på plats i området
  Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk AB, liksom CEO för Stena Weco
  Det var tur att vi passerade rätt plats vid rätt tid och vi gjorde bara det som vem som helst i samma situation hade gjort
  Kapten John L Burton
  När vi först såg fartygets lampor i natten och hörde kaptenens röst på radion kände vi oss lättade. Sedan kom det enorma fartyget emot oss. Vi var väldigt imponerade av dess storlek jämfört med vår lilla segelbåt. Det stora drakhuvudet målat på fartygets sida blev större och större. Det var verkligen läskigt. Tack vara kaptenens perfekta manövrering kunde vi komma ombord ”sain et sauf”. Besättningen var välkomnande och brydde sig om vårt välmående. Vi var utmattade så de tog oss till en hytt och gav oss mat och dryck. Sedan kunde vi äntligen sova en helt natt för första gången på länge!
  Pablo Tatulli och Marion Lacan
  När ett evenemang med så tydlig koppling till havet och sjöfarten besöker vår hemstad är det ett privilegium att få vara delaktiga och att stödja det. Ett av målen med seglingarna är att utveckla och utbilda unga människor genom att de seglar tillsammans och vem vet, i framtiden kanske någon av dem kommer att arbeta på någon av Stenas fartyg runt om i världen
  Erik Hånell, President & CEO Stena Bulk och Carl-Johan Hagman, Head of Shipping and Ferries at Stena och VD för Stena Line
  Redan efter ett års drift kan vi konstatera att IMOIIMAX-fartygen på alla sätt uppfyller våra förväntningar. Den tekniska designen är självklart extremt viktig, men att fartygen opereras framgångsrikt i Stena Weco-systemet med sin väl fungerande logistik är ändå den största nyckeln till framgång
  Erik Hånell, VD Stena Bulk
  Redan från början hade vi stora förväntningar på funktion och resultat eftersom IMOIIMAX är en vidareutveckling av ett redan etablerat och framgångsrikt koncept. Nu efter ett år i drift kan vi konstatera att fartygen uppfyller alla förväntningar, såväl vad gäller teknisk prestanda som marknadsmässig användning
  Erik Hånell, VD Stena Bulk
  Vi är mycket nöjda med IMOIIMAX-fartygens prestation och utökar därför denna del av vår flotta ytterligare. Dessa fartyg har en förbättrad effektivitet såväl vad gäller bränsle som last och är därför även miljömässigt bättre än många andra i sin klass, något som förstås är en stor fördel. Kommersiellt kompletterar de dessutom vårt totala fartygsinnehav väl
  Erik Hånell, VD Stena Bulk
  Vi är mycket nöjda med prestationen hos de hittills levererade IMOIIMAX-fartygen, som redan uppfyllt alla våra förväntningar. Konstruktionen med flera mindre tankar medför en stor valfrihet vad gäller kombinationen av laster, något som är en stor fördel i vårt befintliga globala logistiska system. Innovativa tekniska lösningar borgar dessutom för lägre bränsleförbrukning och har även visat sig vara mycket effektiva i samband med lossning och rengöring
  Erik Hånell, VD Stena Bulk
  Årets seglingsvecka har varit en stor succé på alla plan. Förutom att vi kunde bjuda på ovanligt spännande matchracing i världsklass har det varit en fantastisk folkfest. Det varma och soliga vädret bidrog så klart till att publiktillströmningen var utöver det vanliga, men vi är även mycket glada att så många av våra kunder och egna anställda hade tillfälle att delta
  konstaterar Lena Alvling, Event & Marknadschef Stena Bulk.
