Dubbeldop i Guangzhou med Stena Imperator och Stena Imprimis

Under gårdagen döptes Stena Imperator sida vid sida tillsammans med systerfartyget Stena Imprinis vid det kinesiska varvet GSI (Guangzhou Shipbuilding International) i Guangzhou i sydöstra Kina. De båda fartygen utgör nummer elva och tolv i en serie av tretton likadana MR-tankers av s k  IMOIIMAX-modell, som beställts av Stena Bulk. Båda de nu döpta fartygen ägs också av Stena Bulk. Det trettonde och sista IMOIIMAX-fartyget kommer att levereras under januari nästa år.

Vädret var sommarhett när de hundratalet gästerna från hela världen samlades vid kajkanten inför den högtidliga och dubbla dopceremonin. De två stolta gudmödrarna – för Stena Imperator, Ylva Syrén Carlsson och för Stena Imprimis, Denise Baum önskade LYCKA TILL på de sju haven och champagneflaskorna krossades planenligt.

”Det var en spektakulär syn med de två tvillingfartygen bredvid varandra och den något ovanliga situationen som sådan gjorde förstås dopet lite speciellt och extra festligt. Nu närmar vi oss slutleverans av den omfattande beställning som har utgjorts av hela tretton IMOIIMAX-fartyg. Vi är mycket stolta över och nöjda med vår flotta, som nu uppgår till tio stycken i drift. Det tekniska, liksom det affärsmässiga konceptet har visat sig vara mycket framgångsrikt,” kommenterar Erik Hånell, VD Stena Bulk.

Kapten ombord på Stena Imperator heter Mikhail Kutuzov och ombord på Stena Imprimis har Alexey Vaganov motsvarande befattning. Stena Imperator kommer att levereras nästa vecka medan leverans av Stena Imprimis beräknas äga rum om ca två månader. Jungfrufärden för Stena Imperator, lastad med vegetabilisk olja kommer att gå till Papa Nya Guinea och sedan vidare till Rotterdam. Båda fartygen kommer att opereras av Stena Bulks Produkt och Kemikalie Operation och gå i dess globala logistiska system med ett sextiotal fartyg.

Traditionsenligt lämnar fartygsägaren i samband med dopceremonin en donation till varvet att användas i något lämpligt projekt. I det här fallet donerades 15.000 USD till GSIs varvsarbetare medan 15.000 USD överlämnades med hälften vardera till ett sjukhem och en förskola, båda verksamheter relaterade till GSI.

Fakta IMOIIMAX-konceptet 

IMOIIMAX är en vidareutveckling av ett redan etablerat koncept och den tekniska, innovativa designen har tagits fram av Stena Teknik i samarbete med varvet GSI. Fördelarna är flera med bland annat extra stor lastflexibilitet, hög säkerhet och låg bränsleförbrukning, 10-20% lägre i servicefart jämfört med andra motsvarande fartyg.

Fartyget är 183 meter långt, 32 meter brett och med en dödvikt på 50.000 ton.

För mer information, vänligen kontakta:

Erik Hånell                                                                                                            
VD och koncernchef
Stena Bulk AB    
Mobil +46 704 855 002
erik.hanell@stenabulk.com        

Med kontor i sex länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 100 fartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 60 miljarder SEK. www.stenabulk.com

Taggar:

Om oss

Med kontor i åtta länder är Stena Bulk ett av världens ledande tankrederier. Företaget har en kontrollerad flotta på runt 80 tankfartyg. Stena Bulk är en del av Stena Sfären som har drygt 20 000 anställda och en omsättning på 56 miljarder SEK www.stenabulk.com

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Snabbfakta

Under gårdagen döptes Stena Imperator sida vid sida tillsammans med systerfartyget Stena Imprinis vid det kinesiska varvet GSI (Guangzhou Shipbuilding International) i Guangzhou i sydöstra Kina. De båda fartygen utgör nummer elva och tolv i en serie av tretton likadana MR-tankers av s k IMOIIMAX-modell, som beställts av Stena Bulk. Båda de nu döpta fartygen ägs av Stena Bulk. Det trettonde och sista IMOIIMAX-fartyget kommer att levereras under januari nästa år.
Twittra det här

Citat

Det var en spektakulär syn med de två tvillingfartygen bredvid varandra och den något ovanliga situationen som sådan gjorde förstås dopet lite speciellt och extra festligt. Nu närmar vi oss slutleverans av den omfattande beställning som har utgjorts av hela tretton IMOIIMAX-fartyg. Vi är mycket stolta över och nöjda med vår flotta, som nu uppgår till tio stycken i drift. Det tekniska, liksom det affärsmässiga konceptet har visat sig vara mycket framgångsrikt
Erik Hånell, VD Stena Bulk