  Stena satsade under veckan mer än någonsin på olika aktiviteter och exponering i våra montrar, något som vi så här i efterhand kan konstatera var mycket uppskattat av alla besökande. Dessutom hade vi drygt 1.500 gäster i form av kunder, partners och andra viktiga intressenter vid våra många seminarier
  Lovisa Andersson, Marketing och Branding ansvarig Stena Metall
  En målsättning finns att bygga ut poolen till att omfatta ett trettiotal Suezmax-fartyg och utökningen beräknas ske med hjälp av partners och fortsatt inchartering, men det kan även bli aktuellt med köp. Vi avvaktar dock marknadens utveckling och utvärderar kontinuerligt vilket alternativ som är lämpligast
  Erik Hånell, VD Stena Bulk
  Det finns många fördelar med poolupplägget, bland annat innebär det att ta del av en större marknadsposition och generellt en möjlighet att sprida de risker som uppstår genom svängningarna på en volatil marknad. Tillgång till vår globala täckning med support och en hög användningsgrad till följd av vår operationella excellens är också viktiga faktorer, ” säger Erik Hånell. ”Vi har lyckats extremt väl och ligger i topp när det gäller intjäning, både jämfört med index och konkurrerande pooler. Vår pool har varit den bäst presterande Suezmax-poolen 9 år av 10 och då mycket beroende på vårt kundfokus där innovation, prestation och kvalitet är centralt
  Erik Hånell, VD Stena Bulk
  Vi har under senare år expanderat med ett antal egendesignade Suezmax tankfartyg av senaste design och med högsta miljöklass. I våra strategiska investeringar fokuserar vi stort på energieffektivitet och med hjälp av vår tekniska utvecklingsavdelning ser vi till att alltid ligga på absolut framkant vad gäller både säkerhet och miljö. Men även befintliga fartyg evalueras för att finna lösningar till ytterligare bränslebesparing
  Erik Hånell, VD Stena Bulk
  Vi är nöjda med det nu ingångna avtalet med North West Shelf Project, som vi ser som en strategisk partner på en marknad med otrolig tillväxtpotential. Som alltid ser vi på den långsiktiga affären och har förhoppningen om fortsatta och utvecklade möjligheter
  Erik Hånell, VD Stena Bulk
  Sedan år 2011 har vi mycket snabbt blivit väl etablerade inom transporter av flytande naturgas och vi har byggt upp ett gott namn på marknaden där kvalitet och säkerhet är av största vikt. Vi ser LNG-segmentet som en fortsatt och långsiktig satsning där dessutom vårt framgångsrika tekniska management kommer till stor nytta
  Erik Hånell, VD Stena Bulk
  IMOIIMAX-fartygen blir ett betydelsefullt tillskott till vårt redan framgångsrika samarbete med Golden Agri. Det är samtidigt ett nästa steg och en utveckling av vårt befintliga sofistikerade tradingsystem
  Erik Hånell, VD Stena Bulk
  Flexibilitet och energibesparing är utmärkande för IMOIIMAX-konceptet. Konstruktionen med flera mindre tankar medför en stor valfrihet vad gäller kombinationen av laster, något som passar utmärkt i vårt redan uppbyggda globala logistiska system. De många innovativa tekniska lösningarna innebär dessutom en väsentlig energibesparing, vilket självklart är en stor fördel
  Erik Hånell, VD Stena Bulk
  Flexibilitet har varit ett nyckelbegrepp vid utvecklingen av IMOIIMAX-konceptet. Konstruktionen med flera mindre tankar medför en stor valfrihet vad gäller kombinationen av laster, något som passar utmärkt i vårt redan uppbyggda logistiska system. Att konceptet dessutom med sina många innovativa tekniska lösningar innebär en väsentlig energibesparing är självklart en stor fördel
  Erik Hånell, VD Stena Bulk
  Stena Bulk är glada att bli medlem i World Ocean Council. Hållbara affärer och hållbara hav kräver en global strategi. Denna internationella industriplattform ger oss och andra ansvariga aktörer inom sjöfartsindustrin möjlighet att samarbeta med likasinnade från andra sektorer. Tillsammans kan vi bättre hantera de hållbarhetsutmaningar som påverkar såväl nutid som framtid för vår verksamhet
  Erik Hånell, VD Stena Bulk AB
  I dagens marknad är det mycket viktigt att vi redare förvaltar vår existerande flotta på bästa sätt från ett energi- och miljöperspektiv och noga undersöker möjligheter till förbättringar, både tekniska och operationella
  Erik Hånell, VD Stena Bulk
  Vi har under senare år expanderat vår flotta med ett antal egendesignade Suezmax tankfartyg av senaste design och med högsta miljöklass. I våra strategiska investeringar fokuserar vi stort på energieffektivitet och med hjälp av vår tekniska utvecklingsavdelning ser vi till att alltid ligga på absolut framkant vad gäller både säkerhet och miljö. Men även befintliga fartyg evalueras för att finna lösningar till bränslebesparing och hushållning
  Erik Hånell, VD Stena Bulk
  Fartygens tekniska design är en nyckelfaktor men lika viktigt är hur fartyg opereras med hänsyn till energistyrning. Stena Bulk har med sina senaste fartygs design och operationella excellens lyckats inom båda områdena
  Erik Hånell, VD Stena Bulk
  Etableringen av sjöfartsskolan har varit ett naturligt steg för Stena Bulk eftersom vi har en nära kontakt med Songanol och utbildning har varit en av de viktigaste frågorna sedan vi startade vårt Joint Venture för Stena Sonangol Suezmax Poolen
  Erik Hånell, VD Stena Bulk
  Att Sonangol och Stena tillsammans gör den här investeringen i projektet garanterar projektets långsiktiga framgång. Vi kommer dessutom att kunna bidra positivt genom att anställa människor i närområdet. Därmed gynnas den lokala ekonomin och infrastrukturen liksom levnadsförhållandena hos den lokala befolkningen
  Erik Hånell, VD Stena Bulk
  Den nya investeringen inom detta segment innebär att vi startar ett nytt kapitel i vårt samarbete med Golden Agri-Resources. Fartygen ska frakta kemikalier och vegetabiliska oljor på internationell basis
  Erik Hånell, VD/koncernchef Stena Bulk och VD Stena Weco.
  Golden Stena Weco med huvudkontor i Singapore har nu den kommersiella driften för åtta, genom partnerskapet samägda kemikaliefartyg och ytterligare ett antal tidsbefraktade fartyg. Den nu gjorda investeringen är ytterligare ett steg i att bygga vårt gemensamma joint venture. Vi ser det också som ett led i utvecklingen att ta marknadsandelar framför allt i Asien och på sikt genom våra nära partners etablera oss inom detta segment i nya områden med en möjlig utveckling på andra kontinenter
  Erik Hånell, VD/koncernchef Stena Bulk och VD Stena Weco.
  Under de tre senaste åren har vi, d v s Stena Bulk/Stena LNG tillsammans med Northern Marine Management, som svarat för den tekniska driften skapat oss ett mycket bra namn inom segmentet LNG. Ett industrisegment som har en expansiv utveckling och som vi bedömer kommer att bli ytterst intressant de närmaste åren
  Erik Hånell, VD Stena Bulk
  De tre befintliga fartygen utgör basen för framtida projekt. Vi är aktiva och observanta på alla relevanta projekt på marknaden och ser vilka möjligheterna är att investera och finna lämpliga industriella partners inom segmentet
  Erik Hånell, VD Stena Bulk
  This means that we have now almost completed the ice covered part of our adventure. But rest assured that the adventure continues! Firstly we have to cross the Bering Strait and the Bering Sea which could invite our good vessel to dance over the big waves. Me and the Captain are both fans of the TV show Deadliest Catch which is a show about fishermen on the Bering Sea. For every episode the weather conditions gets worse and worse and the small fishing boats are jumping up and down the waves that could be a few meters high. So just because we have passed the Northern Sea Route with all its challenges does not mean that we can sit back and relax for the remainder of our journey. Now we are ready to face some hard weather conditions or as Captain Stipanovic puts it – now it’s time for rock n’ roll!
  Patrik Svahn, Manager Commercial Operations Stena Bulk
  Frakten med Stena Polaris är ett första projekt där vi överför teknologi och kunskap om operation i isbelagda vatten till Hyundai Glovis. Samtidigt är det början på ett viktigt samarbete. Stena har en målsättning att expandera i Asien tillsammans med goda samarbetspartners
  Carl-Johan Hagman, CEO, Stena Shipping, Drilling and Ferries
  Vi ser självklart positivt på tydligare krav för att på det sättet säkerställa en säkrare sjöfart i området. Från Stenas sida har vi alltid legat i framkant av utvecklingen inom säkerhet och så även i detta fall då vi redan idag är väl utrustade och opererar på en nivå som ligger över gällande riktlinjer. Trots det eftersträvar vi på eget initiativ fortsatt egen utveckling med ytterligare förbättringar baserade på egna erfarenheter och samarbeten med andra
  Erik Hånell, VD och koncernchef Stena Bulk AB
  As always, Saturday is drill day and today was no exception. On the menu was a safety drill with helicopter launching, an abandon ship drill and again a fire drill but this time it was time for fire in the paint store. At 15:30 the alarm sounded and all crew and passengers went the to their respective muster station. We started off with the helicopter launch drill which today consisted of the 3rd Officer verbally going through the different scenarios where helicopter launching could be necessary such as during a medical emergency, so called helivac, and what to think of if this would come into reality. Past experiences were shared and those who had questions had the opportunity to ask them. Before we were finished with this drill the 3rd Officer advised that after the remaining drills we will all meet inside in the ships office where we will watch an educational movie about helicopter launching
  Patrik Svahn, Manager Commercial Operations på Stena Bulk
  Det här kommer att bli ett av de absolut största äventyren i mitt liv och de förväntningar jag har på vad vi kommer att få se och uppleva är väldigt höga. Jag får också nyttiga erfarenheter som vi kommer att kunna använda i vårt ständigt pågående utvecklingsarbete
  Patrik Svahn, Manager Commercial Operations, Stena Bulk Operations
  En av målsättningarna med denna speciella resa genom Nordostpassagen är att överföra operationell och teknisk erfarenhet från Stena till Hyundai Glovis. Fokus i det avseendet är huvudsakligen den erfarenhet vi har samlat på oss under alla år då vi opererat i isförhållandena i Nordostpassagen
  Erik Hånell, VD Stena Bulk
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp